} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Cortineff ophtalm. 0,1%

Spis treści

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - skład

1 g maści do oczu zawiera 1 mg octanu fludrokortyzonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy oraz lanolinę.

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - działanie

Fluorowana pochodna hydrokortyzonu w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Fludrokortyzon zastosowany miejscowo do worka spojówkowego działa silnie przeciwzapalnie, zmniejsza odczyn alergiczny, działa przeciwświądowo i przeciwobrzękowo. Hamuje wytwarzanie płynu wysiękowego w zapaleniach przedniego odcinka gałki ocznej i po urazach rogówki i twardówki. Po miejscowym zastosowaniu, fludrokortyzon w niewielkim stopniu przenika do krążenia ogólnego.

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - wskazania

Zapalenie błony naczyniowej oka. Zapalenie rogówki. Alergiczne zapalenie spojówek i brzegów powiek.

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i gruźlicze choroby oczu i brzegów powiek. Jaskra. Choroby rogówki połączone z ubytkami nabłonka. Stany ropne, niezagojone rany.

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - ostrzeżenia

Leczenie zapaleń oczu oraz zmian pourazowych powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza okulisty. W przypadku zmian alergicznych zaleca się konsultację okulistyczną w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania fludrokortyzonu. Długotrwałe stosowanie fludrokortyzonu może powodować zaćmę, jaskrę z możliwością uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także zwiększać ryzyko nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych lub wirusowych. Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Lek nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami stosowanymi do oka. Jeżeli jednak konieczne jest jednoczesne podawanie pacjentowi innych preparatów stosowanych do oczu w postaci kropli, to należy podać je z zachowaniem co najmniej 5 min. przerwy, a lek w postaci maści podawać jako ostatni. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania maści, aby uniknąć dotykania oczu, powiek i innej powierzchni końcówką tuby, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby (z ocznej kaniuli HDPE). Lek zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w 1 g maści. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Z powodu niewielkiego wchłaniania chlorku benzalkoniowego przez skórę nie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Nie stosować na błonę śluzową. Preparat zawiera lanolinę i może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Cortineff ophtalm. 0,1% - efekty uboczne

Częstość nieznana: nieostre widzenie, przemijające pieczenie, świąd w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówek oraz przejściowe zaburzenie widzenia (ustępujące kilka minut po zastosowaniu preparatu). Fludrokortyzon stosowany miejscowo na uszkodzony nabłonek rogówki może opóźniać gojenie i sprzyjać zakażeniu głębszych warstw oka. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może już po kilku tygodniach spowodować odwracalne zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy.

Cortineff ophtalm. 0,1% - interakcje

Fludrokortyzon osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych. Spodziewane jest, że jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym preparatów zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań glikokortykosteroidów.

Cortineff ophtalm. 0,1% - dawkowanie

Niewielką ilość maści wycisnąć bezpośrednio z tuby do worka spojówkowego 2-3 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania dłużej niż 2 tyg.

Cortineff ophtalm. 0,1% - uwagi

Lek nie ogranicza sprawności psychoruchowej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!