Acifolik

Spis treści

Acifolik - skład

1 tabl. zawiera 0,4 mg kwasu foliowego.

Acifolik - Działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych. Uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jego podawanie kobietom będącym w ciąży oraz w okresie poprzedzającym zajście w ciążę zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Po podaniu doustnym kwas foliowy wchłania się z dwunastnicy i jelita czczego. Biodostępność wynosi 60-90%. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po upływie 60-90 h od podania. Magazynowany jest w wątrobie, a wydalany głównie w moczu.

Acifolik - wskazania

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet planujących ciążę i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia u potomstwa wad cewy nerwowej.

Acifolik - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Acifolik - ostrzeżenia

Z wyjątkiem ciąży i laktacji, nie należy podawać kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4 mg na dobę bez uprzedniego wykluczenia niedokrwistości megaloblastycznej, ponieważ mógłby on złagodzić objawy hematologiczne przy dalszym rozwoju objawów neurologicznych. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Acifolik - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią. Podawanie kwasu foliowego przed zajściem w ciążę lub podczas wczesnej ciąży może zmniejszać ryzyko wad cewy nerwowej. Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego, nie odnotowano ujemnego wpływu na dzieci.

Acifolik - efekty uboczne

Rzadko obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe i reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie).

Acifolik - interakcje

Leki przeciwdrgawkowe, doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwgruźlicze, alkohol i antagoniści kwasu foliowego (aminopteryna, metotreksat, pirymetamina, trymetoprym, sulfasalazyna) zwiększają zapotrzebowanie na kwas foliowy. Kwas foliowy osłabia działanie leków przeciwdrgawkowych pochodnych hydantoiny (m.in. fenytoina) - konieczne może być zwiększenie ich dawki.

Acifolik - dawkowanie

Doustnie, co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży: 0,4 mg na dobę.

Acifolik - uwagi

Pharmindex