Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Ciloxan

Spis treści

Reklama

Ciloxan - skład

1 ml roztworu lub 1 g maści do oczu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku. Preparat w postaci kropli zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Ciloxan - działanie

Preparat zawiera antybiotyk z grupy chinolonów. Chinolony działają na etapie syntezy bakteryjnego DNA. Związki te wywierają swoje bakteriobójcze działanie poprzez hamowanie gyrazy DNA. Cyprofloksacyna działa przeciwko większości tlenowych bakterii Gram-ujemnych (Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa Moraxella spp. (włącznie z M. catarrhalis) oraz Gram-dodatnim, takim jak gronkowce i paciorkowce (Staphylococcus aureus (wraz ze szczepami metycylino-wrażliwymi i metycylino-opornymi) Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., inne koagulazo-ujemne Staphylococcus spp., włącznie z S. haemolyticus i S. hominis, Corynebacterium spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus, grupa viridans). Z uwagi na swoisty mechanizm działania, nie występuje oporność krzyżowa pomiędzy cyprofloksacyną a lekami przeciwbakteryjnymi o innej budowie chemicznej takimi jak antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe lub peptydowe, jak również sulfonamidy, trimetoprim i pochodne nitrofuranowe. Z tego względu organizmy oporne na te leki mogą być wrażliwe na cyprofloksacynę. Wchłanianie układowe cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe. Cyprofloksacyna jest szeroko dystrybuowana w tkankach ciała, przy czym stężenia w tkankach są zwykle wyższe niż w osoczu. Wiązanie z białkami surowicy wynosi 16-43%. Cyprofloksacyna po podaniu miejscowym bardzo dobrze przenika do tkanek oka. Jej stężenie osiągalne w filmie łzowym, rogówce i komorze przedniej jest dziesięć do kilkuset razy większe niż wartość MIC90 dla wrażliwych patogenów ocznych. T0,5 w surowicy wynosi 3-5 h.

Reklama

Ciloxan - wskazania

Owrzodzenia rogówki i powierzchniowe zakażenia oka (oczu) oraz jego przydatków spowodowane przez wrażliwe szczepy bakterii tych gatunków, co do których wykazano, że reagują na cyprofloksacynę.

Reklama

Ciloxan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Ciloxan - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Długotrwałe stosowanie cyprofloksacyny może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów. W wyniku ogólnoustrojowego leczenia chinolonami fluorowanymi, w tym cyprofloksacyną, może wystąpić zapalenie ścięgna i jego przerwanie. Zagrożenie to dotyczy zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku oraz tych, którzy są jednocześnie leczeni kortykosteroidami. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zapalenia ścięgna należy przerwać stosowanie leku. Podczas częstego stosowania leku u pacjentów z owrzodzeniem rogówki, zaobserwowano obecność białego osadu w oku (pozostałość leku), który znikał w trakcie nieprzerwanego stosowania kropli/maści do oczu z cyprofloksacyną. Obecność osadu nie wyklucza możliwości kontynuowania stosowania kropli/maści do oczu zawierających cyprofloksacynę, ani nie wpływa szkodliwie na proces leczenia. Stosowanie preparatu w obu postaciach u noworodków z zapaleniem spojówek wywołanym przez gonokoki lub chlamydie nie jest zalecane. Noworodki z zapaleniem spojówek powinny otrzymywać odpowiednie leczenie, dostosowane do ich choroby. Podczas stosowania preparatu w należy uwzględnić ryzyko jego przenikania do jamy nosowo-gardłowej, co może przyczyniać się do rozprzestrzeniania oporności bakterii. Ponieważ zaobserwowano fototoksyczność o umiarkowanym lub znacznym nasileniu (ujawniającą się jako nadmierna reakcja o charakterze oparzenia słonecznego) w czasie stosowania preparatu należy unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne. Maści do oczu mogą opóźniać gojenie rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej ilości danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy (0,06 mg/ml). Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy  należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać, co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Reklama

Ciloxan - ciąża

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikać stosowania preparatu w okresie ciąży o ile spodziewana korzyść terapeutyczna nie przewyższa możliwego ryzyka dla płodu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania preparatu kobietom karmiącym piersią. Nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią dziecka. Nie prowadzono badań u ludzi oceniających wpływ miejscowo podawanej cyprofloksacyny na płodność. Doustne stosowanie u zwierząt nie wskazuje bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność.

Reklama

Ciloxan - efekty uboczne

Często: złogi w rogówce, uczucie dyskomfortu w oku, przekrwienie oka, zaburzenia smaku. Niezbyt często: bóle głowy, uszkodzenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, nacieki na rogówce, światłowstręt, zmniejszenie ostrości widzenia, obrzęk powiek, niewyraźne widzenie, ból oka, suchość oka, obrzęk oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, strupy na brzegach powiek, łuszczenie się skóry na powiekach, obrzęk spojówek, rumień powiek, nudności. Rzadko: nadwrażliwość, zawroty głowy, objawy toksycznego działania na oko, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, zaburzenia nabłonka rogówki, podwójne widzenie, niedoczulica oka, astenopia, jęczmień, podrażnienie oka, zapalenie oka, ból ucha, zwiększenie ilości wydzieliny z zatok przynosowych, nieżyt nosa, biegunka, ból w podbrzuszu, zapalenie skóry. Częstość nieznana: zaburzenia ścięgien. U pacjentów z owrzodzeniami rogówki, u których preparat był często podawany, obserwowano powstawanie białego osadu, który jednak ustępował po dalszym podawaniu leku. Osad nie wyklucza dalszego stosowania leku ani nie wpływa niekorzystnie na kliniczny przebieg procesu zdrowienia. Osad pojawiał się od 24 h do 7 dni od momentu rozpoczęcia leczenia, ustępował natychmiast lub do 13 dni po rozpoczęciu leczenia. W związku z miejscowym stosowaniem fluorowanych chinolonów bardzo rzadko mogą występować: uogólniona wysypka, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka. Podczas podawania cyprofloksacyny do oczu obserwowano w pojedynczych przypadkach niewyraźne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia i pozostałości leku w oku. U pacjentów otrzymujących układowe leczenie chinolonami zgłaszano poważne i czasami śmiertelne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), niektóre występujące po pierwszej dawce leku. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata przytomności, mrowienie, obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka i świąd. U pacjentów otrzymujących ogólne leczenie fluorochinolonami opisywano przypadki przerwania ścięgien barku, ręki, Achillesa i innych, które wymagały rekonstrukcji chirurgicznej lub powodowały długotrwałe unieruchomienie. Ryzyko tych zerwań może zwiększać się u pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, dotyczyć ścięgien podlegających dużym obciążeniom, w tym ścięgna Achillesa. Dane kliniczne nie wykazały jasnego związku pomiędzy stosowaniem preparatu a działaniami niepożądanymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. U pacjentów stosujących układowo chinolony obserwowano występowanie umiarkowanej lub ciężkiej fototoksyczności. Reakcje fototoksyczne u pacjentów stosujących cyprofloksacynę są niezbyt częste. Dzieci i młodzież: nie opisano żadnych poważnych reakcji niepożądanych związanych z podawanym lekiem.

Ciloxan - interakcje

Biorąc pod uwagę małe stężenia ogólnoustrojowe cyprofloksacyny uzyskiwane po miejscowym podawaniu preparatu do oczu, wystąpienie interakcji z innymi lekami nie wydaje się prawdopodobne.

Ciloxan - dawkowanie

Krople. Młodzież, dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku. Owrzodzenia rogówki: preparat musi być podawany w następujących odstępach czasu, nawet w godzinach nocnych: I doba - 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 15 min. przez pierwsze 6 h, a następnie 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 30 min. przez pozostałą część doby. II doba - 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co godzinę. III-XIV doba - 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 4 h. Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Decyzja dotycząca dawkowania i długości leczenia należy do lekarza prowadzącego. Powierzchniowe zakażenia oka i jego przydatków: 1-2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 4 razy na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń dawkowanie w pierwszych 2 dobach może wynosić 1-2 krople co 2 h w czasie czuwania. Długość leczenia zwykle wynosi 7-14 dni. Po zakropleniu zalecane jest delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego. Może to zmniejszyć systemowe wchłanianie preparatów podawanych do oka i zmniejszyć ich ogólnoustrojowe działania niepożądane. Dzieci: dawki dla dzieci powyżej 1 rż. są takie same, jak dla dorosłych. Doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem u dzieci w wieku poniżej 1 rż., a zwłaszcza u noworodków, jest bardzo ograniczone. Maść. Młodzież, dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku. Owrzodzenia rogówki: wałeczek o długości 1,25 cm maści wprowadza się do worka spojówkowego zakażonego oka (oczu) co jedną do 2 h, przez całą dobę, przez 2 dni. Następnie lek stosuje się co 4 h, przez całą dobę, przez kolejne 12 dni. Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Powierzchniowe zakażenia oka i jego przydatków: wałeczek o długości 1,25 cm maści wprowadza się do worka spojówkowego, albo na dolną powiekę zakażonego oka (oczu) 3 razy na dobę, przez 2 dni. Następnie lek stosuje się 2 razy na dobę, przez kolejne 5 dni. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 7-14 dni. Maść do oczu można stosować przed położeniem się do snu, w skojarzeniu ze stosowaniem preparatu w postaci kropli do oczu w ciągu dnia. Zaleca się delikatne zamknięcie powieki po zastosowaniu leku. Dzięki temu można zmniejszyć układowe wchłanianie preparatów stosowanych do oczu i ich ogólnoustrojowe działania niepożądane. Zamykanie powiek ma także na celu lepsze rozprowadzenie leku w worku spojówkowym. Dzieci: nie ma potrzeby zmiany dawkowania leku u dzieci w wieku powyżej 1 rż. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem u dzieci w wieku poniżej 1 rż. W przypadku jednoczesnego stosowania wielu preparatów podawanych miejscowo do oka, należy zachować przynajmniej 5 min. przerwy między podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Ciloxan - uwagi

Lek nie ma wpływu, lub ma znikomy wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie, przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn należy odczekać, aż powróci ostrość widzenia. Nie używać po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.


Podobne leki
Chibroxin
Floxal - ulotka, skład, dawkowanie i działanie
Cipronex 0,3%
Oftaquix

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!