ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Infanrix - DTPa

Spis treści

Reklama

Infanrix - DTPa - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu oraz antygeny Bordetella pertussis (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej, 8 µg pertaktyny) adsorbowane na wodorotlenku glinu.

Reklama

Infanrix - DTPa - działanie

Skojarzona szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (acelularna). Toksoidy błoniczy i tężcowy otrzymane są z kultur Corynebacterium diphtheriae i Clostridium tetani, zostały inaktywowane i oczyszczone. Acelularny składnik krztuścowy został przygotowany z kultur Bordetella pertussis. Po upływie miesiąca od zakończenia cyklu szczepienia pierwotnego w okresie pierwszych 6 miesięcy życia, u około 99% szczepionych niemowląt miano przeciwciał wynosiło ponad 0,1 j.m./ml zarówno w przypadku błonicy jak i tężca. W badaniach klinicznych odpowiedź na antygeny krztuśca wynosiła ponad 95%. Po zastosowaniu szczepienia przypominającego w 2 rż. u wszystkich dzieci miano przeciwciał wynosiło ponad 0,1 j.m./ml w przypadku błonicy i tężca, w tym przypadku odpowiedź na antygeny krztuśca wynosiła ponad 96%. Skuteczność ochronna szczepionki przeciwko krztuścowi wynosi w warunkach narażenia średnio 88,7%.

Reklama

Infanrix - DTPa - wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 2 mż. (szczepienie podstawowe). Szczepionka wskazana również jako dawka przypominająca u dzieci w 6 rż., które wcześniej otrzymały 3 lub 4 dawki szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularnej (DTPa) lub szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej całe komórki krztuśca (DTPw).

Reklama

Infanrix - DTPa - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienie objawów nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularnej (DTPa), szczepionki przeciwko błonicy i tężcowi (DT) lub szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi pełnokomórkowej (DTPw). Stwierdzona encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (u tych dzieci należy przerwać szczepienie przeciwko krztuścowi i kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy i tężcowi). Ostre infekcje lub inne choroby przebiegające z gorączką.  Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Szczepionka nie powinna być stosowana u dzieci powyżej 7 rż. ponieważ w tym wieku zaleca się podawanie mniejszej dawki toksoidu błoniczego.

Reklama

Infanrix - DTPa - ostrzeżenia

Szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie. Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem zawierającym składnik krztuścowy, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy: gorączka ≥40st.C (mierzona w odbytnicy) w ciągu 48 h po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik; zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno-hiporeaktywny) w ciągu 48 h po szczepieniu; przewlekły, nieustanny płacz trwający ≥3 h, pojawiający się w ciągu 48 h po szczepieniu; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko. Należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym. Ostrożnie stosować u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u nich wystąpić krwawienie. Podane w wywiadzie drgawki gorączkowe oraz drgawki zgłaszane w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazań. Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania, ale u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤28 tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Reklama

Infanrix - DTPa - ciąża

Nie dotyczy - szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych.

Reklama

Infanrix - DTPa - efekty uboczne

Bardzo często: rozdrażnienie, senność, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania ≤50 mm, gorączka ≥38st.C. Często: utrata łaknienia, niepokój, nietypowy płacz, biegunka, wymioty, świąd, ból, obrzęk w miejscu podania ≤50 mm. Niezbyt często: ból głowy, kaszel, zapalenie oskrzeli, wysypka, reakcje w miejscu podania (w tym stwardnienie), zmęczenie, gorączka ≥39,1st.C, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę (czasem z objęciem sąsiadującego stawu, wystąpienie obrzęku po dawce uzupełniającej jest bardziej prawdopodobne u dzieci, którym jako szczepienie pierwotne podano szczepionkę z acelularną składową krztuśca w porównaniu z dziećmi zaszczepionymi szczepionką zawierającą pełnokomórkową składową krztuśca; w przypadku dawki przypominającej podanej pomiędzy 4 a 6 rż. obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (> 50 mm) oraz rozlany obrzęk kończyny może występować częściej; odczyny te ustępują średnio po 4 dniach). Ponadto obserwowano: trombocytopenię, reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne), zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno - hiporeaktywny), drgawki (z gorączką lub bez gorączki) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu, bezdech, obrzęk naczyniowo-nerwowy, obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę.

Infanrix - DTPa - interakcje

Szczepionka może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami pediatrycznymi lub w dowolnym odstępie czasu od ich podania. Szczepionki nie można mieszać w tej samej strzykawce z innymi szczepionkami z wyjątkiem szczepionki Hiberix (przeciw Haemophilus influenzae typ b). Różne szczepionki w postaci iniekcji powinny być wstrzykiwane w różne miejsca. U pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Infanrix - DTPa - dawkowanie

Głęboko domięśniowo (zaleca się, aby każda kolejna dawka była podawana w inne miejsce). Schemat szczepienia powinien być zgodny z Programem Szczepień Ochronnych. Schemat szczepienia podstawowego składa się z 3 dawek po 0,5 ml (szczepienie pierwotne) oraz dawki uzupełniającej (0,5 ml) podanej w 2 rż. Dawka przypominająca powinna być podana w 6 rż.

Infanrix - DTPa - uwagi

W czasie szczepienia należy zapewnić dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego. Po wykonaniu szczepienia dziecko powinno przez 30 min znajdować się pod ścisłą obserwacją medyczną. Przechowywać w temp. 2-8st.C, nie zamrażać.


Podobne leki
DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana
Tripacel
DTaP Szczepionka SSI - skład i działanie
Boostrix

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!