} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Alcaine

Spis treści

Reklama

Alcaine - skład

1 ml kropli do oczu zawiera 5 mg chlorowodorku proksymetakainy; krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Alcaine - działanie

Lek znieczulający miejscowo w postaci preparatu okulistycznego. Blokuje przewodnictwo we włóknach nerwowych, powodując w ciągu 30 s miejscowe znieczulenie, które utrzymuje się przez ok. 15 min. Lek zakroplony do oka łatwo przenika do błon śluzowych i krwi, a następnie jest szybko metabolizowany i wydalany. Zastosowany w dużych dawkach może wywierać ogólne działania niepożądane.

Reklama

Alcaine - wskazania

Znieczulenie powierzchniowe przed zabiegami okulistycznymi, wymagającymi szybkiego i krótkotrwałego znieczulenia, takimi jak: przygotowanie do usunięcia zmętniałej soczewki, usunięcie szwów z rogówki, pomiar tonometryczny ciśnienia śródgałkowego, badanie gonioskopowe, usuwanie ciał obcych z oka, pobieranie wyskrobin ze spojówki do celów diagnostycznych oraz inne zabiegi, jeśli konieczne jest znieczulenie powierzchniowe.

Reklama

Alcaine - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować bez nadzoru lekarza ani długotrwale (ryzyko uszkodzenia rogówki, utraty wzroku oraz wydłużenia procesu gojenia). Podczas stosowania preparatu nie używać soczewek kontaktowych (ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego).

Reklama

Alcaine - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z padaczką, chorobami serca, zaburzeniami oddychania, nadczynnością tarczycy, miastenią, małą aktywnością acetylocholinoesterazy we krwi oraz u pacjentów leczonych inhibitorami cholinoesterazy. Długotrwałe stosowanie leku może skrócić czas działania znieczulającego. Długotrwałe stosowanie lub nadużywanie może prowadzić do działania toksycznego na nabłonek rogówki (ryzyko uszkodzenia nabłonka rogówki, zakażenia rogówki oraz trwałych uszkodzeń rogówki). W przypadku wystąpienia lub nasilenia objawów nadwrażliwości lub podrażnienia należy przerwać stosowanie leku. Unikać kontaktu leku ze skórą (ryzyko kontaktowego alergicznego zapalenia skóry). Należy poinformować pacjenta, że z uwagi na działanie środków znieczulających oczy utracą wrażliwość, w związku z czym należy zachować ostrożność i unikać przypadkowych urazów. Nie należy dotykać ani pocierać oka. Należy podjąć środki ostrożności, aby chronić je od codziennych zanieczyszczeń (takich jak kurz, brud, itp.). Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać podrażnienie oka i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Ponadto nie należy stosować soczewek kontaktowych do czasu, gdy minie działanie znieczulające.

Reklama

Alcaine - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy stosowany miejscowo chlorowodorek proksymetakainy lub jego metabolity wydzielane są do mleka ludzkiego, jednak nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią - należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie preparatem.

Reklama

Alcaine - efekty uboczne

Mogą wystąpić: uczucie kłucia, pieczenia lub zaczerwienienie spojówki, niewyraźne widzenie, światłowstręt, rozszerzenie źrenicy, ból oka, podrażnienie oka, obrzęk oka, uczucie dyskomfortu w oku, przekrwienie oka, wzmożone łzawienie, erozja rogówki, zmętnienie rogówki, zapalenie rogówki, reakcje nadwrażliwości, omdlenia. Rzadko: reakcja alergiczna typu wczesnego ze strony rogówki, w której obserwuje się ostre, rozlane zapalenie nabłonka rogówki z powstawaniem włókienek i (lub) oddzielaniem się dużych obszarów martwicy nabłonka. Opisywano rozlany obrzęk podścieliska, zapalenie blaszki granicznej tylnej oraz zapalenie tęczówki. Bardzo rzadko: ogólnoustrojowe działanie toksyczne chlorowodorku proksymetakainy, objawiające się pobudzeniem OUN, po którym występuje zahamowanie jego czynności. Nadużywanie leku może prowadzić do uszkodzeń oka spowodowanego toksycznym działaniem środków znieczulających na nabłonek.

Alcaine - dawkowanie

Prosty krótkotrwały zabieg lub badanie (np. tonometryczne): 1-2 krople bezpośrednio przed zabiegiem; mały zabieg chirurgiczny (np. usuwanie ciała obcego lub szwów): 1-2 krople jednorazowo lub 2-3 razy co 5-10 min; długotrwałe znieczulenie (np. w zabiegu usuwania soczewki z powodu zaćmy): 1-2 krople 3-5 razy co 5-10 min. Aby zmniejszyć wchłanianie leku do krążenia układowego należy zamknąć powieki na 2 min lub zacisnąć palcem przewód nosowo-łzowy na 2 min. Zaleca się wykonanie opatrunku oka po wykonaniu zabiegu. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem 5-minutowej przerwy; maści do oczu powinny być podawane jako ostatnie.

Alcaine - uwagi

Po zakropleniu leku mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie) - przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy zaczekać do powrotu prawidłowej ostrości widzenia.


Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!