Znajdź lek

Clindacin

Spis treści

Działanie

Antybiotyk linkozamidowy. Klindamycyna hamuje biosyntezę białek bakteryjnych. W zależności od stężenia i wrażliwości drobnoustrojów działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Do szczepów wrażliwych należą: tlenowe bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus spp., Pneumococcus spp. oraz Streptococcus spp. z wyjątkiem Streptococcus faecalis), beztlenowe bakterie Gram-dodatnie (Peptococcus spp. i Peptostreptococcus spp.) oraz beztlenowe bakterie Gram-ujemne (Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Eubacterium i Actinomyces). Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 90%. Cmax jest osiagane w czasie 45 min. Jest metabolizowana w wątrobie. Głównymi metabolitami są N-desmetyl klindamycyny i sulfotlenek klindamycyny. 10% dawki wydalane jest jako składnik czynny biologicznie z moczem, a 4% z kałem.. T0,5 w osoczu wynosi 2,4 h i nie jest zmieniony w znaczącym stopniu przez hemodializę, czy dializę otrzewnową. W przypadku średnich do poważnych zaburzeń czynności wątroby okres półtrwania klindamycyny wydłuża się; nagromadzenie występuje jednak rzadko, jeśli dawka podawana jest w odstępach 8-godzinnych.

Wskazania

Zakażenia wywołane szczepami wrażliwymi na klindamycynę, szczególnie u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na penicylinę i/lub cefalosporyny. Zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie migdałków, zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i płonica. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ropniak i ropień płuca. Zakażenia kości i stawów: zapalenie szpiku i posocznicowe zapalenie stawów. Zakażenia w obrębie zębów: ropień okołozębowy i zapalenie ozębnej. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: trądzik, czyrak, cellulitis, liszajec, róża, ropnie, zakażenia ran i zanokcica. Zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej (w skojarzeniu z antybiotykiem skutecznym przeciwko beztlenowym bakteriom Gram-ujemnym): zapalenie śluzówki macicy, zapalenie pochwy, ropień jajników, zapalenie otrzewnej i ropnie brzuszne. Ponadto: szczególne przypadki posocznicy, zapalenia wsierdzia oraz toksoplazmatyczne zapalenie mózgu w przypadku immunosupresji lub AIDS (w dużych dawkach w skojarzeniu z pirymetaminą jako leczenie alternatywne w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy; również w celu uniknięcia nawrotów).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu i/lub linkomycynę. Ostre infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych. Klindamycyna nie osiąga wystarczającego stężenia w płynie mózgowo rdzeniowym, dlatego nie powinna być stosowana w leczeniu zapalenia opon.