Febrisan

Reklama

Działanie

Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje aktywność cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Skutkiem tego działania jest zmniejszenie wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, w wyniku czego dochodzi do podwyższenia progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym osiąga Cmax po około 1 h. Zasadniczą drogą eliminacji jest jego biotransformacja w wątrobie. Głównym metabolitem paracetamolu u dorosłych jest połączenie z glukuronianem, a u dzieci - z siarczanem. Obok siarczanu i glukuronianu powstaje, przy współudziale układu oksydacyjnego cytochromu P-450, metabolit pośredni, którym jest N-acetylo-p-benzochinon. Ten hepatotoksyczny metabolit jest natychmiast wiązany z wątrobowym glutationem, a następnie wydalany w połączeniu z cysteiną lub merkaptopuryną. T0,5 paracetamolu wynosi 2-4 h. Fenylefryna jest stymulatorem postsynaptycznym receptorów α-adrenergicznych. Działa obkurczająco na naczynia obwodowe, zmniejszając obrzęk błon śluzowych. Z przewodu pokarmowego wchłania się w niewielkim stopniu, biodostępność wynosi 38%. W znacznym stopniu jest metabolizowana w ścianie jelita cienkiego. Wydalana jest głównie z moczem. T0,5 wynosi 2-3 h. Dodatek kwasu askorbowego służy uzupełnieniu niedoborów, które często pojawiają się w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, ból gardła, katar, ból zatok.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Tętniaki. Nadczynność tarczycy. Choroby serca. Ciężka niewydolność nerek. Niewydolność wątroby. Cukrzyca. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Fenyloketonuria. Choroba alkoholowa. Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Leczenie β-adrenolitykami. Leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci w wieku <12 lat.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Należy zachować ostrożność u osób stosujących leki przeciwzakrzepowe. Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzonych stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, czynną chorobą wrzodową, przerostem gruczołu krokowego, podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, guzem chromochłonnym, a także u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz leczonych lekami uspokajającymi i innymi lekami sympatykomimetycznymi (tj. zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych, lekami hamującymi apetyt, lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy). Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera 164 mg sodu/dawkę - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, ból i zawroty głowy, napad astmy oskrzelowej, nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby, niewydolność wątroby, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego), pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do objawów wstrząsu. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Interakcje

Paracetamol. Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Podawanie z NLPZ nasila ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Stosowanie z lekami przyspieszającymi metabolizm paracetamolu w wątrobie (ryfampicyna, niektóre leki nasenne i przeciwpadaczkowe) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podawany z inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tyg. po zakończeniu ich stosowania może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Stosowany z lamotryginą lub chloramfenikolem zmniejsza ich stężenie w surowicy. Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Cymetydyna, izoniazyd, probenecyd, ranitydyna, propranolol, salicylamid - wydłużają T0,5 paracetamolu w surowicy. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może prowadzić do niewydolności wątroby. Fenylefryna. Inhibitory MAO nasilają działanie fenylefryny. Indometacyna, β-adrenolityki lub metyldopa stosowane jednocześnie z fenylefryną mogą spowodować przełom nadciśnieniowy. Fenylefryna może osłabiać działanie hipotensyjne β-adrenolityków i leków przeciwnadciśnieniowych, metyldopy, rezerpiny. Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny. Kwas askorbowy. Zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W większych dawkach może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (m.in. oznaczanie stężenia glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Przed zastosowaniem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Reklama

Uwagi

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Pharmindex