Znajdź lek

Edicin

Spis treści

Działanie

Antybiotyk glikopeptydowy. Działa na wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, α- i β-hemolizujące paciorkowce, paciorkowce grupy D, Corynebacterium spp. i Clostridium spp. Wankomycyna nie jest w znaczącym stopniu wchłaniana z przewodu pokarmowego i z tego powodu nie jest skuteczna po podaniu doustnym w zakażeniach innych niż gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez bakterie Clostridium difficile.

Wskazania

Pozajelitowo w leczeniu wymienionych niżej ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie niewrażliwe na inne leki przeciwbakteryjne oraz w przypadku stwierdzonego uczulenia na penicyliny i cefalosporyny: zapalenie wsierdzia, posocznica, zapalenie kości i szpiku kostnego, zakażenia OUN, zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie płuc), zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz w zapobieganiu: zapaleniu wsierdzia u pacjentów z nadwrażliwością na antybiotyki z grupy penicylin, zakażeniom po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej lub górnych dróg oddechowych oraz po innych zabiegach obarczonych dużym ryzykiem zakażenia bakteriami Gram-dodatnimi. Doustnie w leczeniu: rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile, gronkowcowego zapalenia jelit. W innych zakażeniach wankomycyna podawana doustnie jest nieskuteczna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wankomycynę.