Nowy sklep

już ON-LINE

Vaxigrip

Działanie

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Odporność pojawia się po 2-3 tygodniach. Odporność wobec szczepów homologicznych do zawartych w szczepionce lub wobec szczepów pokrewnych utrzymuje się zwykle przez 6-12 mies.

Wskazania

Profilaktyka grypy, szczególnie u osób narażonych na powikłania pogrypowe. Szczepionka Vaxigrip jest wskazana dla dorosłych i dzieci od ukończenia 6. mż. Stosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (albuminę jaja kurzego, białko kurze, neomycynę, formaldehyd, 9-oktoksynol). Choroby przebiegające z umiarkowaną lub wysoką gorączką lub ostrym zakażeniem (szczepienie należy przełożyć). Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki Vaxigrip u dzieci poniżej 6 miesięcy nie zostało ustalone.

Ciąża i laktacja

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla II i III trymestru w porównaniu z I trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, potliwość, ból mięśni, ból stawów, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia, reakcje w miejscu podania (zaczerwienienie, obrzęk, ból, siniak, stwardnienie). Ponadto mogą wystąpić: przejściowa trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu, obrzęku naczynioruchowego), nerwoból, parestezje, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu, zespół Guillan-Barré), uogólnione reakcje skórne (w tym świąd, pokrzywka, wysypka), zapalenie naczyń krwionośnych połączone w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek.

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami - wstrzyknięcia należy wykonywać w różne kończyny; działania niepożądane mogą się w takich sytuacjach nasilić. Leczenie immunosupresyjne może powodować osłabienie odpowiedzi immunologicznej.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. U dorosłych i dzieci w wieku od 36. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest mięsień naramienny. U dzieci w wieku od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest przednio-boczna część uda (lub mięsień naramienny, jeśli masa mięśniowa jest odpowiednia). U dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 11. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest przednio-boczna część uda. Dorośli i dzieci od 36. mż.: 0,5 ml; dzieci od ukończenia 6. do ukończenia 35. mż.: dane kliniczne są ograniczone, można podawać dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Stosowana dawka powinna być zgodna z istniejącymi krajowymi zaleceniami. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę po co najmniej 4 tyg.

Uwagi

W czasie szczepienia należy zapewnić nadzór i odpowiednią pomoc, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Po podaniu szczepionki mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z wykorzystaniem metody ELISA, mających na celu wykrycie przeciwciał przeciwko HIV-1, HCV oraz HTLV-1; wyniki można zweryfikować techniką Western Blot. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex