Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Acular

Spis treści

Reklama

Acular - skład

1 ml roztworu zawiera 5 mg trometamolu ketorolaku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Acular - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny w postaci preparatu okulistycznego. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy, enzymu istotnego dla biosyntezy prostaglandyn. Zmniejsza stężenie prostaglandyn w cieczy wodnistej oka po miejscowym podaniu do oka. Lek podany układowo nie powoduje zwężenia źrenicy. Nie wywiera znaczącego wpływu na ciśnienie śródgałkowe. Podanie leku do oczu, prowadzi do bardzo niskiego układowego wchłaniania leku; odnotowano wysokie stężenia ketorolaku w cieczy wodnistej oka i bardzo niskie lub niewykrywalne w osoczu.

Reklama

Acular - wskazania

Profilaktyka i leczenie zapalenia w obrębie gałki ocznej występującego po operacjach chirurgicznego usunięcia zaćmy u dorosłych.

Reklama

Acular - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na ketorolak (nadwrażliwość krzyżowa).

Reklama

Acular - ostrzeżenia

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej na kwas acetylosalicylowy, pochodne kwasu fenylooctowego i innych NLPZ, należy zachować szczególną ostrożność podając lek pacjentom, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na te leki. Przy stosowaniu NLPZ istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia wydłużonego czasu krwawienia. Donoszono że NLPZ podane do oka w związku z operacją mogą powodować wydłużone krwawienie w obrębie tkanek oka (włącznie z krwotokiem do komory przedniej oka). Zaleca się aby preparat był stosowany ostrożnie u pacjentów, u których będzie przeprowadzany zabieg chirurgiczny a u których występuje skłonność do krwawień, lub którzy przyjmują inne leki, wydłużające czas krwawienia. Miejscowe NLPZ mogą spowalniać lub opóźniać proces gojenia. Jednoczesne stosowanie miejscowych NLPZ i miejscowych kortykosteroidów może zwiększać problemy związane z gojeniem ran. Stosowanie miejscowych NLPZ może prowadzić do zapalenia rogówki. U niektórych szczególnie wrażliwych pacjentów, długotrwałe stosowanie miejscowych NLPZ może doprowadzić do zniszczenia nabłonka rogówki, ścieńczenia rogówki, nadżerki, owrzodzenia lub perforacji rogówki, co może być groźne dla wzroku. U pacjentów u których pojawiły się oznaki uszkodzenia nabłonka rogówki, należy natychmiast przerwać podawanie miejscowych leków przeciwzapalnych i poddać ich ścisłej obserwacji okulistycznej. Miejscowe NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z powikłaniami po operacjach okulistycznych, odnerwioną rogówką, ubytkami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespół suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów, a także u pacjentów u których operacje chirurgiczne oka są powtarzane w krótkim czasie, ponieważ występuje u tych pacjentów zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony rogówki, co może być niebezpieczne dla wzroku. Podanie NLPZ przez okres dłuższy niż 24 h przed operacją lub przez ponad 14 dni po operacji może zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta ciężkich działań niepożądanych ze strony rogówki. Lek może maskować typowe objawy zakażenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania leku z miejscowymi kortykosteroidami u osób podatnych na uszkodzenia nabłonka rogówki. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leku u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ oraz z astmą w wywiadzie (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli lub zaostrzenia astmy). Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki, lub podrażnienie oka i zmieniać kolor soczewek kontaktowych. Przed podaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je nałożyć ponownie po upływie co najmniej 15 min od podania kropli.

Reklama

Acular - ciąża

Mimo, że oczekiwana ekspozycja systemowa po zastosowaniu kropli do oczu zawierających ketorolak jest bardzo niska, stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Acular - efekty uboczne

Bardzo często: podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia), ból oka (w tym uczucie kłucia). Często: nadwrażliwość (w tym miejscowe reakcje alergiczne), ból głowy, krwotok siatkówki, torbielowaty obrzęk plamki, niewyraźne i (lub) zmniejszone widzenie, uraz oka, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zakażenie oka, stan zapalny oka, zapalenie tęczówki, osady rogówkowe, powierzchowne (punkcikowate) zapalenie rogówki, obrzęk oka i (lub) powieki, świąd oka, przekrwienie spojówek. Niezbyt często: owrzodzenie rogówki, nacieki w obrębie rogówki, suchość oka, łzawienie (epiphora). Częstość nieznana: uszkodzenie rogówki (np. ścieńczenie, nadżerka, rozpad nabłonka i perforacja rogówki) - głównie u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami podawanymi miejscowo i (lub) predysponowanych do współistniejących chorób rogówki, wrzodziejące zapalenie rogówki, obrzęk oka, przekrwienie gałki ocznej, skurcz oskrzeli lub zaostrzenie astmy (u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ oraz z astmą w wywiadzie). Żadne z zazwyczaj występujących działań niepożądanych zgłaszanych w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem NLPZ nie występowało w przypadku dawek stosowanych w leczeniu miejscowym.

Acular - interakcje

Potwierdzono bezpieczeństwo stosowania preparatu podawanego jednocześnie z lekami działającymi ogólnie i miejscowo takimi jak antybiotyki, środki uspokajające, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, inhibitory anhydrazy węglanowej, środki zwężające i rozszerzające źrenicę, leki porażające akomodację (cykloplegiki). Lek może spowalniać lub opóźniać proces gojenia. Jednoczesne miejscowe podawanie NLPZ oraz kortykosteroidów może zwiększać problemy z gojeniem ran.

Acular - dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego leczonego oka 3 razy na dobę, rozpoczynając 24 h przed planowanym zabiegiem operacyjnym i kontynuować przez 3-4 tyg. Po zakropleniu leku należy delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez ok. 2 min, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu należy delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1-2 min kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. W przypadku stosowania leku jednocześnie z innymi lekami podawanymi miejscowo do oka, należy odczekać co najmniej 15 minut między podaniem każdego leku. Maści do oczu powinny być zawsze stosowane jako ostatnie. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Nie obserwowano zasadniczych różnic w bezpieczeństwie i skuteczności leku u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów młodszych.

Acular - uwagi

Preparat nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zakropleniu może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu uzyskania prawidłowego widzenia.


Podobne leki
Naclof
Indocollyre
Dicloabak
Nevanac

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!