BCG Szczepionka SSI

Reklama

Działanie

Szczepionka do czynnego uodparniania przeciw gruźlicy. U osób szczepionych zwykle stwierdza się dodatni wynik próby tuberkulinowej po 6 tyg. Czas trwania odporności po szczepieniu nie jest znany, ale istnieją przesłanki o zanikaniu odporności po 10 latach.

Wskazania

Czynne uodparnianie przeciw gruźlicy. Szczepionka powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki. Zwykle szczepienie należy odłożyć u pacjentów z gorączką lub uogólnionymi infekcjami skóry. Egzema nie jest przeciwwskazaniem, ale szczepionkę należy podać w miejsce wolne od zmian. Szczepionka nie powinna być podawana pacjentom leczonym układowo kortykosteroidami lub poddawanym leczeniu immunosupresyjnemu, w tym radioterapii; niemowlętom narażonym na działanie leków immunosupresyjnych in utero lub poprzez karmienie piersią; pacjentom z nowotworem złośliwym (np. chłoniakiem, białaczką, ziarnicą złośliwą lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego); pacjentom z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności; osobom zakażonym wirusem HIV, w tym niemowlętom urodzonym przez matki HIV dodatnie. U tych pacjentów może dojść do nasilonej reakcji po szczepieniu, z możliwym uogólnionym zakażeniem BCG. Zgodnie z zaleceniami WHO, w rejonach gdzie jest wysokie ryzyko zachorowania na gruźlicę i zakażenia wirusem HIV, może być wskazane stosowanie szczepionki BCG u osób HIV-dodatnich, bez objawów choroby. Szczepionka nie powinna być stosowana u pacjentów otrzymujących leki przeciwgruźlicze.

Środki ostrożności

Jeżeli jest to możliwe, pacjenci powinni pozostać pod obserwacją pod kątem reakcji alergicznych przez okres do 15-20 min po szczepieniu. W czasie szczepienia powinny być dostępne środki potrzebne do postępowania w przypadku w przypadku anafilaksji. Osoby z dodatnim wynikiem próby tuberkulinową (należy uwzględnić krajową definicję dodatniego wyniku próby tuberkulinowej) nie wymagają szczepienia (zastosowanie szczepionki u tych osób może spowodować wystąpienie ciężkiej reakcji miejscowej). Wstrzyknięcie wykonane zbyt głęboko zwiększa ryzyko zapalenia węzłów chłonnych i powstania ropnia.

Ciąża i laktacja

Mimo, że nie stwierdzano szkodliwego wpływu szczepionki BCG na płód, to nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i laktacji. Jednakże, na terenach gdzie ryzyko zakażenia gruźlicą jest duże, szczepienie można podawać podczas ciąży lub laktacji jeżeli korzyść ze szczepienia przewyższa ryzyko.

Działania niepożądane

Niezbyt często: ból głowy, gorączka, powiększenie okolicznych węzłów limfatycznych >1cm, sączące owrzodzenie w miejscu wstrzyknięcia (w tym przypadku należy ułatwić wyschnięcie owrzodzenia, unikać otarć np. przez zbyt obcisłe ubranie). Rzadko: rozsiane zakażenie BCG i powikłania takie jak zapalenie kości lub zapalenie szpiku, reakcje alergiczne (w tym reakcja anafilaktyczna), ropiejące zapalenie węzłów chłonnych, powstanie ropnia. Spodziewana reakcja na skuteczne szczepienie obejmuje stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, przechodzące w zmianę miejscową, która po kilku tyg. może ulec owrzodzeniu. W ciągu kilku miesięcy goi się pozostawiając małą, płaską bliznę. Reakcja miejscowa może obejmować rumień i tkliwość uciskową. Po wprowadzeniu szczepionki do użycia, zgłaszano omdlenia wśród pacjentów, u których wykonywano wstrzyknięcia. Zgłaszano również napady drgawek. Nasilona odpowiedź na szczepionkę, która może być spowodowana nieumyślnym wstrzyknięciem podskórnym lub podaniem za dużej dawki.

Interakcje

Śródskórne szczepienie BCG może być wykonane równocześnie ze szczepionkami zawierającymi inaktywowane lub żywe drobnoustroje, w tym z potrójną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Inne szczepionki podawane w tym samym czasie nie powinny być podawane w to samo ramię. Jeżeli inne szczepionki nie zostaną podane w tym samym czasie, zwykle należy zachować przerwę nie krótszą niż 4 tyg. pomiędzy podaniem jakichkolwiek dwóch szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia okolicznych węzłów chłonnych, nie zaleca się podawania przez 3 mies. żadnych innych szczepionek w ramię, w które zastosowano szczepionkę BCG.

Dawkowanie

Śródskórnie. Dorośli i dzieci od 12 mż.: 1 dawka 0,1 ml odtworzonej szczepionki. Niemowlęta poniżej 12 mż.: 1 dawka 0,05 ml odtworzonej szczepionki. Przed podaniem szczepionki należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące wykonania próby tuberkulinowej. Szczepionka powinna być wstrzyknięta dokładnie śródskórnie w ramię, nad dystalnym przyczepem mięśnia naramiennego do kości ramiennej (w ok. 1/3 górną część ramienia).

Reklama

Uwagi

Pharmindex