Znajdź lek

Acular

Spis treści

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny w postaci preparatu okulistycznego. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy, enzymu istotnego dla biosyntezy prostaglandyn. Zmniejsza stężenie prostaglandyn w cieczy wodnistej oka po miejscowym podaniu do oka. Lek podany układowo nie powoduje zwężenia źrenicy. Nie wywiera znaczącego wpływu na ciśnienie śródgałkowe. Podanie leku do oczu, prowadzi do bardzo niskiego układowego wchłaniania leku; odnotowano wysokie stężenia ketorolaku w cieczy wodnistej oka i bardzo niskie lub niewykrywalne w osoczu.

Wskazania

Profilaktyka i leczenie zapalenia w obrębie gałki ocznej występującego po operacjach chirurgicznego usunięcia zaćmy u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na ketorolak (nadwrażliwość krzyżowa).