Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Valdixextrakt

Spis treści

Reklama

Valdixextrakt - skład

1 tabl. zawiera 355 mg wyciągu wodno-alkoholowego, suchego z korzenia kozłka (3-4:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60 % V/V

Reklama

Valdixextrakt - działanie

Doustne stosowanie suchych wyciągów z korzenia kozłka, przygotowanych przy użyciu mieszaniny etanol-woda (etanol max. 70% (v/v)) w zalecanym dawkowaniu, ułatwia zasypianie i poprawia jakość. Działania tego nie można z pewnością przypisać żadnemu znanemu składnikowi wyciągu. Zidentyfikowano kilka mechanizmów działania prawdopodobnie odpowiedzialnych za działanie kliniczne różnych składników korzenia kozłka (seskwiterpeny, lignany, flawonoidy), obejmujących wpływ na układ GABA, działanie agonistyczne w stosunku do receptorów adenozynowych A1 i powinowactwo do receptorów5-HT1A.

Reklama

Valdixextrakt - wskazania

Łagodzenie stanów umiarkowanego napięcia nerwowego oraz zaburzeń snu.

Reklama

Valdixextrakt - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na przetwory z korzenia kozłka lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Valdixextrakt - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12 lat. Jeśli objawy nasilają się w trakcie stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Reklama

Valdixextrakt - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Reklama

Valdixextrakt - efekty uboczne

Częstość nieznana: możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych (nudności, dolegliwości skurczowych).

Valdixextrakt - interakcje

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące interakcji farmakologicznych z innymi lekami. Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 lub CYP 2E1. Połączenie z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym wymaga diagnozy medycznej i nadzoru.

Valdixextrakt - dawkowanie

Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym. W stanach umiarkowanego napięcia nerwowego: 2 tabl. do 3 razy na dobę. W zaburzeniach snu: 2 tabl. pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo 2 tabl. wieczorem. Maksymalna dawka dobowa: 8 tabl.
Zalecany okres stosowania: 2-4 tyg. Należy poinformować pacjenta o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią lub pogorszą się po 2 tyg. stosowania. Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12 lat.

Valdixextrakt - uwagi

Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - nie zaleca się stosowania przez osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny.


Podobne leki
Heminevrin
Hova
Valerin Max
Relana

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!