Znajdź lek

Acifolik

Spis treści

Działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych. Uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jego podawanie kobietom będącym w ciąży oraz w okresie poprzedzającym zajście w ciążę zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Po podaniu doustnym kwas foliowy wchłania się z dwunastnicy i jelita czczego. Biodostępność wynosi 60-90%. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po upływie 60-90 h od podania. Magazynowany jest w wątrobie, a wydalany głównie w moczu.

Wskazania

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet planujących ciążę i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia u potomstwa wad cewy nerwowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.