Dla Ciebie, na zdrowie!

Fluoresceine SERB

Fluoresceine SERB jest roztworem służącym do celów diagnostycznych podczas angiografii fluoresceinowej dna oka.
Spis treści

Reklama

Fluoresceine SERB - wskazania

Angiografia fluoresceinowa dna oka oraz unaczynienia tęczówki. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w celach diagnostycznych.

Reklama

Fluoresceine SERB - skład

1 ml roztworu zawiera 100 mg soli sodowej fluoresceiny (Fluoresceinum) (roztwór 10%). Jedna 5 ml ampułka zawiera 500 mg soli sodowej fluoresceiny.

Reklama

Fluoresceine SERB - stosowanie

Fluoresceina jest stosowana do wykonania angiografii fluoresceinowej. Badanie to polega na wykonaniu fotografii naczyń krwionośnych dna oka. Badanie to jest niezbędne do potwierdzenia rozpoznania przez lekarza, dostarczenia właściwych wytycznych do leczenia oraz utrzymywania stałej kontroli stanu naczyń krwionośnych dna oka.

Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w postaci wstrzyknięć dożylnych wyłącznie w celach diagnostycznych.

Reklama

Fluoresceine SERB - działanie

Małe ilości soli sodowej fluoresceiny są podawane w postaci wstrzyknięcia dożylnego w ramię lub rękę. Fluoresceina jest rozprowadzana w całym organizmie przez układ krwionośny, docierając w ciągu kilku sekund do oczu. Za pomocą aparatu wyposażonego w specjalny filtr, przez który przechodzi światło podświetlające barwnik, wykonywane są zdjęcia dna oka w różnych przedziałach czasowych (do 30 minut po wstrzyknięciu). Widoczny na zdjęciach wzór wybarwienia pomaga lekarzowi ustalić problemy związane z krążeniem krwi w oku.

Barwnik jest wydalany z organizmu z moczem i kałem w ciągu 48 godzin.

Reklama

Fluoresceine SERB - środki ostrożności

  • jeśli pacjent ma dodatni wywiad w kierunku alergii lub astmy oskrzelowej,
  • jeśli u pacjenta występowały już ciężkie reakcje nietolerancji w czasie poprzednich badań angiograficznych lub badań z zastosowaniem innych środków diagnostycznych,
  • jeśli pacjent przyjmuje leki blokujące receptory B-adrenergiczne (leki stosowane do leczenia chorób serca), w tym leki blokujące receptory B-adrenergiczne w postaci kropli do oczu (leki stosowane do leczenia chorób oczu).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Fluoresceine SERB. Fluoresceina może wpływać na wyniki badań krwi i moczu.

 


Podobne leki
Fluorescite

Reklama

Czy gluten naprawdę szkodzi? 😯
Poznaj mity!