Asaltec

Spis treści

Asaltec - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 325 mg kwasu acetylosalicylowego.

Asaltec - Działanie

Kwas acetylosalicylowy jest nieodwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy. Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz zmniejsza agregację płytek krwi, poprzez hamowanie biosyntezy i uwalniania prostaglandyn z nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zmniejsza agregację płytek krwi poprzez blokowanie uwalniania z trombocytów kwasu adenozynodwufosforowego i tromboksanu A2. Uwalnianie substancji czynnej z tabletki następuje w zasadowym środowisku górnej części jelita cienkiego. Po wchłonięciu kwas acetylosalicylowy hydrolizowany jest do kwasu salicylowego (głównie w wątrobie), a następnie ulega sprzęganiu z glicyną i kwasem glukuronowym i wydalany jest z moczem, w postaci wolnego kwasu salicylowego (10%) i metabolitów. Osoczowy T0,5 kwasu acetylosalicylowego wynosi 15 min, T0,5 kwasu salicylowego wydłuża się wraz ze zwiększaniem dawki (dla dawki 300-650 mg wynosi ok. 3 h, dla dawki 1 g - 5 h, dla dawki 2 g - 9 h).

Asaltec - wskazania

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka.

Asaltec - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne salicylany. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ciężka niewydolność serca wątroby, nerek. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie wywołane podaniem salicylanów lub substancji czynnej o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Równoczesne leczenie metotreksatem w dawce ≥15 mg na tydzień. Stosowanie u dzieci do ukończenia 12 rż. w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a).

Asaltec - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ, leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, z przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, astmą oskrzelową lub innymi chorobami alergicznymi, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, gorączką sienną, obrzękiem błony śluzowej nosa (polipy nosa) - ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości, u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawień (hemofilia, niedobór wit. K), z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie należy podawać w ciągu 5 - 7 dni poprzedzających planowany zabieg chirurgiczny. Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może wywołać napad dny moczanowej.

Asaltec - ciąża

W I i II trymestrze ciąży preparat można stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego w czasie karmienia piersią. Kwas acetylosalicylowy poprzez wpływ na owulację może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu.

Asaltec - efekty uboczne

Mogą wystąpić: bóle brzucha, zgaga, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu jawne lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (w tym perforacja), zwiększone ryzyko krwawień (skutkiem może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza lub ostrej niedokrwistości pokrwotocznej), krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, trombocytopenia, potencjalnie zagrażający życiu wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących leki przeciwzakrzepowe), reakcje nadwrażliwości: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy i sercowo-naczyniowy objawiające się wysypką, pokrzywką, obrzękiem (w tym naczynioruchowym), zaburzeniami oddychania i pracy serca. Kwas acetylosalicylowy może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, mocznika i kreatyniny we krwi, hiperkaliemię, białkomocz. U pacjentów ze zmniejszonych wydalaniem kwasu moczowego, może wywołać napad dny moczanowej. Rzadko mogą wystąpić: przemijające zaburzenia czynności wątroby, martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek (po długotrwałym stosowaniu dużych dawek). Bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny. Długotrwałe stosowanie może być przyczyną bólów głowy. Zawroty głowy i szumy uszne mogą być objawami przedawkowania.

Asaltec - interakcje

Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawce ≥ 15 mg na tydzień, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny; w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Stosowany jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi (np. z pochodnymi kumaryny, heparyną), trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. z tiklopidyną) może spowodować wydłużenie czasu krwawienia i krwotoki. Stosowany z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym salicylany w dużych dawkach (3 3g/dobę) zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej, krwawień z przewodu pokarmowego i uszkodzenia nerek. Osłabia działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (np. probenecydu i benzbromanonu). Stosowany w dawkach 3 g/dobę i większych osłabia działanie leków moczopędnych oraz przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu. Nasila działanie leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika). Zwiększa stężenie digoksyny we krwi. Zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, natomiast kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz ryzyko przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów, a także mogą zmniejszać stężenie salicylanów we krwi w trakcie kortykoterapii. Jednoczesne stosowanie z ibuprofenem u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, może zmniejszać działanie kardioprotekcyjne kwasu salicylowego. Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego.

Asaltec - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż: 1-2 tabl. co 4-8 h, po posiłku, popijając dużą ilością wody. Tabletki przyjmować w całości. U dorosłych nie stosować więcej niż 12 tabl. na dobę, u dzieci powyżej 12 rż. nie stosować więcej niż 4 tabl. na dobę.

Asaltec - uwagi

Pharmindex