Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Emadine

Spis treści

Reklama

Emadine - skład

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg emedastyny w postaci dwufumaranu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Emadine - działanie

Silny, selektywny, skuteczny po podaniu miejscowym antagonista receptorów histaminowych H1. Podawany miejscowo do oka powoduje zależne od stężenia hamowanie przepuszczalności naczyń spojówki stymulowanej histaminą. Nie działa na receptory adrenergiczne, dopaminergiczne i serotoninowe. Po wchłonięciu do krwiobiegu emedastyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. T0,5 w fazie eliminacji po podaniu miejscowym wynosi 10 h. Wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej i metabolitów.

Reklama

Emadine - wskazania

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Reklama

Emadine - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Emadine - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia nacieków na rogówce stosowanie preparatu należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują lek. Ponadto chlorek benzalkoniowy powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać używania miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów należy poinformować o potrzebie wyjęcia soczewek kontaktowych przed zakropleniem leku i odczekania co najmniej 15 min od momentu zakroplenia do założenia soczewek kontaktowych.

Reklama

Emadine - ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży, w przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących jego dawkowania. Zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały zaburzeń dotyczących płodności. Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi.

Reklama

Emadine - efekty uboczne

Często: ból oka, świąd oka. Niezbyt często: nietypowe marzenia senne, bóle głowy, zatokowe bóle głowy, zaburzenia smaku, nacieki na rogówce, przebarwienie rogówki, niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, niedomoga widzenia, przekrwienie oka, wysypka. Częstość nieznana: tachykardia.

Emadine - dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli i dzieci od 3 lat: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 10-min przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Preparatu nie poddawano badaniom klinicznym trwającym dłużej niż 6 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat ze względu na brak badań. Preparat może być stosowany u dzieci i młodzieży (w wieku 3 lat i starszych) w takich samym dawkowaniu jak u dorosłych. Sposób podania. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zwrócić uwagę by nie dotykać powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni końcówką kroplomierza na butelce.

Emadine - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak podobnie jak w przypadku stosowania innych leków do oczu, jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.


Podobne leki
Allergodil
Alomide
CromoHEXAL
Cusicrom

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!