Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Tetracyclinum TZF

Spis treści

Reklama

Tetracyclinum TZF - skład

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tetracykliny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Reklama

Tetracyclinum TZF - działanie

Antybiotyk tetracyklinowy o szerokim spektrum działania w stosunku do bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich oraz pierwotniaków. Bakteriostatyczny mechanizm polega na zahamowaniu syntezy białek na poziomie rybosomu. Zakres działania przeciwbakteryjnego in vitro obejmuje: bakterie Gram-ujemne (Neisseria gonorrhoeae, Calymmatobacterium granulomatis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Yersinia pestis, Francisella tularenis, Vibrio cholerae, Bartonella bacilliformis, Brucella spp.; zmienną wrażliwość wykazują: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Shigella spp., Mima spp., Herellea spp., Bacteroides spp.), bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, α-hemolizujące paciorkowce - grupa A paciorkowców zieleniejących), inne mikroorganizmy (Rickettsia, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, Treponema pertenue, Clostridium spp., Fusobacterium fusiforme, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Propionibacterium acnes, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum). Oporność na tetracyklinę występuje wśród różnych szczepów, zwłaszcza wśród bakterii Gram-dodatnich. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w 65%. T0,5 wynosi około 8 h. Tetracyklina wykazuje dużą objętość dystrybucji, dobrze przenika do tkanek i narządów (z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego). Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. Wydalana jest w 60% przez nerki w postaci czynnej oraz częściowo z żółcią.

Reklama

Tetracyclinum TZF - wskazania

Leczenie wszystkich postaci trądzika pospolitego (Acne vulgaris), zwłaszcza postaci grudkowo-krostkowej. Tetracyklinę należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Reklama

Tetracyclinum TZF - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetracyklinę lub inny antybiotyk z grupy tetracyklin, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Tetracyclinum TZF - ostrzeżenia

Podczas stosowania leku należy unikać nasłonecznienia lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia fotodermatoz. Zaleca się stosowanie kremów z filtrem UV, zwłaszcza podczas leczenia, a jeśli na skórze pojawią się zaczerwienienia bądź jakiekolwiek inne zmiany, należy przerwać terapię. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub otrzymujących inne leki hepatotoksyczne. U pacjentów leczonych tetracykliną przez dłuższy czas należy kontrolować czynność wątroby, nerek oraz obraz krwi. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (zaleca sie zmniejszenie dawki), z miastenią (możliwość nasilenia męczliwości mięśni). Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (możliwość zaostrzenia objawów). Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco. Podczas leczenia tetracykliną może wystąpić nadmierne namnażanie się niewrażliwych na lek drobnoustrojów np. Candida (należy wówczas odstawić lek i rozpocząć właściwe leczenie). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić lek i zastosować leczenie objawowe (reakcje te mogą być ciężkie np. złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny). Pokarm (zwłaszcza produkty mleczne) oraz leki zawierające jony metali zmniejszają wchłanianie tetracykliny z przewodu pokarmowego (lek należy przyjmować 1 do 3 h przed lub po ich spożyciu). Tetracyklina tworzy stałe związki kompleksowe z wapniem we wszystkich tkankach kościotwórczych. Stosowanie jej w okresie formowania zębów i kośćca (ostatni trymestr ciąży, dzieci do 12 lat) może spowodować przebarwienie i uszkodzenie zębów lub opóźnienie rozwoju kośćca. Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124) i może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość sacharozy (152,6 mg), lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość laktozy (56,2 mg), lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabl,, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Tetracyclinum TZF - ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Badania na zwierzętach dowodzą, iż tetracykliny przenikają przez barierę łożyska i odkładają się w tkankach płodu. Stwierdzono również, że tetracyklina, tak jak inne antybiotyki z grupy tetracyklin, wykazuje powinowactwo do tkanek młodych, szybko rosnących, i nie wyklucza się jej toksycznego wpływu na rozwijający się płód. Tetracyklina przyjmowana w okresie formowania zębów i kośćca (ostatni trymestr ciąży, dzieci do 12 lat) może spowodować przebarwienie i uszkodzenie zębów lub opóźnienie rozwoju kośćca. Leku nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

Reklama

Tetracyclinum TZF - efekty uboczne

Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano również rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy. Mogą wystąpić: niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych we krwi, zwiększenie liczby niektórych granulocytów we krwi, porfiria, pojawiają się rzadko; zespół choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, plamica anafilaktyczna, niedociśnienie, duszność, tachykardia, zapalenie osierdzia, wstrząs anafilaktyczny; wysypki, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (jeśli wystąpi któraś z reakcji uczuleniowych, należy natychmiast odstawić lek); w przypadku długotrwałego podawania tetracykliny obserwowano brązowo-czarne przebarwienia tarczycy, bez wpływu na jej działanie; ból głowy, zawroty głowy, nagłe czerwienienie twarzy, bardzo rzadko obserwowano uwypuklenie ciemiączka u niemowląt oraz łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci i dorosłych (objawami nadciśnienia są między innymi zaburzenia widzenia: mroczki, podwójne widzenie); szumy uszne; brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne okolic odbytu (działania te najczęściej są lekkie i ustępują po odstawieniu leku); przemijające, niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz wątrobowych; zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki obserwowano bardzo rzadko; u niektórych pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym obserwowano zaostrzenie objawów choroby; bóle stawów, bóle mięśni; zaburzenia rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa, u pacjentów z miastenią może zwiększać męczliwość mięśni; zwiększenie stężenia mocznika we krwi; złe samopoczucie; zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego w surowicy.

Tetracyclinum TZF - interakcje

Związki żelaza, wapnia, glinu, magnezu, węgiel aktywny, cholestyramina zmniejszają wchłanianie tetracykliny z układu pokarmowego. Tetracyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny oraz leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika (podczas stosowania tetracykliny może być konieczne zmniejszenie dawek tych leków); zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych oraz przeciwbakteryjne działanie penicylin i innych antybiotyków o działaniu przeciwbakteryjnym; wpływa na wyniki oznaczeń glukozy, urobilinogenu, białka i katecholamin w moczu; zwiększa toksyczność metotreksatu, cyklosporyny A oraz metoksyfluranu i innych potencjalnie nefrotoksycznych leków. Jednoczesne stosowanie tetracykliny z teofiliną zwiększa częstotliwość działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Tetracyclinum TZF - dawkowanie

Doustnie. 750 mg - 1,5 g na dobę w dawkach podzielonych, co 6 h. Sposób podania. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami (co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku) z dużą ilością płynów (co najmniej 250 ml - szklanka). Mleko i jego przetwory hamują wchłanianie tetracykliny, a przez to osłabiają jej działanie przeciwbakteryjne.

Tetracyclinum TZF - uwagi

Nie odnotowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Doxycyclinum TZF – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Unidox Solutab - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Doxyratio M
Tetralysal

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!