FluControl Symptom

Reklama

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu substancji czynnych. Kwas acetylosalicylowy wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy (COX-1) zwłaszcza w płytkach krwi. Zmniejsza agregację płytek krwi przez hamowanie syntezy tromboksanu A2. Wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, głównie z żołądka i częściowo z jelit. Wiąże się z białkami osocza w 50-80%. Jest metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu salicylurowego i sprzęgany z kwasem glukuronowym, jest wydalany z moczem w postaci metabolitów i około 10% w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi 1-2 h. Łatwo przenika przez barierę łożyskową i do mleka. O-Etoksybenzamid (pochodna kwasu salicylowego) wykazuje działanie przeciwbólowe i słabe przeciwgorączkowe oraz powoduje niewielkie zmniejszenie napięcia mięśni. Podany doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie, maksymalne stężenie we krwi występuje po 1/2-1 h. Jest metabolizowany w wątrobie, w 25% jest wydalany z moczem w postaci związku sprzężonego z salicylamidem. T0,5 wynosi 1-2 h. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe salicylanów oraz działa inotropowo na mięsień sercowy i powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, w konsekwencji zwiększa ilość krwi w obiegu bez znacznego zwiększenia ciśnienia. Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie w osoczu występuje przed upływem 1 h. Jest metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi 3-5 h. Przenika przez barierę krew-mózg.

Wskazania

Doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu. Stany gorączkowe, leczenie objawowe grypy i przeziębień.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ. Nie stosować: u pacjentów ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego, chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów ze skazami krwotocznymi lub zaburzeniami krzepnięcia krwi, w astmie oskrzelowej z polipami nosa (wywołanej lub nasilonej przez kwas acetylosalicylowy); w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby. Ze względu na zawartość kwasu acetylosalicylowego nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu grypy i ospy wietrznej oraz innych chorób przebiegających z gorączką (ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye'a). Przeciwwskazaniami do stosowania o-etoksybenzamidu są przede wszystkim: czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego, skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, uczulenia na salicylany, ciąża, ciężka niewydolność serca.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa, katar sienny), krwotokami macicznymi, nadmiernym krwawieniem miesiączkowym, przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować kwasu acetylosalicylowego co najmniej przez 5 dni), z niedoborem G-6-PD oraz w dnie, skazie moczanowej, przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego, w niewydolności nerek i wątroby, nadciśnieniu, niedokrwistości, niewydolności serca oraz w przypadku stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Stosować ostrożnie podczas skojarzonego leczenia z lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe: tiklopidyna, indobufen). Picie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na przewód pokarmowy. Osoby pijące duże ilości kawy powinny ostrożnie stosować preparat ze względu na zawartość kofeiny. W przypadku bólu głowy dłużej niż dwie doby należy skonsultować się z lekarzem. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka. Nie stosować leku w ciąży podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, gdyż mogą wystąpić komplikacje u płodu lub w czasie porodu. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia (przenika do mleka). Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację - działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane

Obserwowano: bóle brzucha, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego (od niewielkiego do nasilonego), uczynienie choroby wrzodowej, dolegliwości żołądkowo-jelitowe; zawroty głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość; szum w uszach, przejściowa głuchota; białkomocz, nefropatia; ostra niewydolność wątroby; zmniejszenie krzepliwości krwi, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD; pokrzywka, rumień; reakcje alergiczne, indukowanie astmy, pocenie się; niemiarowość rytmu serca; obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca. Bardzo rzadkim, ale ciężkim powikłaniem u dzieci jest zespół Reye’a (zakażenie dróg oddechowych, wymioty, objawy ze strony OUN, stłuszczenie wątroby). Przypisuje się go podawaniu kwasu acetylosalicylowego w toku zakażeń wirusowych. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dostępne dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania leku w dawkach dobowych 3-6 tabletek.

Interakcje

Wynikające z obecności kwasu acetylosalicylowego i o-etoksybenzamidu: nasila hipoglikemizujące działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika oraz działanie leków przeciwzakrzepowych (zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu), toksyczne działanie metotreksatu, niepożądane działania po podaniu kwasu walproinowego, wankomycyny, digoksyny, kortykosteroidów oraz innych NLPZ. Osłabia działanie spironolaktonu, innych NLPZ (np. indometacyny), leków powodujących wydalanie kwasu moczowego z organizmu oraz skraca czas działania sulfonamidów. Leki zwiotczające mięśnie wspomagają przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego, wodorowęglan sodowy przyspiesza jego wydalanie. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. Interakcje wynikające z obecności kofeiny: leki sympatykomimetyczne i hormony tarczycy nasilają częstoskurcz. Doustne leki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają, a barbiturany przyspieszają katabolizm kofeiny. Fluorochinolony mogą spowodować kumulację kofeiny. Sympatykomimetyki działające ośrodkowo zwiększają ryzyko wystąpienia uzależnienia. Kofeina opóźnia eliminację teofiliny.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabl. jednorazowo do 3 razy na dobę (co 8 h). Tabletki należy przyjmować po jedzeniu z dużą ilością płynu. Preparatu nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni ze względu na ryzyko uzależnienia.

Reklama

Uwagi

Dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na niekorzystny wpływ leku na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią zawroty głowy, niemożność skupienia uwagi i drażliwość, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex