Nowy sklep

już ON-LINE

Dultavax

Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu, o zmniejszonej zawartości antygenów. Stężenie toksoidu błoniczego jest zredukowane do 1/6 dawki stosowanej w szczepieniu podstawowym. Ochronny poziom przeciwciał przeciwko błonicy, tężcowi i poliomyelitis jest osiągany po miesiącu od podania szczepionki, jako dawki przypominającej. Poszczepienna odporność utrzymuje się co najmniej 10 lat.

Wskazania

Aktywne uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis u dzieci po ukończeniu 6. roku życia, nastolatków i osób dorosłych jako dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym. Szczepionka nie jest wskazana w szczepieniu podstawowym. Stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi schematów szczepień.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B. Wystąpienie nasilonej reakcji nadwrażliwości lub zaburzeń neurologicznych po wcześniejszym podaniu szczepionki zawierającej toksoid błoniczy lub tężcowy połączonej lub nie z inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis. Gorączka i ostra infekcja (szczepienie należy odłożyć). Nie podawać donaczyniowo, śródskórnie, podskórnie.

Środki ostrożności

U pacjentów z zaburzeniami odporności lub poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu zaleca się przełożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia lub zakończenia leczenia. Zaleca się jednak szczepienie osób z przewlekłymi zaburzeniami odporności (np. zakażonych HIV), mimo że odpowiedź immunologiczna może być osłabiona u tych pacjentów. Należy unikać szczepienia osób, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły schemat szczepienia podstawowego lub otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy lub tężcowi. Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barré lub zapalenie nerwu barkowego, to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka związanego ze szczepieniem. Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, szczepionka ta musi być podawana z zachowaniem ostrożności w przypadku osób z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym. W czasie szczepienia należy zapewnić nadzór i odpowiednią pomoc, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Ciąża i laktacja

Pomimo że nie ma doniesień o teratogennym działaniu, szczepionka nie jest zalecana kobietom w ciąży. Kobietom w ciąży zagrożonym ryzykiem zakażenia tężcem po zranieniu lepiej podać adsorbowaną szczepionkę przeciw tężcowi. Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia.

Działania niepożądane

Bardzo często: reakcje w miejscu podania (ból, rumień, stwardnienie, obrzęk, guzek). Często: ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, gorączka. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, ból mięśni. Rzadko: ból stawów. Ponadto mogą wystąpić: hipotonia, drgawki, zespół Guillain-Barré, neuropatia splotu barkowego, przejściowe parestezje i niedoczulica w kończynie, w którą podano szczepionkę, omdlenie pochodzenia wazowagalnego, ból brzucha, biegunka, reakcje alergopodobne takie jak różnego typu wysypki, świąd, pokrzywki, obrzęk twarzy (sugerujący możliwą reakcję nadwrażliwości), ból kończyny, w którą podano szczepionkę, duże reakcje w miejscu podania (> 50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny, który może sięgać od miejsca podania do jednego z sąsiednich stawów, aseptyczny ropień, bladość, osłabienie, które występuje i zwykle mija w ciągu kilku dni, dreszcze, objawy grypopodobne, występujące zwykle w dniu szczepienia, natychmiastowe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk Quinckego i wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje

Nie wykazano niekorzystnych interakcji podczas stosowania preparatu z innymi standardowo stosowanymi szczepionkami. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Dawkowanie

Domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny). Dawka przypominająca (0,5 ml) podawana jest zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień. W przypadku osób dorosłych szczepionych więcej niż 10 lat temu lub takich, które nie wiedzą czy były szczepione, można rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki po miesiącu, szczególnie w przypadku ryzyka zakażenia błonicą.

Uwagi

Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex