Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Dexafree

Spis treści

Reklama

Dexafree - skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg fosforanu deksametazonu w postaci soli sodowej.

Reklama

Dexafree - działanie

Preparat do stosowania miejscowego zawierający syntetyczny kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Sól sodowa fosforanu deksametazonu ma właściwości hydrofilowe i z tego powodu trudno wchłania się przez nienaruszony nabłonek rogówki. Po wchłonięciu przez oko i błonę śluzową nosa sól sodowa fosforanu deksametazonu jest hydrolizowana w organizmie do deksametazonu. Następnie deksametazon i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Preparat nie zawiera konserwantów.

Dexafree - wskazania

Leczenie niezakaźnych stanów zapalnych wpływających na przedni odcinek oka.

Reklama

Dexafree - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenia oczu oporne na leczenie przeciwzakaźne, takie jak: ostre ropne zakażenia bakteryjne, w tym spowodowane przez bakterie Pseudomonas i Mycobacterium; zakażenia grzybicze; powierzchniowe zapalenie rogówki spowodowane przez wirusy Herpes simplex (drzewkowate zapalenie), Vaccinia, Varicella zoster i większość innych zakażeń wirusowych rogówki i spojówki; pełzakowe zapalenie rogówki. Perforacja, owrzodzenie i uraz rogówki z niewygojonym nabłonkiem. Stwierdzone nadciśnienie wewnątrzgałkowe spowodowane przez glikokortykosteroidy.

Reklama

Dexafree - ostrzeżenia

Nie należy nigdy podawać miejscowo kortykosteroidów w przypadku nierozpoznanej przyczyny zaczerwienienia oka. W trakcie leczenia preparatem pacjenci powinni być monitorowani w krótkich odstępach czasu. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może spowodować nadciśnienie w oku/jaskrę (szczególnie u pacjentów, u których poprzednio ciśnienie wewnątrzgałkowe było podwyższone przez steroidy lub z istniejącym wcześniej wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub jaskrą), a także przyczynić się do zaćmy, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku. Stosowanie kortykosteroidów może również spowodować zakażenie oczu drobnoustrojami oportunistycznymi, ze względu na tłumienie reakcji organizmu żywiciela lub opóźnienie wyzdrowienia. Dodatkowo, kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu mogą nasilać, pogarszać lub maskować objawy oportunistycznych zakażeń oczu. Pacjenci z zakażeniami oczu mogą być leczeni za pomocą podawanych miejscowo steroidów tylko w przypadkach jednoczesnego stosowania skutecznej terapii przeciwzakaźnej. Tacy pacjenci powinni być dokładnie i regularnie badani przez lekarza okulistę. W przypadku niektórych szczególnych stanów zapalnych, takich jak zapalenie nadtwardówki, leczeniem pierwszego rzutu są NLPZ; deksametazon należy stosować tylko wtedy, gdy NLPZ są przeciwwskazane. Zwykle nie zaleca się stosowania deksametazonu miejscowo u pacjentów z owrzodzeniem rogówki, z wyjątkiem przypadków, gdy stan zapalny jest główną przyczyną opóźnienia gojenia i jeśli wdrożone jest odpowiednie leczenie przyczynowe. Tacy pacjenci powinni być dokładnie i regularnie badani przez lekarza okulistę. Ścieńczenie rogówki i twardówki oka może zwiększać ryzyko perforacji w przypadku stosowania miejscowego kortykosteroidów. 1 kropla preparatu  zawiera 80 µg foranów. U pacjentów leczonych preparatami okulistycznymi zawierającymi fosforany odnotowano zwapnienia rogówki wymagające operacji przeszczepu rogówki i rehabilitacji narządu wzroku. Po wystąpieniu pierwszego objawu zwapnienia rogówki preparat należy odstawić, a pacjentowi należy zmienić leczenie na podawanie leku, który nie zawiera fosforanów. Zaćma tylna podtorebkowa może wystąpić po skumulowaniu się dawek deksametazonu. Pacjenci z cukrzycą również są bardziej podatni na wystąpienie zaćmy podtorebkowej po miejscowym stosowaniu steroidów. Stosowanie miejscowo steroidów w przypadku alergicznego zapalenia spojówek zalecane jest wyłącznie w przypadku ciężkich postaci alergicznego zapalenia spojówek, które nie odpowiada na standardowe leczenie, i tylko przez krótki okres. Ogólnoustrojowe wchłanianie deksametazonu w wyniku intensywnego lub długotrwałego podawania do oczu może spowodować wystąpienie zespołu Cushinga i (lub) zahamowanie czynności nadnerczy u predysponowanych pacjentów, w tym u dzieci oraz pacjentów leczonych inhibitorami CYP3A4 (w tym rytonawirem i kobicystatem). W takich przypadkach należy stopniowo zakończyć leczenie. Zaburzenie widzenia może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. W trakcie leczenia kortykosteroidami w postaci kropli do oczu należy unikać noszenia soczewek kontaktowych.

Reklama

Dexafree - ciąża

Brak wystarczających badań dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży - ze względów bezpieczeństwa lepiej unikać stosowania. Nie wiadomo, czy lek wydzielany jest z mlekiem matki. Ponieważ całkowita dawka deksametazonu jest mała, preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Reklama

Dexafree - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (w ciągu 2 tyg. stosowania). Często: dyskomfort w oku, podrażnienie, pieczenie, kłucie, swędzenie oka, niewyraźne widzenie często natychmiast po wkropleniu. Objawy te są zazwyczaj łagodne i przemijające. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, opóźnione gojenie ran, zaćma podtorebkowa tylna, infekcje oportunistyczne, jaskra. Bardzo rzadko: zapalenie spojówek, rozszerzenie źrenicy, obrzęk twarzy, opadanie powiek, zapalenie błony naczyniowej spowodowane przez kortykosteroidy, zwapnienia rogówki, keratopatię krystaliczną, zmiany grubości rogówki, obrzęk rogówki, owrzodzenie rogówki i perforacja rogówki. Częstość nieznana: zespół Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy. Może wystąpić wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskra i zaćma. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może spowodować nadciśnienie w oku/jaskrę (szczególnie u pacjentów, u których poprzednio ciśnienie wewnątrzgałkowe było podwyższone przez steroidy lub z istniejącym wcześniej wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub jaskrą), a także powstawania zaćmy. Dzieci i pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie podatni na zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego wywołane przez steroidy. Pacjenci z cukrzycą również są bardziej podatni na wystąpienie zaćmy podtorebkowej po miejscowym stosowaniu steroidów. W przypadku schorzeń powodujących ścieńczenie rogówki miejscowe stosowanie kortykosteroidów może w niektórych przypadkach prowadzić do perforacji rogówki. W przypadku schematu dawkowania wymagającego częstego podawania leku może wystąpić hamowanie czynności nadnerczy związane z wchłanianiem ogólnoustrojowym. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia.

Dexafree - interakcje

Stwierdzono wytrącanie się fosforanu wapnia na powierzchni zrębu rogówki w przypadku jednoczesnego stosowania kortykosteroidów i leków hamujących receptory β-adrenergiczne stosowanych miejscowo. Inhibitory CYP3A4 (w tym rytonawir i kobicystat) mogą zmniejszać klirens deksametazonu, co może spowodować nasilenie działania i zahamowanie czynności nadnerczy (wystąpienie zespołu Cushinga). Należy unikać takiego połączenia, chyba że korzyści z leczenia przewyższają zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych glikokortykosteroidów. W takim przypadku należy obserwować, czy u pacjenta nie występują ogólnoustrojowe działania niepożądane glikokortykosteroidów.

Dexafree - dawkowanie

1 kropla do chorego oka 4-6 razy na dobę. W poważnych przypadkach leczenie można rozpocząć od 1 kropli co 1 h, ale dawkę należy zmniejszyć do 1 kropli co 4 h po zaobserwowaniu zmniejszenia objawów. Dawki należy zmniejszać stopniowo, aby uniknąć nawrotu. Czas leczenia wynosi od kilku do maksimum 14 dni. Lek należy stosować pod ścisłym nadzorem okulistycznym. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci. Należy unikać przewlekłego leczenia kortykosteroidami u dzieci ze względu na możliwość zahamowania czynności nadnerczy. Sposób podania. Zamknięcie kanalika łzowego przez uciśnięcie zmniejsza ogólnoustrojowe wchłanianie leku. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 15-min przerwy. Roztwór z jednego pojemnika jednodawkowego należy użyć natychmiast po otwarciu. Ponieważ nie można utrzymać sterylności roztworu po otwarciu pojemnika jednodawkowego, wszelkie pozostałości należy wyrzucić niezwłocznie po podaniu.

Dexafree - uwagi

Podanie preparatu może wywołać przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn pacjent musi poczekać, dopóki nie powróci wyraźne widzenie.


Podobne leki
Dexamethason WZF
Flucon
Prednisolonum WZF
Flarex

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!