Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Canespor

Spis treści

Reklama

Canespor - skład

1 g kremu zawiera 10 mg bifonazolu. Preparat zawiera alkohol benzylowy.

Reklama

Canespor - działanie

Pochodna imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Bifonazol działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne grzyby, takie jak np. Malassezia furfur oraz na Corynebacterium minutissimum. Na dermatofity, np. Trichophyton spp., bifonazol działa grzybobójczo (w stężeniu około 5 μg/ml i po ekspozycji trwającej ponad 6 h). Na drożdżaki, np. Candida species bifonazol w stężeniu 1-4 μg/ml działa grzybostatycznie, natomiast w stężeniu 20 μg/ml działa grzybobójczo. Przypadki występowania odmian grzybów pierwotnie opornych na bifonazol są bardzo rzadkie. Dotychczasowe badania nie wykazały rozwoju wtórnej oporności wśród szczepów pierwotnie wrażliwych. Bifonazol hamuje syntezę ergosterolu niezbędnego do budowy ściany komórkowej grzyba oraz prowadzi do strukturalnej i czynnościowej niewydolności błony cytoplazmatycznej. Bardzo dobrze przenika do zakażonej warstwy skóry. Niewielka ilość leku zastosowanego na nieuszkodzoną skórę ulega wchłonięciu do krwioobiegu (0,6-0,8 % dawki). Także po podaniu na skórę objętą procesem zapalnym tylko niewielkie ilości ulegają absorpcji (2-4% dawki). Wystąpienie jakichkolwiek działań ogólnoustrojowych po podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.

Reklama

Canespor - wskazania

Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów, jak, np.: grzybica dłoni i stóp, grzybica tułowia, grzybica fałdów skórnych, łupież pstry, kandydozy powierzchowne. Miejscowe leczenie łupieżu rumieniowatego.

Reklama

Canespor - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Canespor - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne pochodne imidazolu (np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol). Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Nie połykać. Pacjentów leczonych warfaryną należy monitorować w przypadku jednoczesnego stosowania bifonazolu. 1 g kremu zawiera 20 mg alkoholu benzylowego. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne oraz łagodne miejscowe podrażnienie. Niektóre substancje pomocnicze leku mogą zmniejszać skuteczność produktów zawierających lateks, jak prezerwatywy i diafragmy, po zastosowaniu na okolice narządów płciowych. Działanie to jest tymczasowe i występuje jedynie w trakcie leczenia.

Reklama

Canespor - ciąża

Na podstawie badań przedklinicznych i farmakokinetycznych nie wykazano szkodliwego działania preparatu na matkę ani na płód (brak jest jednak jakichkolwiek danych klinicznych). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania bifonazolu w I trymestrze ciąży. Nie wiadomo czy bifonazol przenika do mleka kobiecego. W trakcie leczenia preparatem należy przerwać karmienie piersią. Badania niekliniczne nie wykazały, aby bifonazol wpływał negatywnie na płodność u samców lub samic.

Reklama

Canespor - efekty uboczne

Częstość nieznana: ból w miejscu podania, obrzęk obrzeżny (w miejscu podania), kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, rumień, świąd, wysypka, pokrzywka, pęcherzyki, łuszczenie skóry, wyprysk, suchość skóry, podrażnienie skóry, maceracja skóry, uczucie pieczenia na skórze. Działania niepożądane ustępowały po zakończeniu leczenia.

Canespor - interakcje

Możliwa jest interakcja pomiędzy stosowanym miejscowo bifonazolem i warfaryną, która prowadzi do zwiększenia wartości współczynnika INR. W przypadku jednoczesnego stosowania warfaryny i bifonazolu, pacjent powinien być odpowiednio monitorowany.

Canespor - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Cienką warstwę kremu wmasować delikatnie na zmienioną chorobowo skórę, raz na dobę (najlepiej wieczorem przed snem). Zwykle niewielka ilość kremu jest wystarczająca do pokrycia obszaru skóry wielkości dłoni. W celu uzyskania długotrwałego efektu terapeutycznego, leczenie bifonazolem należy prowadzić przez odpowiednio długi czas. Zwykle stosowane okresy leczenia: grzybica stóp, grzybica międzypalcowa - 3 tyg.; grzybica tułowia, dłoni, fałdów skórnych - 2-3 tyg.; łupież pstry i łupież rumieniowaty - 2 tyg.; kandydoza powierzchowna skóry - 2-4 tyg. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone. Na podstawie przeglądu danych klinicznych nie wykazano ryzyka szkodliwego działania leku po zastosowaniu u niemowląt, dzieci i młodzieży (w wieku od 1 miesiąca do 18 lat). Mimo to, u niemowląt i małych dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy), bifonazol powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Brak danych u noworodków.

Canespor - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum Medana
Daktarin
Mikonazol VP

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!