Znajdź lek

Amphocil

Spis treści

Działanie

Przeciwgrzybiczy antybiotyk z grupy makrocyklicznych polienów w postaci kompleksu z solą sodową siarczanu cholesterolu, naturalnie występującym metabolitem cholesterolu, dzięki czemu charakteryzuje się on zmniejszoną toksycznością w porównaniu z konwencjonalnymi preparatami amfoterycyny B. Wykazuje silne powinowactwo do ergosterolu błony komórkowej grzyba oraz słabsze - do cholesterolu, który jest głównym składnikiem błony komórkowej ssaków. Jego związanie się z ergosterolem uszkadza błonę komórkową grzyba, nasila jej przepuszczalność oraz prowadzi do obumarcia komórki. Przenika do wątroby, śledziony, szpiku kostnego, nerek. W porównaniu z konwencjonalnym preparatem amfoterycyny B stężenie maksymalne osiągane we krwi jest mniejsze. T0,5 amfoterycyny B zawartej w preparacie jest dłuższy niż konwencjonalnej postaci amfoterycyny B, co wiąże się z kumulacją amfoterycyny B w wątrobie i jej powolnym uwalnianiem.

Wskazania

Rozsiana aspergiloza. Ciężkie grzybice układowe i (lub) grzybice głębokie, jeśli są oporne na konwencjonalne leczenie przeciwgrzybiczne lub nie można stosować konwencjonalnej amfoterycyny ze względu na zaburzoną czynność nerek. Leiszmanioza trzewna. Leczenie empiryczne pacjentów z gorączką neutropeniczną i z podejrzeniem zakażeń grzybiczych.
Preparat nie jest przeznaczony do leczenia bezobjawowych zakażeń grzybiczych, rozpoznanych jedynie na podstawie testów skórnych lub badań serologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu (z wyjątkiem przypadków, w których korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko związane z wystąpieniem nadwrażliwości).