Znajdź lek

Havrix

Spis treści

Działanie

Jałowa zawiesina zawierająca inaktywowane formaldehydem i adsorbowane na wodorotlenku glinu wirusy zapalenia wątroby typu A (szczep wirusa HM 175). Wirusy namnażane są na ludzkich komórkach diploidalnych MRC5. W badaniach klinicznych u osób dorosłych przeciwciała anty-HAV wykrywano po 15 dniach u ponad 86,3 osób szczepionych, a po upływie miesiąca u ponad 99% poddanych szczepieniu. Długotrwała obecność przeciwciał anty-HAV we krwi po podaniu szczepionki w odstępie 6-12 miesięcy była przedmiotem badań. Dane dostępne po 10 latach pozwalają przewidywać, że co najmniej 97% zaszczepionych osób pozostanie seropozytywna (20 mj.m./ml) po 25 latach od szczepienia.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) osób narażonych na zakażenie wirusem HAV. Szczepionka nie chroni przed zapaleniem wątroby wywołanym przez inne wirusy, takie jak: HBV, HCV i HEV oraz inne czynniki mogące wywołać zapalenie wątroby. W rejonach o niskiej lub średniej częstości występowania WZW typu A uodpornienie szczepionką jest szczególnie zalecane u ludzi, którzy są lub mogą znaleźć się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażenia: osoby udające się w obszary o wysokiej częstości występowania WZW typu A (Afryka, Azja, Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Kraje Bliskiego Wschodu, Ameryka Środkowa i Południowa), członkowie Sił Zbrojnych udających się na tereny endemiczne lub o niskim poziomie higieny, osoby będące w grupie zwiększonego ryzyka na zakażenie wirusem HAV ze względu na narażenie zawodowe (pracownicy ambulatoriów, pielęgniarki, personel medyczny i personel pomocniczy szpitali i innych placówek służby zdrowia, szczególnie oddziałów gastroenterologiczych i pediatrycznych, pracownicy zakładu oczyszczania miasta, osoby związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją żywności), homoseksualiści, osoby często zmieniające partnerów seksualnych, chorzy na hemofilię, osoby narażone na częste zastrzyki, ludzie kontaktujący się z osobami zakażonymi, osoby z przewlekłymi chorobami wątroby lub obciążone ryzykiem ich wystąpienia (np. przewlekli nosiciele wirusa HBV i HCV oraz nadużywający alkoholu), osoby wymagające ochrony w ramach działań podejmowanych w celu opanowania epidemii WZW typu A lub ze względu na podwyższoną zapadalność na WZW typu A na danym rejonie, populacje o dużej częstości występowania WZW typu A (m. in.: Indianie Amerykańscy, Eskimosi, mieszkańcy rejonów epidemicznego występowania WZW typu A). Osoby żyjące w regionach o wysokiej częstości występowania WZW typu A i (lub), które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby typu A mogą być już uodpornione przeciw WZW typu A. Wówczas szczepienie nie jest konieczne. W takich przypadkach przed podjęciem decyzji o szczepieniu należy rozważyć oznaczenie poziomu przeciwciał. Jednakże, jeśli nie jest to możliwe, obecność przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A nie jest przeciwwskazaniem. Szczepionka jest dobrze tolerowana zarówno przez seropozytywnych, jak i seronegatywnych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na neomycynę. Obecność objawów nadwrażliwości po wcześniejszym zastosowaniu szczepionki.