Ferrum Lek

Reklama

Działanie

Organiczny związek żelaza (III) w postaci kompleksu z polimaltozą. Kompleks ten nie wykazuje właściwości utleniających, tak jak to ma miejsce w przypadku soli żelaza (II). Jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w procesie transportu czynnego. Żelazo jest magazynowane głównie w wątrobie w postaci związanej z ferrytyną, a następnie wbudowywane w szpiku kostnym w strukturę hemoglobiny.

Wskazania

Leczenie utajonego niedoboru żelaza. Leczenie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza). Zapobieganie niedoborom żelaza w okresie ciąży.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (m.in. hemochromatoza, hemosyderoza). Zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (m.in. niedokrwistość spowodowana zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoachrestyczna, talasemia). Niedokrwistość, która nie jest spowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość megaloblastyczna w wyniku niedoboru wit. B12).

Środki ostrożności

Tabletek do żucia nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat (dla tej grupy pacjentów przeznaczony jest syrop). Tabletki do żucia zawierają aspartam, który po podaniu doustnym jest hydrolizowany w przewodzie pokarmowym, jednym z głównych produktów hydrolizy jest fenyloalanina. Syrop zawiera sacharozę - nie należy go stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Syrop zawiera sorbitol - należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie preparatów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol); pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku. Sorbitol zawarty w syropie może wpływać na biodostępność innych, podawanych równocześnie drogą doustną leków. 1 ml syropu zawiera 0,04 WW. Należy uwzględnić zawartość etanolu, stosując syrop u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami mózgu lub chorobą alkoholową; preparat moze nasilać działanie innych leków. Ze względu na zawartość parahydroksybeznoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, syrop może wywoływać reakcje alergiczne (w tym typu późnego).

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po ocenie stosunku ryzyka do korzyści z leczenia. Brak dowodów na ryzyko stosowania preparatów zawierających kompleks wodorotlenku żelaza z polimaltozą w I trymestrze ciąży. Dotychczas nie zgłoszono ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu leku w dawkach terapeutycznych w leczeniu niedokrwistości w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na ryzyko dla płodu i matki. Kontrolowane badania u kobiet w ciąży po I trymestrze nie wykazały żadnych działań niepożądanych na organizm matki i noworodka. Żelazo przenika do mleka kobiecego, ale jest mało prawdopodobne, aby powodowało to działania niepożądane u karmionego piersią noworodka.

Działania niepożądane

Bardzo często: zmiana barwy stolca. Często: biegunka, nudności, ból brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, uczucie rozpierania w jamie brzusznej, zaparcie. Niezbyt często: wymioty, regurgitacje, zmiana barwy zębów, zapalenie błony śluzowej żołądka, świąd, pokrzywka, wysypka (wysypka plamista, wysypka pęcherzykowa), rumień, ból głowy. Rzadko: skurcze mięśni (mimowolne skurcze mięśni, drżenie), ból mięśni.

Interakcje

Nie obserwowano interakcji. Ze względu na to, że żelazo jest związane w kompleksie, interakcje ze składnikami pokarmów (fityniany, szczawiany, tanina, witaminy A, D3 i E, soja, itp.) oraz jednocześnie przyjmowanymi lekami (tetracykliny, leki zobojętniające sok żołądkowy) są mało prawdopodobne. Nie zaleca się jednoczesnego pozajelitowego stosowania żelaza, gdyż możliwe jest gwałtowne zahamowanie wchłaniania żelaza podawanego doustnie.

Dawkowanie

Doustnie. Tabletki do żucia. Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza - leczenie trwa około 1-2 mies. Dorośli, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku >12 lat: 1 tabl. do żucia na dobę. Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza). Dorośli, kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku >12 lat: 1-3 tabl. do żucia; czas trwania leczenia wynosi ok. 3-5 miesięcy, do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny; po tym okresie należy kontynuować terapię przez kilka tygodni w celu uzupełnienia zasobów żelaza, stosując 1 tabl. do żucia na dobę. Kobiety w ciąży: 2-3 tabl. do żucia do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny; następnie 1 tabl. do żucia, co najmniej do końca ciąży. Zapobieganie niedoborom żelaza u kobiet w ciąży: 1 tabl. do żucia na dobę. Dzieci w wieku <12 lat: tabl. do rozgryzania i żucia nie są przeznaczone do stosowania w tej grupie wiekowej. Sposób podania. Dawka dobowa może być podana jednorazowo lub w dawkach podzielonych, podczas lub natychmiast po posiłku; tabletki należy żuć lub połykać w całości. Syrop. Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza - leczenie trwa 1-2 mies. Dorośli, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku >12 lat: 5 do 10 ml na dobę. Dzieci od 1 roku do 12 lat: 2,5 do 5 ml na dobę. Niemowlęta w wieku do 1 rż.: nie należy stosować syropu ze względu na zbyt małe dawki, jakie należy podawać w tej grupie wiekowej. Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza) - leczenie trwa ok. 3-5 mies., do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny; po tym okresie należy kontynuować terapię przez kilka tygodni w celu uzupełnienia zasobów żelaza, stosując dawkę jak w przypadku utajonego niedoboru żelaza. Dorośli, kobiety karmiące piersią i dzieci >12 lat: 10-30 ml na dobę. Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat: 5-10 ml na dobę. Niemowlęta do 1 rż.: dawka początkowa wynosi 2,5 ml na dobę, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do 5 ml na dobę. Kobiety w ciąży: 20-30 ml na dobę do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny, następnie 10 ml na dobę, co najmniej do końca ciąży. Zapobieganie niedoborom żelaza u kobiet w ciąży: 5-10 ml na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma albo dostępne są bardzo ograniczone dane z badań klinicznych dotyczące stosowania żelaza u pacjentów z objawami lub ze znacznymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie, zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek i u osób w podeszłym wieku. Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu nie wskazują, aby skuteczność i bezpieczeństwo stosowania były inne u tych pacjentów, dlatego szczególne zalecenia na temat dawkowania nie są dla nich konieczne. Sposób podania. Dawka dobowa może być podana jednorazowo lub w dawkach podzielonych w trakcie lub tuż po posiłku. Preparat można podawać z sokiem albo dodać do pokarmu podawanego butelką.

Reklama

Uwagi

Związki żelaza powodują ciemne zabarwienie stolca (bez znaczenia klinicznego). Leczenie żelazem nie wpływa na wynik testu na krew utajoną. Informacja dla pacjentów z cukrzycą: 1 tabl. zawiera 0,04 WW (wymiennika węglowodanowego).

Pharmindex