Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Dorzolamid Stada

Spis treści

Reklama

Dorzolamid Stada - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Dorzolamid Stada - działanie

Silny inhibitor anhydrazy węglanowej II do podawania miejscowego. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie śródgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Podczas długotrwałego stosowania odkłada się w erytrocytach, w wyniku wybiórczego wiązania z CA-II, jednocześnie skrajnie niskie stężenie wolnego leku utrzymuje się w osoczu krwi. Macierzysta postać leku jest metabolizowana do jedynej, N-deetylowej pochodnej, która hamuje CA-II słabiej niż związek macierzysty, ale również hamuje mniej aktywny izoenzym (CA-I). Metabolit również gromadzi się w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z CA-I. Dorzolamid ulega związaniu w stopniu umiarkowanym z białkami osocza (w ok. 33%). Wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej; metabolit jest także wydalany z moczem po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z T0,5 ok. 4 mies.

Dorzolamid Stada - wskazania

Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w: nadciśnieniu ocznym, jaskrze z otwartym kątem przesączania, jaskrze torebkowej - w leczeniu skojarzonym z lekami β-adrenolitycznymi lub w monoterapii u pacjentów niereagujących na leczenie lekami β-adrenolitycznymi bądź u pacjentów, u których leki β-adrenolityczne są przeciwwskazane.

Reklama

Dorzolamid Stada - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Kwasica hiperchloremiczna.

Reklama

Dorzolamid Stada - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby (brak badań). Postępowanie u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem wymaga dodatkowych interwencji terapeutycznych oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie w gałce ocznej - nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z tym rozpoznaniem. Dorzolamid jest sulfonamidem i wchłania się układowo, mimo że jest podawany miejscowo. Dlatego działania niepożądane typowe dla sulfonamidów mogą wystąpić po podaniu miejscowym, w tym ciężkie reakcje takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Jeśli wystąpią ciężkie objawy nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie preparatu. Pacjenci, u których w przeszłości występowały kamienie nerkowe, obarczeni są zwiększonym ryzykiem kamicy moczowej podczas stosowania preparatu. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek lub podrażnienie powiek) należy rozważyć przerwanie leczenia. Równoczesne podawanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane. Zgłaszano przypadki obrzęku rogówki i nieodwracalnego uszkodzenia rogówki podczas stosowania dorzolamidu u pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zaburzenia rogówki i (lub) przebytym zabiegiem wewnątrzgałkowym - należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesną hipotonią wewnątrzgałkową po zabiegach filtracyjnych z podawaniem środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie badano dorzolamidu u wcześniaków w wieku ciążowym poniżej 36 tyg. ani u dzieci w wieku poniżej 1 tyg. życia. Pacjenci z istotną niedojrzałością kanalików nerkowych powinni otrzymywać dorzolamid po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka oraz zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych - należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy wyjąć soczewki kontaktowe przed podaniem kropli i założyć je ponownie po 15 min.

Reklama

Dorzolamid Stada - ciąża

Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Reklama

Dorzolamid Stada - efekty uboczne

Bardzo często: pieczenie i kłucie w oku. Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, łzawienie, niewyraźne widzenie, zapalenie powiek, świąd oka, podrażnienie powiek, nudności, gorzki smak w ustach, astenia/zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Rzadko: zawroty głowy, parestezje, obrzęk rogówki, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, hipotonia wewnątrzgałkowa, podrażnienie (w tym zaczerwienienie) oka, ból oka, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, kamica moczowa, nadwrażliwość (ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, duszność, rzadko skurcz oskrzeli oraz objawy reakcji miejscowych w obrębie powiek). Częstość nieznana: uczucie ciała obcego w oku, kołatanie serca, duszność. U dzieci obserwowano: pieczenie i kłucie w oku, przekrwienie i ból oka; rzadziej (<4%) występował obrzęk i zmętnienie rogówki. U bardzo małych dzieci szczególnie z niedojrzałością lub zaburzeniem funkcji nerek odnotowano występowanie kwasicy metabolicznej. Dorzolamid nie wywoływał klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych.

Dorzolamid Stada - interakcje

Następujące leki stosowane były równocześnie z dorzolamidem bez oznak występowania niepożądanych interakcji: tymolol w postaci roztworu stosowanego do oczu, betaksolol w postaci roztworu stosowanego do oczu a także leki układowe, w tym inhibitory ACE, antagoniści kanału wapniowego, diuretyki, NLPZ, w tym aspiryna, oraz hormony (np. estrogen, insulina, tyroksyna). Nie badano związku dorzolamidu z miotykami i agonistami adrenergicznymi podczas leczenia jaskry.

Dorzolamid Stada - dawkowanie

W monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. W leczeniu skojarzonym z lekiem β-adrenolitycznym stosowanym do oka: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu), 2 razy na dobę. Gdy preparat ma być stosowany zamiast innego leku przeciwjaskrowego stosowanego do oka, należy przerwać stosowanie innego leku po przyjęciu wszystkich dawek w danym dniu i następnego dnia zacząć stosować preparat. Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek podawany miejscowo do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 10-min przerwy. Pacjenci powinni być pouczeni, że należy umyć ręce przed zastosowaniem preparatu i unikać dotykania końcówką kroplomierza oka i jego okolic. Pacjentów należy również poinformować, że niewłaściwe postępowanie z kroplami do oczu może spowodować ich zanieczyszczenie bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Skutkiem użycia zanieczyszczonego roztworu może być poważne uszkodzenie oka, a w następstwie utrata wzroku. Dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę u dzieci i młodzieży są ograniczone.

Dorzolamid Stada - uwagi

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Diuramid
Trusopt
Azopt
Rozalin

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!