Znajdź lek

Azithromycin-ratiopharm

Spis treści

Działanie

Antybiotyk makrolidowy z klasy azalidów. Działa bakteriostatycznie na bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na erytromycynę (m.in. wrażliwe na metycylinę szczepy Staphylococcus aureus i gronkowców koagulazo-ujemnych, Streptococcus spp.) oraz na bakterie Gram-ujemne (m.in. Haemophilus influenzae, H. ducreyi , Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori). Działa także na bakterie atypowe (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i Ch. trachomatis, Legionella spp., Ureaplasma urealyticum, kompleks Mycobacterium avium) oraz niektóre bakterie beztlenowe (m.in. Propionibacterium spp., Clostridium perfringens). Występuje pełna oporność krzyżowa z innymi makrolidami i linkozamidami w stosunku do paciorkowców, enterokoków i gronkowców (zwłaszcza szczepy MRSA). Biodostępność po podaniu doustnym - około 37%. Wiązanie z białkami osocza wynosi w zależności od stężenia 18-52%. Lek osiąga stężenie maksymalne w osoczu po 2-3 h. Azytromycyna szybko przenika do ognisk zakażenia w tkankach, osiągając w nich wielokrotnie większe stężenia niż we krwi. Szczególnie duże stężenia osiąga w fagocytach, płucach, gruczole krokowym i migdałkach. Azytromycyna jest wydalana głównie z kałem w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów oraz w niewielkim stopniu z moczem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2-4 doby.

Wskazania

Zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc o nasileniu od lekkiego do umiarkowanie ciężkiego), zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, gardła, migdałków), ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.