Artelac

Spis treści

Artelac - skład

1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy.

Artelac - Działanie

Preparat z grupy sztucznych łez o dużej lepkości (7-13 mPas). Zawarta w preparacie hypromeloza dobrze przylega do powierzchni spojówek i rogówki oka, dzięki czemu zapewnia odpowiednie nawilżenie powierzchni gałki ocznej, zapobiega podrażnieniu oka wywołanego mruganiem i wysuszeniem nabłonka.

Artelac - wskazania

Leczenie objawowe zespołu suchego oka. Preparat może być używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

Artelac - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hypromelozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Artelac - ostrzeżenia

Jeśli wystąpią lub nasilą się objawy podrażnienia oczu, ból oczu, zaczerwienienie oczu, problemy z widzeniem, należy przerwać stosowanie preparatu, a pacjent powinien zostać poddany ponownej ocenie. Jeśli objawy suchego oka utrzymują się lub nasilają, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą. Przed podaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut. Preparat zawiera cetrymid - substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego), przy długotrwałym stosowaniu może uszkadzać nabłonek rogówki; do długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka zaleca się preparaty nie zawierające środków konserwujących.

Artelac - ciąża

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu i dziecka.

Artelac - efekty uboczne

Częstość nieznana: Przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, ból oka, świąd oka, pieczenie oka, zaczerwienienie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, nadmierne łzawienie, sklejanie powiek, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość, świąd, wysypka. U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Artelac - dawkowanie

Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 3-5 razy na dobę lub częściej w zależności od potrzeb. Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania. W trakcie długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka, należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Preparat można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych, w większości przypadków, przez czas nieograniczony. Jeśli preparat jest stosowany równocześnie z innymi lekami okulistycznymi stosowanymi miejscowo, należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Lek należy zawsze podawać jako ostatni po upływie 15 minut od podania innego leku, w celu zapewnienia wystarczającego czasu działania, a przez to efektu nawilżającego.

Artelac - uwagi

Krótko po podaniu preparat może zaburzać ostrość widzenia. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.

Pharmindex