Alleoptical

Spis treści

Alleoptical - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu.

Alleoptical - Działanie

Lek przeciwalergiczny do stosowania miejscowego. Stabilizuje błonę komórkową komórek tucznych i blokuje kanały wapniowe, co powoduje zahamowanie uwalniania mediatorów reakcji alergicznych - histaminy i leukotrienów. Hamuje zarówno wczesne jak i późne reakcje alergiczne. Po podaniu do worka spojówkowego wchłania się w ok. 0,03%. Śladowe ilości (poniżej 0,01%) przenikają do cieczy wodnistej oka. Kromoglikan sodu wiąże się z białkami osocza w 57%. T0,5 wynosi 1,5 h. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydalany jest w postaci niezmienionej w moczu i z żółcią.

Alleoptical - wskazania

Łagodzenie objawów oraz leczenie sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia spojówek.

Alleoptical - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Alleoptical - ciąża

Preparat powinien być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Podczas I trymestru stosować szczególnie ostrożnie. Nie wiadomo, czy kromoglikan sodu przenika do mleka kobiecego, jednak jest to mało prawdopodobne. Brak informacji wskazujących na to, iż stosowanie kromoglikanu sodu ma jakikolwiek niepożądany wpływ na dziecko. Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego wpływu na płodność. Wpływ kromoglikanu sodu na płodność u ludzi nie jest znany.

Alleoptical - efekty uboczne

Częstość nieznana: po zakropleniu może wystąpić przemijające uczucie kłucia i pieczenia; odnotowano inne objawy miejscowego podrażnienia oraz reakcje nadwrażliwości.

Alleoptical - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, należy zachować 15- minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych produktów.

Alleoptical - dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli i dzieci: 1-2 krople do worka spojówkowego 4 razy na dobę. Lek powinien być stosowany regularnie w celu zapewnienia optymalnej kontroli objawów. Zaleca się kontynuację leczenia w okresie narażenia na alergen. Szczególne grupy pacjentów. Brak aktualnych danych sugerujących konieczność modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Podczas stosowania u dzieci może być wymagany nadzór i (lub) pomoc opiekuna. Sposób podania. W celu uniknięcia zanieczyszczenia, nie należy dotykać oka oraz innych powierzchni końcówką pojemnika. Soczewki kontaktowe powinny być usunięte przed każdym podaniem kropli. Po ich użyciu, należy odczekać 15 min przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, należy zachować 15-min przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków.

Alleoptical - uwagi

Preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia po podaniu. Do czasu ustąpienia tych dolegliwości należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex