Amorolak

Spis treści

Amorolak - skład

1 ml lakieru do paznokci zawiera 50 mg amorolfiny w postaci chlorowodorku.

Amorolak - Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego. Pochodna morfoliny o szerokim spektum działania przeciwgrzybiczego. Amorolfina zaburza biosyntezę ergosterolu w błonie komórkowej grzybów i w ten sposób działa grzybostatycznie i grzybobójczo. Silnie działa na: drożdżaki (Candida, Malassezia lub Pityrosporum, Cryptococcus), dermatofity (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), pleśnie (Alternaria, Hendersonula, Scopulariopsis), Dematiacea - ubarwione grzyby nitkowate (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), grzyby dimorficzne (Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix). Z wyjątkiem Actinomyces, bakterie nie są wrażliwe na chlorowodorek amorolfiny. Minimalną wrażliwość wykazują bakterie Propionibacterium acnes. Po zastosowaniu lakieru na płytkę paznokciową substancja czynna penetruje płytkę paznokciową i przenika przez nią. Wchłanianie leku do organizmu podczas takiego podania jest bardzo małe. Nie stwierdzono kumulowania się leku w organizmie po długotrwałym leczeniu.

Amorolak - wskazania

Grzybice paznokci (szczególnie w części dystalnej, obejmujące poniżej 80% powierzchni paznokcia) wywołane przez dermatofity i drożdżaki.

Amorolak - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Amorolak - ostrzeżenia

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania leku u pacjentów ze zmianami zapalnymi wokół paznokcia, cukrzycą, zaburzeniami krążenia, niedożywionych, nadużywających alkoholu, jak również u dzieci i niemowląt. Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Należy unikać malowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.

Amorolak - ciąża

Preparat może być stosowany podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Amorolak - efekty uboczne

Bardzo rzadko obserwowano łagodne, przemijające pieczenie wokół paznokcia, jak również świąd, rumień i pęcherze. Odnotowano rzadkie przypadki zmian w paznokciach (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub kruchość paznokci) - reakcje tego rodzaju mogą być również związane z samą grzybicą paznokci.

Amorolak - dawkowanie

Lakier do paznokci należy nakładać raz lub 2 razy w tyg. na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp. Czas leczenia: 6 mies. (w przypadku paznokci rąk) i 9-12 mies. (w przypadku paznokci stóp). Zaleca się ocenę leczenia w odstępach ok. 3-mies.
Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie, np. jeśli ulegną zgrubieniu (opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia). W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. Lakier należy nakładać równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 min. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, do czasu gdy paznokieć się zregeneruje, a zmienione chorobowo miejsca zostaną całkowicie wyleczone.

Amorolak - uwagi

Warstwa lakieru może zostać uszkodzona lub starta podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny, itp.) - zaleca się zakładanie nieprzepuszczalnych rękawiczek podczas pracy z tego rodzaju substancjami. Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji paznokci zdrowych.

Pharmindex