Znajdź lek

AziTeva

Spis treści

Działanie

Antybiotyk makrolidowy z klasy azalidów. Działa bakteriostatycznie na tlenowe bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na erytromycynę, głównie na Streptococcus pyogenes i S. pneumoniae, tlenowe bakterie Gram-ujemne (m.in. Bordetella pertussis, szczepy ETEC i EAEC Escherichia coli, Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, wrażliwe na erytromycynę szczepy Moraxella catarrhalis) oraz niektóre bakterie beztlenowe (Fusobacterium nucleatum i F. necrophorum, Prevotella spp., Propionibacterium spp.). Działa także na bakterie atypowe: Chlamydophila pneumoniae i Chlamydia trachomatis, Legionella spp., Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma pneumoniae, kompleks Mycobacterium avium. Zmienną wrażliwość wykazują m.in. wrażliwe na meticylinę szczepy Staphylococcus aureus i gronkowców koagulazo-ujemnych, średnio wrażliwe na penicylinę szczepy S. pneumoniae, S. pyogenes i S. viridans oraz oporne na erytromycynę szczepy M. catarrhalis. Azytromycyna nie działa m.in. na enterokoki, szczepy gronkowców oporne na meticylinę, szczepy S. pneumoniae i S. viridans oporne na penicylinę, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa. Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Lek szybko przenika do ognisk zakażenia w tkankach, osiągając w nich wielokrotnie większe stężenia niż we krwi (m.in. gruczoł krokowy, migdałki, płuca). Szczególnie duże stężenia osiąga w fagocytach. Azytromycyna nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wiązanie z białkami osocza wynosi (w zależności od stężenia) 18-52%. Azytromycyna jest częściowo metabolizowana w wątrobie do nieczynnych związków oraz wydalana z kałem i moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i w postaci metabolitów. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2-4 dni.

Wskazania

Zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie płuc o łagodnym lub umiarkowanie ciężkim przebiegu), zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok oraz paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków podniebiennych), ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inny antybiotyk makrolidowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby.