To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Unasyn

Spis treści

Reklama

Unasyn - skład

1 fiolka zawiera 500 mg, 1,0 g lub 2,0 g ampicyliny (w postaci soli sodowej) i odpowiednio 250 mg, 500 mg lub 1,0 g sulbaktamu (w postaci soli sodowej). Lek zawiera sód.

Reklama

Unasyn - działanie

Połączenie antybiotyku β-laktamowego (ampicylina) i inhibitora β-laktamazy (sulbaktam). Ampicylina jest aminopenicyliną o szerokim spektrum działania, hamuje biosyntezę ściany komórkowej bakterii, jest wrażliwa na działanie wielu β-laktamaz. Sulbaktam jest inhibitorem większości ważnych β-laktamaz, które mogą być wytwarzane przez mikroorganizmy penicylinooporne. Preparat jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych licznymi szczepami bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, m.in.: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (w tym szczepy penicylinooporne i niektóre szczepy metycylinooporne), Streptococcus spp. (w tym Streptococcus pneumoniaeStreptococcus faecalis), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae (zarówno szczepy wytwarzające, jak i niewytwarzające β-laktamazy), Moraxella catarrhalis, bakterie beztlenowe w tym Bacteroides fragilis i gatunki pokrewne, Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. (indolododatnie i -ujemne), Enterobacter spp., Morganella morganii, Citrobacter spp., Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae. Pseudomonas aeruginosa i Enterobacter cloacae są oporne na ampicylinę i sulbaktam. Lek łatwo przenika do większości tkanek oraz płynów w organizmie człowieka. Przenikanie do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego jest niewielkie, oprócz przypadków zapalenia opon mózgowych. T0,5 we krwi zarówno ampicyliny, jak i sulbaktamu wynosi 1 h. Większość dawki jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej.

Unasyn - wskazania

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ampicylinę z sulbaktamem: zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków); zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli); zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia rzeżączkowe. Lek można również podawać w okresie okołooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń ran pooperacyjnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej lub w obrębie miednicy, u których może dojść do zakażenia otrzewnowego. Można stosować zapobiegawczo po porodzie lub cięciu cesarskimw celu zmniejszenia ryzyka pooperacyjnej posocznicy. Lek jest zalecany w terapii empirycznej i celowanej w leczeniu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriemii o etiologii Acinetobacter baumanii. Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Reklama

Unasyn - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne. Nadwrażliwość na penicyliny i (lub) cefalosporyny w wywiadzie.

Reklama

Unasyn - ostrzeżenia

Przed podaniem antybiotyku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności pacjenta do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej leczenie należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne. Nie stosować w leczeniu mononukleozy zakaźnej, ze względu zwiększone ryzyko wystąpienia wysypki skórnej. Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego; zwłaszcza u noworodków (szczególnie wcześniaków) oraz niemowląt. W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem nadkażenia (np. grzybiczego lub opornymi szczepami bakterii) - w przypadku nadkażenia, podawanie antybiotyku należy  przerwać i wdrożyć odpowiednie leczenie. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka w związku ze stosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia biegunki o etiologii Clostridium difficile (ang. CDAD), nawet po ponad 2 mies. od podania leków przeciwbakteryjnych; w przypadku rozpoznania tej choroby należy przerwać podawanie antybiotyku i wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy zaburzeń czynności wątroby, należy przerwać podawanie preparatu i przeprowadzić badania kontrolne czynności wątroby (obserwowano przypadki wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby, w tym cholestatycznego zapalenia wątroby z żółtaczką, związanego ze stosowaniem ampicyliny z sulbaktamem). Preparat 500 mg + 250 mg zawiera 59,15mg sodu na fiolkę, preparat 1g+500 mg zawiera 112,435 mg sodu na fiolkę, preparat 2 g+1 g zawiera 223,75 sodu na fiolkę, co odpowiada odpowiednio (2,957%, 5,622% i 11,187%) zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Reklama

Unasyn - ciąża

W ciąży stosować jedynie wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (badania na zwierzętach nie wykazały zaburzenia płodności ani szkodliwego działania leku na płód, jednak bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży nie zostało ustalone). Ampicylina i sulbaktam przenikają do mleka kobiecego i osiągają tam niewielkie stężenia. U karmiącej kobiety może to prowadzić do uczulenia, biegunki, kandydozy, a u dziecka - do wysypki skórnej. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Reklama

Unasyn - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: nudności, ból brzucha. Niezbyt często: małopłytkowość, ból głowy, senność, wymioty, zapalenie języka, hiperbilirubinemia, uczucie zmęczenia. Rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelit, drgawki, zawroty głowy, zapalenie okrężnicy, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry. Częstość nieznana: kandydoza, oporność bakterii chorobotwórczych, pancytopenia, wydłużony czas krzepnięcia, agranulocytoza, eozynofilia, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość, plamica małopłytkowa, reakcje anafilaktoidalne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, jadłowstręt, objawy neurotoksyczności, alergiczne zapalenie naczyń, duszność, krwawe wymioty, krwotok z jelita cienkiego i (lub) okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia smaku, wzdęcia, czarny włochaty język, cholestaza, cholestaza wątrobowa, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność AspAT, AlAT, ból stawów, zapalenie błony śluzowej, wysypka, świąd, reakcje skórne, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenie agregacji płytek krwi. Reakcje niepożądane związane ze stosowaniem ampicyliny w monoterapii mogą również występować w trakcie stosowania preparatu.

Unasyn - interakcje

Stosowanie z allopurynolem znacząco zwiększa częstość występowania wysypki. Stosowanie z aminoglikozydami powoduje wzajemne hamowanie działania - w przypadku konieczności terapii skojarzonej z aminoglikozydem podawać do oddzielnych wkłuć z zachowaniem co najmniej 1 h odstępu. Penicyliny mogą wywoływać zmiany w agregacji płytek krwi i testach koagulacyjnych; wpływ ten może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Należy unikać jednoczesnego stosowania z lekami bakteriostatycznymi (np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy i tetracykliny), gdyż mogą one zaburzać działanie bakteriobójcze penicylin. Możliwe jest obniżenie skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych - pacjentkom stosującym preparat należy zalecić inną lub dodatkową metodę antykoncepcji. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem powoduje obniżenie jego klirensu i zwiększenie jego toksyczności - zalecane jest monitorowanie pacjentów; może zaistnieć konieczność zwiększenia dawek leukoworyny lub wydłużenia czasu jej podawania. NLPZ (kwas salicylowy, indometacyna, fenylbutazon) mogą wydłużyć czas eliminacji penicylin. Probenecyd hamuje wydzielanie cewkowe ampicyliny i sulbaktamu, co powoduje zwiększenie stężenia tych leków we krwi, wydłużenie czasu ich działania oraz zwiększeniem ryzyka toksyczności.

Unasyn - dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. Dorośli: 1,5-12 g na dobę w dawkach podzielonych co 6-8 h (maksymalna dawka dobowa wynosi 12 g preparatu, tj. 8 g ampicyliny i 4 g sulbaktamu). Zakażenia o lżejszym przebiegu można leczyć podając lek co 12 h. W zależności od stopnia ciężkości zakażenia, dawka dobowa preparatu wynosi: lekkie -1,5 - 3 g (1g + 0,5 g do 2 g + 1 g); umiarkowane - do 6 g (4 g + 2 g); ciężkie - do 12 g (8 g + 4 g). W leczeniu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriemii o etiologii Acinetobacter baumanii zalecana dawka dobowa wynosi 18 g (12 g + 6 g) w 6 dawkach podzielonych; w literaturze medycznej opisano stosowanie jeszcze większych dawek dobowych w tym wskazaniu. Leczenie należy kontynuować przez 48 h po ustąpieniu gorączki lub innych objawów choroby. Leczenie trwa z reguły od 5 do 14 dni, jednak w ciężkich zakażeniach czas leczenia można wydłużyć lub podać dodatkowe dawki ampicyliny. W zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym: 1,5 - 3 g preparatu podczas znieczulania, dawkę można powtarzać co 6-8 h, podawanie leku należy zakończyć 24 h po zabiegu, chyba że wskazany jest kolejny cykl terapeutyczny preparatem. W niepowikłanej rzeżączce: jednorazowo 1,5 g (+ 1 g probenecydu). Noworodki w pierwszym tyg. życia (szczególnie wcześniaki): 75 mg/kg mc./dobę (50 mg/kg mc + 25 mg/kg mc. na dobę) w dawkach podzielonych co 12 h. Noworodki powyżej 7 dni życia, niemowlęta i dzieci: 150 mg/kg mc./dobę (100 mg/kg mc. + 50 mg/kg mc. na dobę) w dawkach podzielonych co 6-8 h. Dzieci o mc. >40 kg: 300 mg/kg mc./dobę (200 mg/kg mc. + 100 mg/kg mc. na dobę) w dawkach podzielonych co 6 h. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek lek należy podawać rzadziej: CCr >30 ml/min - przerwa w dawkowaniu 6-8 h; CCr 15-29 ml/min - przerwa w dawkowaniu 12 h; CCr 5-14 ml/min - przerwa w dawkowaniu 24 h; CCr <5 ml/min - przerwa w dawkowaniu 48 h. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Sposób podania. Preparat można podawać we wstrzyknięciu domięśniowym, dożylnym lub we wlewie dożylnym trwającym 15-30 min. Ze względu na niezgodność ampicyliny, nie należy mieszać leku w tym samym pojemniku z aminoglikozydami.

Unasyn - uwagi

Lek wpływa na wyniki badań laboratoryjnych: obserwowano fałszywie dodatnie wyniki obecności glukozy w moczu przy zastosowaniu metody Benedicta, Fehlinga oraz zestawu Clinitest; po podaniu ampicyliny kobietom w ciąży obserwowano przejściowe obniżenie stężenia całkowitego związanego estriolu, glukuronianu estriolu, związanego estronu i estradiolu.


Podobne leki
Amoksiklav - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Augmentin - skład i dawkowanie. Kiedy zaczyna działać?
Tazocin
Timentin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!