DT-Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

Reklama

Działanie

Szczepionka skojarzona o silnych właściwościach antygenowych, wywołująca lub wzmagająca czynną odporność przeciw tężcowi i błonicy. Szczepionka sporządzona jest z oczyszczonych i koncentrowanych toksoidów błoniczego i tężcowego pochodzących z hodowli Corynebacterium diphtheriae i Clostridium tetani, które wywołują wytworzenie swoistych przeciwciał i uruchamiają mechanizmy umożliwiające powstanie pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Efekt ochronny uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich dawek zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy i tężcowi dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczepienie podstawowe: dzieci z przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw krztuścowi. Szczepienie przypominające: dzieci, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (DTP lub DT).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją przeciwwskazania do podania szczepionki błoniczej, to należy podać szczepionkę zawierającą tylko toksoid tężcowy (T). W przypadku istniejących przeciwwskazań do szczepienia szczepionką tężcową, należy podać szczepionkę zawierającą tylko toksoid błoniczy (D). Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DT- Szczepionką błoniczo - tężcową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 - 72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu dziecko powinno pozostać 30 min. pod obserwacją lekarza.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: objawy nadwrażliwości, ból głowy (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h), bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nadmierne pocenie się, dreszcze, gorączka, złe samopoczucie zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból, swędzenie w miejscu podania, swędzący limfatyczny naciek (tego typu reakcje występują najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych), podskórne guzki - ziarniniaki, przekształcające się niekiedy w aseptyczne ropnie (ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tyg. mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin; objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h).

Interakcje

Szczepionkę DT można podawać w tym samym czasie z innymi szczepionkami pediatrycznymi - różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Dawkowanie

Głęboko podskórnie lub domięśniowo (w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda). Dzieci. Szczepienie podstawowe: 1. dawka – na przełomie 3 i 4 miesiąca życia; 2. dawka – w 5 miesiącu życia (6 tyg. po podaniu 1. dawki); 3. dawka - w 16 - 18 miesiącu życia (11-13 mies. po podaniu 2. dawki). Szczepienie przypominające: 1 dawka 0,5 ml w 6 rż.. W przypadku braku możliwości wykonania szczepienia w 6 rż., szczepionkę należy podać w 7 rż. U dzieci powyżej 7 roku życia należy stosować szczepionkę Td.

Reklama

Uwagi

Pharmindex