Znajdź lek

Alcaine

Spis treści

Działanie

Lek znieczulający miejscowo w postaci preparatu okulistycznego. Blokuje przewodnictwo we włóknach nerwowych, powodując w ciągu 30 s miejscowe znieczulenie, które utrzymuje się przez ok. 15 min. Lek zakroplony do oka łatwo przenika do błon śluzowych i krwi, a następnie jest szybko metabolizowany i wydalany. Zastosowany w dużych dawkach może wywierać ogólne działania niepożądane.

Wskazania

Znieczulenie powierzchniowe przed zabiegami okulistycznymi, wymagającymi szybkiego i krótkotrwałego znieczulenia, takimi jak: przygotowanie do usunięcia zmętniałej soczewki, usunięcie szwów z rogówki, pomiar tonometryczny ciśnienia śródgałkowego, badanie gonioskopowe, usuwanie ciał obcych z oka, pobieranie wyskrobin ze spojówki do celów diagnostycznych, itp.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek proksymetakainy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować bez nadzoru lekarza ani długotrwale (ryzyko uszkodzenia rogówki, utraty wzroku oraz wydłużenia procesu gojenia). Podczas stosowania preparatu nie używać soczewek kontaktowych (ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego).