Znajdź lek

Amikacin B. Braun

Spis treści

Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy, pochodna kanamycyny. Gatunki zwykle wrażliwe na amikacynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę), gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę); bakterie tlenowe Gram-ujemne: Aeromonas spp., Campylobacter spp., Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Francisella tularensis, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Salmonella enterica, Serratia liquefaciens, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis; bakterie atypowe: Mycobacterium spp. Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej: Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę), gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę), Acinetobacter spp., A. baumannii, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Drobnoustroje o oporności wrodzonej: Enterococcus spp., Streptococcus spp. (grupa A - S. pyogenes; grupa B, C, G; S. pneumoniae), Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophila, Bacteroides spp., Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Prevotella spp., Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma urealyticum. Amikacyna praktycznie nie wchłania się po podaniu doustnym, dlatego podaję się ją pozajelitowo. W 4-10% wiąże się z białkami osocza. Po podaniu zalecanej dawki terapeutyczne stężenie amikacyny stwierdza się w kościach, sercu, pęcherzyku żółciowym, tkance płucnej, moczu, żółci, wydzielinie oskrzelowej, plwocinie, płynie śródmiąższowym, płynie opłucnowym oraz płynie maziowym. Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego jest wystarczające w stanie zapalnym opon mózgowych. Amikacyna nie jest metabolizowana. Większość leku (60-82%) wydala się w postaci niezmienionej w moczu, w ciągu pierwszych 6 h. Tylko bardzo małe ilości wydalane są z żółcią. T0,5 wynosi 2,2-2,4 h; jest dłuższy u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u wcześniaków i noworodków. Amikacyna jest usuwana podczas hemodializy oraz - wolniej - podczas dializy otrzewnowej.

Wskazania

Leczenie następujących ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę, gdy mniej toksyczne leki przeciwbakteryjne nie są skuteczne: zakażenia szpitalne dolnych dróg oddechowych, w tym ciężkie zapalenie płuc; zakażenia w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej; powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych; zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran po oparzeniach; bakteryjne zapalenie wsierdzia; pooperacyjne zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Preparat można również stosować w leczeniu pacjentów z bakteriemią występującą w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej lub jeśli podejrzewa się jej związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej. Preparat jest powszechnie stosowany w połączeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami, obejmującymi swoim spektrum bakterie wywołujące odpowiednie zakażenie. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amikacynę, inne aminoglikozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia.