Znajdź lek

Adamon SR

Spis treści

Działanie

Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym, agonista receptora opioidowego: (+)-izomer wykazuje aktywność opiodową przez powinowactwo do receptora mi;(-)-izomer nasila aktywność przeciwbólową (+)-izomeru oraz jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, przez co modyfikuje przekazywanie impulsów bólowych. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego i nie wywiera znaczącego wpływu na układ krążenia. Po podaniu doustnym ok. 90% leku wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi ok. 70%, niezależnie od posiłku. Wiąże się z białkami osocza w ok. 20%. Jedyny metabolit aktywny farmakologicznie to O-demetylotramadol, o sile działania 2-4 -krotnie większej od substancji wyjściowej. Tramadol i jego metabolity są prawie całkowicie wydalane z moczem (90%). T0,5 tramadolu wynosi około 6 h, aktywnego metabolitu ok. 7,9 h. U pacjentów niewydolnością wątroby i nerek, okres półtrwania ulega wydłużeniu. U pacjentów powyżej 75 rż. następuje zwiększenie biodostępności tramadolu o 17%, a okres półtrwania ulega wydłużeniu. Przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko.

Wskazania

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tramadol lub pozostałe składniki preparatu. Ostre zatrucie alkoholem lub lekami: nasennymi, psychotropowymi, przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 2 tyg. po ich odstawieniu. Jednoczesne leczenie uzależnienia od opioidów. Produktu leczniczego Adamon SR nie należy stosować w leczeniu zespołu abstynencyjnego po odstawieniu narkotyków. Niekontrolowana padaczka.