Adamon SR

Spis treści

Adamon SR - skład

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg chlorowodorku tramadolu.

Adamon SR - Działanie

Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym, agonista receptora opioidowego: (+)-izomer wykazuje aktywność opiodową przez powinowactwo do receptora mi;(-)-izomer nasila aktywność przeciwbólową (+)-izomeru oraz jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, przez co modyfikuje przekazywanie impulsów bólowych. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego i nie wywiera znaczącego wpływu na układ krążenia. Po podaniu doustnym ok. 90% leku wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi ok. 70%, niezależnie od posiłku. Wiąże się z białkami osocza w ok. 20%. Jedyny metabolit aktywny farmakologicznie to O-demetylotramadol, o sile działania 2-4 -krotnie większej od substancji wyjściowej. Tramadol i jego metabolity są prawie całkowicie wydalane z moczem (90%). T0,5 tramadolu wynosi około 6 h, aktywnego metabolitu ok. 7,9 h. U pacjentów niewydolnością wątroby i nerek, okres półtrwania ulega wydłużeniu. U pacjentów powyżej 75 rż. następuje zwiększenie biodostępności tramadolu o 17%, a okres półtrwania ulega wydłużeniu. Przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko.

Adamon SR - wskazania

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Adamon SR - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tramadol lub pozostałe składniki preparatu. Ostre zatrucie alkoholem lub lekami: nasennymi, psychotropowymi, przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 2 tyg. po ich odstawieniu. Jednoczesne leczenie uzależnienia od opioidów. Produktu leczniczego Adamon SR nie należy stosować w leczeniu zespołu abstynencyjnego po odstawieniu narkotyków. Niekontrolowana padaczka.

Adamon SR - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii, ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek, chorobami związanymi z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (urazy głowy, choroby mózgu), zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, czynności oddechowej lub nadmierną ilością wydzieliny oskrzelowej lub jednocześnie stosujących leki hamujące czynności o.u.n. (ryzyko zahamowania oddechu). Pacjenci z padaczką lub skłonnością do drgawek powinni stosować tramadol jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków i uzależnień, leczenie należy prowadzić z przerwami, pod ścisłą kontrolą lekarza. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek stosowanie preparatu nie jest zalecane. Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 12 rż. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni stosować preparatu.

Adamon SR - ciąża

W okresie ciąży nie wolno stosować preparatu, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Zastosowany przed porodem lub podczas porodu nie upośledza kurczliwości macicy; może spowodować u noworodka zmianę częstości oddechów w stopniu nieistotnym klinicznie. W trakcie laktacji około 0,1% podanej dawki przenika do mleka - z tego względu nie należy stosować tramadolu w okresie karmienia piersią.

Adamon SR - efekty uboczne

Bardzo często (1/10): zawroty głowy, nudności. Często (1/100,

Adamon SR - interakcje

Tramadolu nie należy stosować z inhibitorami MAO i przez 2 tygodnie od ich odstawienia (mogą wystąpić groźne dla życia interakcje ze strony o.u.n., ośrodka oddechowego i układu krążenia). Działania niepożądane mogą się nasilać w przypadku jednoczesnego stosowania alkoholu i innych leków działających na o.u.n. Po jednoczesnym stosowaniu tramadolu z lekami obniżającymi próg drgawkowy lub powodującymi drgawki bardzo rzadko obserwowano drgawki. Karbamazepina osłabia działanie tramadolu. Z ritonawirem możliwe jest zwiększenie stężenia tramadolu we krwi (ryzyko działania toksycznego). Rzadko notowano wystąpienie działań niepożądanych digoksyny przy jednoczesnym stosowaniu tramadolu. Leki hamujące CYP3A4 (np. ketokonazol, erytromycyna) mogą spowalniać metabolizm tramadolu oraz aktywnego metabolitu. Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z cymetydyną lub pożywieniem.

Adamon SR - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż. Dawka powinna być dobrana w zależności od intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta. Dawka początkowa wynosi 50-100 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem), w zależności od nasilenia bólu dawkę można zwiększyć do 150-200 mg 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 400 mg. Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie tramadolem, pacjent powinien być dokładnie monitorowany (w razie potrzeby z przerwami w leczeniu), w celu ustalenia ewentualnych zmian w dawkowaniu. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów >75 rż. może być konieczne zmniejszenie dawki i wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek należy zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami. W przypadku pacjentów z zaburzeniami połykania można ostrożnie otworzyć kapsułkę, wysypać zawartość (granulki) na łyżkę i podać do połknięcia; popijając wodą; granulek nie należy żuć ani rozgryzać. Sposób podania. Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, połykać w całości, popijając wodą.

Adamon SR - uwagi

Preparat może wywierać znaczny wpływ na zdolność koncentracji, w razie wystąpienia senności, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. W czasie leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

Pharmindex