Begrivac

Reklama

Działanie

Inaktywowana szczepionka przeciw grypie. Odporność uzyskuje się po 2-3 tyg. i utrzymuje się zwykle przez 6-12 miesięcy. Szczepionka nie zawiera środków konserwujących.

Wskazania

Profilaktyka zachorowań na grypę, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem do powikłań.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (białko kurze, polimyksyna B). Szczepienie należy odroczyć u pacjentów z ostrą infekcją lub chorobami przebiegającymi z gorączką.

Ciąża i laktacja

Dotychczasowe badania u ludzi są niewystarczające do oceny działania teratogennego i toksycznego wpływu na płód w okresie ciąży. U kobiet w ciąży należy rozważyć możliwe zagrożenie związane z chorobą w porównaniu z zagrożeniem związanym z podaniem szczepionki. Szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej występują: reakcje miejscowe (zaczerwienienie, ból, obrzęk, wybroczyny, stwardnienie; w rzadkich przypadkach obserwowano powiększenie okolicznych węzłów chłonnych) oraz reakcje ogólne (gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, zmęczenie, ból głowy, pocenie, bóle mięśniowe, bóle stawowe). Najczęściej ustępują one samoistnie po 1-2 dniach po szczepieniu. Rzadko obserwowano: nerwobóle, parestezje, drgawki, przemijającą trombocytopenię. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano zapalenie naczyń z przejściowymi zmianami w nerkach. Rzadko mogą pojawić się zaburzenia neurologiczne: zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenia nerwów i zespół Guillaina, Barrego i Strohla. Sporadycznie występują reakcje alergiczne, w bardzo rzadkich przypadkach przechodzące we wstrząs anafilaktyczny (z tego powodu osoby szczepione wymagają obserwacji przez co najmniej 30 min po szczepieniu). Podanie szczepionki może dawać fałszywie pozytywne wyniki testów serologicznych na obecność przeciwciał przeciw wirusom: HIV1, hepatitis C i HTLV1 wykonywanych metodą ELISA. Technika badania Western Blot rozstrzyga o prawidłowości testów.

Interakcje

Preparat można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami. Szczepionki należy wstrzykiwać w różne kończyny. W przypadku jednoczesnego podania z innymi szczepionkami możliwe jest nasilenie działań niepożądanych. Skuteczność szczepienia może być zmniejszona u pacjentów będących w trakcie leczenia immunosupresyjnego oraz u osób z wrodzonym i nabytym niedoborem odporności. Szczepionki nie należy mieszać z innymi lekami w jednej strzykawce.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 1 dawka 0,5 ml. Dzieci 4-12 rż. - 1 dawka 0,5 ml; u dzieci, które w ciągu ostatnich 4 lat nie otrzymały żadnej dawki szczepionki przeciw grypie wymagane jest podanie 2 dawek po 0,5 ml w odstępie co najmniej 4 tyg. Dzieci od ukończenia 6 m.ż. do 3 rż. - 2 dawki po 0,25 ml (należy zachować co najmniej 4-tygodniowy odstęp między dawkami szczepionki).

Reklama

Uwagi

Przechowywać w temp. od +2st.C do +8st.C. Nie zamrażać. Chronić od światła.

Pharmindex