Fervex

Fervex to lek dostępny na receptę, który w swoim składzie ma paracetamol o działaniu przeciwgorączkowym, kwas askorbinowy oraz feniraminę, która niweluje katar, jak i łzawienie. Stosowany podczas przeziębienia, alergicznego nieżytu nosa i zapalenia błon śluzowych gardła. Sprawdź jego dawkowanie oraz działanie. 

Spis treści

Fervex - skład

1 saszetka (13 g) preparatu Fervex zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka (4,95 g) preparatu Fervex D (bez cukru) zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka (3 g) preparatu Fervex Junior zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10 mg maleinianu feniraminy.

Reklama

Fervex - Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min., przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi około 2 h. Metabolizowany jest w wątrobie, w 60-80% wydalany jest z moczem w postaci glukuronianów, w 20-30% - w postaci siarczanów, mniej niż 5% wydalane jest z moczem w postaci nie zmienionej; mniej niż 4% metabolizowane jest przy udziale cytochromu P-450 i sprzęgane z glutationem. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby. Maleinian feniraminy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, wykazuje wysokie powinowactwo do tkanek, wydalany jest głównie z moczem; wykazuje działanie przeciwhistaminowe, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Dodatek witaminy C uzupełnia niedobory tej witaminy w organizmie, często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych, nadmiar wydalany jest z moczem. Synergiczne działanie poszczególnych składników leku powoduje redukcję dolegliwości związanych z przeziębieniem i grypą.

Fervex - wskazania

Doraźne leczenie objawowe chorób górnych dróg oddechowych: przeziębienia, zapalenia błon śluzowych nosa i gardła, alergicznego nieżytu nosa oraz objawów grypopodobnych u dorosłych i dzieci powyżej 15 rż. (Fervex i Fervex D) lub u dzieci w wieku 7-15 rż. (Fervex Junior). Preparat Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Reklama

Fervex - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek (rzadko spotykana) lub inne składniki preparatu, ciężkie upośledzenie czynności wątroby lub nerek, choroby przebiegające z utrudnioną diurezą, jaskra z wąskim kątem przesączania, przerost prostaty z retencją moczu, wrodzony niedobór G-6-PD, fenyloketonuria (preparat zawiera aspartam), dzieci do ukończenia 6 rż., choroba alkoholowa.

Fervex - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia uszkodzenia wątroby.

Fervex - ciąża

Nie zaleca się stosowania.

Fervex - efekty uboczne

Sporadycznie: skórne reakcje uczuleniowe (pokrzywka, rumień), efekty atropinopodobne (suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji oka, zatrzymanie moczu - u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego i retencją moczu, splątanie lub pobudzenie - u osób w wieku podeszłym). Istnieją pojedyncze opisy zmian w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia) po podaniu paracetamolu; stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzić czynność wątroby i/lub nerek.

Fervex - interakcje

Paracetamol stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu w wątrobie (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby; z lamotriginą lub chloramfenikolem - obniża ich stężenie we krwi. Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego; cimetydyna, metyrapon, probenecid, fenazon, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol - wydłużają okres półtrwania paracetamolu we krwi. Alkohol i leki uspokajające (zwłaszcza barbiturany) nasilają działanie uspokajające feniraminy; leki o działaniu przeciwcholinergicznym (leki przeciwdepresyjne z grupy imipraminy, cholinolityczne leki przeciwparkinsonowskie, spazmolityki atropinowe, dizopiramid, pochodne fenotiazyny) nasilają efekty atropinowe u feniraminy.

Fervex - dawkowanie

Fervex Junior: dzieci 7-10 rż. - 1 saszetka 2 razy na dobę; 11-12 rż. - 1 saszetka 3 razy na dobę; 13-15 rż. - 1 saszetka 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h.
Fervex i Fervex D: dorośli i dzieci powyżej 15 rż.: 1 saszetka 2-3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Przy znacznym upośledzeniu czynności nerek (klirens kreatyniny

Fervex - uwagi

Reklama

Pharmindex