Agrippal

Spis treści

Agrippal - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.

Agrippal - Działanie

Trójwalentna inaktywowana szczepionka przeciw grypie. Działanie ochronne uzyskuje się w ciągu 2-3 tyg. Odporność wobec szczepów homologicznych lub szczepów pokrewnych szczepom wirusa zawartym w szczepionce utrzymuje się zazwyczaj przez 6 do 12 mies. od chwili szczepienia.

Agrippal - wskazania

Zapobieganie grypie, zwłaszcza u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań po grypie. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Agrippal - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (jaja, białka kurze, takie jak albumina jaja kurzego, formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80, kanamycyna i siarczan neomycyny). Choroby przebiegające z gorączką lub ostrą infekcją (szczepienie należy przełożyć). Nie podawać donaczyniowo.

Agrippal - ostrzeżenia

U pacjentów z zaburzeniami odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Agrippal - ciąża

Ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu w ciąży nie wskazują na wystąpienie działań niepożądanych u matki lub płodu. Stosowanie szczepionki może być rozważone od II trymestru ciąży, jednak u kobiet w ciąży, których stan zdrowia wskazuje na szczególne zagrożenie powikłaniami pogrypowymi, stosowanie szczepionki jest zalecane niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży. Preparat można stosować w okresie karmienia piersią.

Agrippal - efekty uboczne

Często: ból głowy, potliwość, ból mięśni i stawów, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, zmęczenie, reakcje miejscowe (zaczerwienienie, obrzęk, ból, zasinienie, stwardnienie). Ponadto mogą wystąpić: przejściowa trombocytopenia, przejściowe uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu), obrzęk naczynioruchowy, nerwobóle, parestezje, drgawki, zaburzenia neurologiczne (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu, zespół Guillan-Barré), uogólnione reakcje skórne (włącznie ze świądem, pokrzywką, nieswoistą wysypką), zapalenie naczyń połączone w rzadkich przypadkach z przejściowymi zmianami w nerkach.

Agrippal - interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami - wstrzyknięcia należy wykonywać w różne kończyny; działania niepożądane mogą się w takich sytuacjach nasilić. Leczenie immunosupresyjne może powodować osłabienie odpowiedzi immunologicznej. Po szczepieniu przeciw grypie obserwowano fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z wykorzystaniem metody ELISA mających na celu wykrycie przeciwciał przeciwko HIV-1, HCV oraz HTLV-1; wyniki można zweryfikować techniką Western Blot.

Agrippal - dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci od 36 mż.: 0,5 ml. Dzieci od 6 mż. do 35 mż.: dane kliniczne są ograniczone, stosowano dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Dzieciom, które nie były wcześniej szczepione przeciw grypie należy podać drugą dawkę szczepionki po upływie co najmniej 4 tyg.

Agrippal - uwagi

W czasie szczepienia należy zapewnić nadzór medyczny i właściwe leczenie, na wypadek wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex