To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Glabrilux

Spis treści

Reklama

Glabrilux - skład

1 ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Glabrilux - działanie

Syntetyczny prostamid, zbliżony budową do prostaglandyny F2a. Bimatoprost obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej oka przez siatkę włókien kolagenowych w kącie przesączania oka i nasilenie odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zaczyna się ok. 4 h po pierwszym podaniu leku, a maksymalne działanie osiągane jest w ciągu 8-12 h. Działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Bimatoprost przenika dobrze in vitro do rogówki i twardówki oka ludzkiego. Po podaniu do oka ogólnoustrojowa ekspozycja na działanie bimatoprostu jest bardzo mała, bez akumulacji w czasie.

Glabrilux - wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przewlekłej jaskrze z otwartym kątem przesączania i nadciśnieniu wewnątrzgałkowym u dorosłych (w monoterapii lub we wspomagającym leczeniu z β-adrenolitykami).

Reklama

Glabrilux - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Glabrilux - ostrzeżenia

Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki (np. pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z rzekomą bezsoczewkowością z rozdarciem tylnej torebki soczewki). Przy leczeniu preparatem zgłaszano odnowienie się wcześniej występujących nacieków rogówki lub zakażeń oczu - należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy przebyli poważne wirusowe infekcje oczu (np. opryszczka) lub zapalenie błony naczyniowej oka/tęczówki. Nie przebadano leku u pacjentów zapalnymi chorobami oczu, jaskrą neowaskularną, zapalną lub z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, jaskrą wrodzoną lub jaskrą z wąskim kątem przesączania. Istnieje możliwość wzrostu włosów w miejscach wielokrotnego kontaktu leku z powierzchnią skóry - ważne jest stosowanie leku zgodnie z instrukcją i unikanie jego spływania na policzek lub inne okolice skóry. Nie przebadano leku u pacjentów z upośledzeniem czynności oddechowej, dlatego należy go stosować z zachowaniem ostrożności w tej grupie pacjentów. Nie przebadano leku u pacjentów z blokiem serca cięższym niż Ist. lub niekontrolowaną zastoinową niewydolnością serca. Istnieją nieliczne, spontaniczne zgłoszenia o bradykardii lub hipotensji. Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów predysponowanych do wolnej czynności serca lub niskiego ciśnienia tętniczego. Stosowanie bimatoprostu do oka częściej niż raz na dobę może osłabić działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Pacjentów stosujących preparat z innymi analogami prostaglandyn należy monitorować pod kątem zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe oraz powodować podrażnienie oczu i przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed wkropleniem leku i można ponownie założyć 15 min po podaniu. Chlorek benzalkoniowy może wywołać punkcikowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - przy częstym lub przedłużonym stosowaniu preparatu konieczne jest monitorowanie pacjentów z suchością oka lub uszkodzeniem rogówki. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Reklama

Glabrilux - ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania bimatoprostu u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy u ludzi bimatoprost jest wydzielany z mlekiem matki. Badania na zwierzętach wykazały wydzielanie bimatoprostu z mlekiem. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią lub odstawić lek biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia u kobiety.

Reklama

Glabrilux - efekty uboczne

Bardzo często: przekrwienie spojówek, świąd oczu, wzrost rzęs. Często: ból głowy, naciśnienie, punkcikowate powierzchowne zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, pieczenie oczu, podrażnienie oczu, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie powiek, pogorszenie ostrości widzenia, astenopia, obrzęk spojówek, uczucie obecności ciała obcego, suchość oka, ból oka, światłowstręt, łzawienie, wydzielina z oka, zaburzenie widzenia/nieostre widzenie, zwiększona pigmentacja tęczówki, przyciemnienie rzęs, rumień powieki, świąd powieki, pigmentacja skóry wokół oczu, nieprawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby. Niezbyt często: zawroty głowy, krwotok do siatkówki, zapalenie błony naczyniowej oka, torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki, kurcz powieki, podciągnięcie powieki, rumień okolicy oczodołu, nudności, obrzęk powiek, hirsutyzm, astenia. Częstość nieznana: zapadnięcie gałki ocznej.

Glabrilux - interakcje

Nie przewiduje się żadnych interakcji u ludzi, ponieważ po podaniu preparatu systemowe stężenia bimatoprostu są skrajnie małe. Bimatoprost ulega biotransformacji przez któryś z wielu enzymów i szlaków metabolicznych, a w badaniach przedklinicznych nie obserwowano wpływu na enzymy wątrobowe metabolizujące leki.
W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji między bimatoprostem, a kilkoma różnymi β-adrenolitykami do podawania do oczu. Nie oceniano jednoczesnego stosowania bimatoprostu i leków przeciwjaskrowych innych niż β-adrenolityki we wspomagającej terapii jaskry. Istnieje możliwość osłabienia działania analogów prostaglandyn obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym stosujących inne analogi prostaglandyn.

Glabrilux - dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, wieczorem. Nie należy podawać dawki więcej niż 1 raz dziennie, ponieważ częstsze podawanie może osłabić działanie zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie przebadano leku u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek lub umiarkowanym i ciężkim upośledzeniem czynności wątroby, dlatego należy go ostrożnie stosować w tej grupie pacjentów. U pacjentów z łagodną chorobą wątroby lub wyjściowo nieprawidłową wartością AlAT, AspAT i (lub) bilirubiny w wywiadzie lek nie wpływał niekorzystnie na czynność wątroby przez ponad 24 mies. Jeżeli stosuje się więcej niż jeden lek okulistyczny, każdy z nich należy podawać w odstępie co najmniej 5 min.

Glabrilux - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów należy poinformować o możliwości wzrostu rzęs, przyciemnienia skóry powiek i zwiększonej pigmentacji tęczówki. Niektóre z tych zmian mogą mieć trwały charakter i mogą powodować różnicę w wyglądzie oczu, jeżeli lek podaje się tylko do jednego oka. Lek w znikomym stopniu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po wkropleniu leku wystąpi przemijające nieostre widzenie, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn pacjent powinien poczekać do momentu powrotu prawidłowego widzenia.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!