Znajdź lek

Clonazepamum TZF

Spis treści

Działanie

Pochodna benzodiazepiny. Działa na wiele struktur o.u.n., przede wszystkim na układ limbiczny i podwzgórze, czyli struktury związane z regulacją czynności emocjonalnych. Nasila hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych w obrębie kory mózgowej, hipokampa, móżdżku, rdzenia i innych struktur o.u.n. Następstwem tego jest zmniejszenie aktywności różnych grup neuronów: noradrenergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych, serotoninergicznych. Lek zwiększa powinowactwo receptora GABA-ergicznego do kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest endogennym neuroprzekaźnikiem hamującym. Preparat ma działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, uspokajające, umiarkowane nasenne oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Lek podnosi próg drgawkowy i zapobiega występowaniu uogólnionych napadów drgawkowych, łagodzi przebieg napadów padaczkowych uogólnionych i ogniskowych. Po podaniu dożylnym lek szybko osiąga maksymalne stężenie we krwi. Z białkami osocza wiąże się w ok. 85%. Przenika przez barierę krew - płyn mózgowo-rdzeniowy i przez łożysko. Metabolizowany jest w wątrobie do metabolitów, które nie mają wpływu na działanie związku macierzystego. T0,5 wynosi 20-40 h. Wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów.

Wskazania

Przerywanie wszystkich postaci klinicznych stanu padaczkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub jakikolwiek składnik preparatu. Ostra niewydolność płuc. Ciężka niewydolność oddechowa, niezależnie od przyczyny. Zespół bezdechu nocnego. Miastenia. Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego preparatu nie należy podawać noworodkom, a zwłaszcza wcześniakom.