Emadine

Reklama

Działanie

Silny, selektywny, skuteczny po podaniu miejscowym antagonista receptorów histaminowych H1. Podawany miejscowo do oka powoduje zależne od stężenia hamowanie przepuszczalności naczyń spojówki stymulowanej histaminą. Nie działa na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe. Po wchłonięciu do krwiobiegu emedastyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. T0,5 w fazie eliminacji po podaniu miejscowym wynosi 10 h. Wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej i metabolitów.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia nacieków na rogówce stosowanie preparatu należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują lek. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat ze względu na brak badań.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w okresie ciąży, w przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących jego dawkowania. Zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból oka, świąd oka. Niezbyt często: nietypowe marzenia senne, bóle głowy, zatokowe bóle głowy, zaburzenia smaku, nacieki na rogówce, przebarwienie rogówki, niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, niedomoga widzenia, przekrwienie oka, wysypka. Częstość nieznana: tachykardia.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 3 lat: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 10-min przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Preparatu nie poddawano badaniom klinicznym trwającym dłużej niż 6 tyg.

Reklama

Uwagi

Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać używania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem preparatu należy wyjąć soczewki kontaktowe, można je ponownie założyć co najmniej 15 min po podaniu leku. Jeżeli po zakropleniu kropli wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.


Pharmindex