Nowy sklep

już ON-LINE

Felogel neo

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym na tkanki objęte procesem zapalnym. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy cyklooksygenazy prostaglandynowej. Zastosowana postać farmaceutyczna - żel, pozwala na szybkie przenikanie substancji czynnej przez skórę i szybkie osiągnięcie wysokiego miejscowego stężenia terapeutycznego w podskórnych tkankach miękkich, stawach i płynie maziowym. W porównaniu z podaniem doustnym, w przypadku pojedynczego zastosowania żelu u zdrowych ochotników, układowe wchłanianie diklofenaku wynosi jedynie 6%.

Wskazania

Miejscowe objawowe leczenie: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty); ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, astma przebiegająca pod postacią napadu, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat jest przeciwwskazane.

Środki ostrożności

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego. Pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, chorobami nerek w wywiadzie i niewydolnością serca powinni stosować preparat wyłącznie po skonsultowaniu się z lekarzem. U pacjentów z nadwrażliwością na pokarmy i leki oraz z chorobami alergicznymi (katarem siennym, astmą oskrzelową, polipami w nosie) preparat należy stosować ostrożnie i po skonsultowaniu się z lekarzem. Żel należy stosować wyłącznie na zdrową i nieuszkodzoną skórę (bez otwartych ran i uszkodzeń). Żelu nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne. Żelu nie należy stosować do oczu ani na błony śluzowe. Leczonej powierzchni skóry nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Preparat zawiera glikol propylenowy, który może wywierać działanie drażniące na skórę oraz benzoesan sodu, który może wywierać łagodne, drażniące działanie na skórę, oczy i błony śluzowe.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w trakcie ciąży. Stosowanie diklofenaku w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Brak informacji dotyczących przenikania diklofenaku do mleka matki po zastosowaniu leku na skórę - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią. W przypadkach, gdy zastosowanie jest uzasadnione, nie należy stosować leku na piersi, na duże powierzchnie skóry ani długotrwale.

Działania niepożądane

Często: świąd, zaczerwienienie, wysypka, wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry. Rzadko: pęcherzowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko: astma, reakcje nadwrażliwości na światło, nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, wysypka grudkowa. Po długotrwałym stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych związanych z jego wchłanianiem, np. zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, ból, krwawienia i owrzodzenia).

Interakcje

Po zastosowaniu żelu na skórę, ryzyko wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie. Należy unikać równoczesnego podawania diklofenaku wraz z innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku. Równoczesne podawanie diklofenaku i aspiryny lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku. NLPZ mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi, osłabiając ich działanie, ale możliwość wystąpienia tego zjawiska po miejscowym podawaniu diklofenaku jest bardzo mała.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: żel należy stosować 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować, aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości leczonego obszaru. Na przykład: 2 g żelu (ok. 6 cm) wystarczają do posmarowania obszaru o polu powierzchni ok. 400 cm2. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane leczeniu. W przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu. Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. U dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych. Jeśli preparat wymaga stosowania u dzieci w wieku 14 lat i powyżej w celu złagodzenia bólu dłużej niż 7 dni lub jeśli objawy nasilą się należy skonsultować się z lekarzem.

Uwagi

Pharmindex