Gripex Hot Zatoki

Spis treści

Gripex Hot Zatoki - Skład

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu i 4 mg maleinianu chlorofeniraminy. Preparat zawiera sacharozę.

Gripex Hot Zatoki - Działanie

Preparat złożony zawierający paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, pseudoefedrynę, która stymuluje receptory α-adrenergiczne mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych, w wyniku czego następuje skurcz tętniczek końcowych i zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa, dekstrometorfan działający na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym poprzez zmniejszenie wrażliwości receptorów na bodźce z dróg oddechowych oraz chlorfeniraminę, która blokuje receptory histaminowe H<sub>1, </sub>co powoduje złagodzenie objawów histaminozależnych. Paracetamol szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, C<sub>max</sub> we krwi osiąga po 40-60 min, w około 20-25% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów. Pseudoefedryna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając C<sub>max</sub> we krwi po 1,5-2 h. Działanie pojawia się w ciągu 30 min i utrzymuje się przez 4-6 h. Wydalanie następuje przez nerki, głównie w postaci niezmienionej. T<sub>0,5</sub> wynosi 9-16 h. Dekstrometorfan szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając C<sub>max</sub> we krwi po 2-3 h. Działanie pojawia się po 15-30 min. i utrzymuje się przez 3-6 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie. Wydalany jest z moczem w stanie niezmienionym oraz w postaci metabolitów. Działanie przeciwkaszlowe utrzymuje się 6 h. Działanie chlorofeniraminy rozpoczyna się 10-30 min po podaniu i trwa 3-6 h. Chlorofeniramina jest wydalana przede wszystkim w postaci metabolitów. T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 20 h u dorosłych.

Reklama

Gripex Hot Zatoki - Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok obocznych nosa (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Gripex Hot Zatoki - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedokrwistość. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), chlorofeniraminę lub inne preparaty przeciwhistaminowe. Leczenie inhibitorami MAO - obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tyg. Dzieci poniżej 12 lat, bez zaleceń lekarza. Kaszel z dużą ilością wydzieliny. Astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową. Ciężkie nadciśnienie. Ciężka choroba niedokrwienna serca. Mukowiscydoza. Ciąża i okres karmienia piersią.

Gripex Hot Zatoki - Ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek. Podczas stosowania preparatu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Nie należy stosować równocześnie innych leków działających depresyjnie na OUN. Ostrożnie stosować jeśli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu, w przypadku rozedmy płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli, przerostu gruczołu krokowego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca, choroby tętnic, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, guza chromochłonnego nadnerczy. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych ze strony układu nerwowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących leki uspokajające, osłabionych lub unieruchomionych przez dłuższy czas. Należy poinformować pacjenta, że powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni. Preparat zawiera sacharozę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. W przypadku, gdy wystąpi nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy poinstruować pacjenta, aby odstawił lek i skonsultował się z lekarzem. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu.

Gripex Hot Zatoki - Ciąża

Leku nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Gripex Hot Zatoki - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca, spłycenie oddechu, wysypka, świąd, zmiany ciśnienie tętniczego. Rzadko: senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: agranulocytoza, trombocytopenia, neutropenia. Obserwowano zaburzenia ze strony wątroby i dróg żółciowych: od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejących chorób, a także podczas jednoczesnego przyjmowania niektórych leków. Niektóre objawy (np. nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, spłycenie oddechu) mogą występować częściej i w większym nasileniu u pacjentów unieruchomionych.

Gripex Hot Zatoki - Interakcje

<u>Paracetamol</u>. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, natomiast cholestyramina, wszystkie cholinolityki oraz petydyna, pentazocyna i dimorfina obniżają jego wchłanianie. Salicylamid wydłuża działanie paracetamolu. Leki uspokajające i nasenne nasilają jego przeciwbólowe działanie. Propranolol zwiększa szybkość absorpcji paracetamolu, natomiast salbutamol podawany doustnie zmniejsza szybkość jego absorpcji. Nizatydyna oraz zydowudyna mogą zwiększać stężenie paracetamolu w osoczu. Probenecyd zmniejsza wydalanie paracetamolu z ustroju. Preparaty o antagonistycznym działaniu na receptory 5-HT3 (np. topisetron, granisetron) mogą zmniejszać przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, warfaryny i innych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn oraz ośrodkowe działanie kofeiny; wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu oraz nasila jego toksyczność; stosowany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia, wysoką gorączkę, wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca; podawany z preparatami z grupy NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowany razem z ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami oraz innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. <u>Pseudoefedryna</u>. Pseudoefedryna nasila działanie innych leków sympatykomimetycznych, może osłabiać działanie metyldopy, guanetydyny i rezerpiny. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne nasilają jej działanie. Stosowana jednocześnie z anastetykami wziewnymi może wywołać zaburzenia rytmu serca. Propranolol oraz inhibitory MAO mogą potęgować działanie leków sympatykomimetycznych m.in. pseudoefedryny oraz mogą powodować przełomy nadciśnieniowe; równoczesne stosowanie pseudoefedryny i inhibitorów MAO jest przeciwskazane a czas między zaprzestaniem stosowania inhibitorów, a podaniem pseudoefedryny powinien wynosić co najmniej 14 dni. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tramadolu może powodować niedokrwienne zapalenie okrężnicy. Wodorotlenek glinu zwiększa a kaolin zmniejsza jej absorpcję. <u>Dekstrometorfan</u>. Dekstrometorfan wzmacnia działanie inhibitorów MAO, leków działających depresyjnie na OUN, alkoholu oraz leków zapierających. Leki hamujące enzymy mikrosomalne, głównie izoenzym CYP2D6 (amiodaron, haloperidol, propafenon, chinidyna, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, wenlafaksyna, risperidon) mogą hamować metabolizm dekstrometorfanu. Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu z lidokainą lub z preparatami z grupy NLPZ może nasilać ich działanie przeciwbólowe. <u>Chlorfeniramina</u>. Chlorfeniramina nasila działanie inhibitorów MAO, leków nasennych i przeciwlękowych z grupy benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych oraz innych leków działających ośrodkowo, a także alkoholu. Stosowana z innymi lekami przeciwhistaminowymi lub nasennymi może dojść do objawów przedawkowania. Zwiększa aktywność leków przeciwmalarycznych (np. chlorochiny).

Gripex Hot Zatoki - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 1 saszetka co 4-6 h; maksymalnie do 4 saszetek na dobę. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. <u>Sposób podawania</u>. Zawartość saszetki rozpuścić w szklance gorącej wody.

Gripex Hot Zatoki - Uwagi

Lek może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu – należy zachować ostrożność.

Pharmindex
<-- popup -->