Znajdź lek

Latano-POS

Działanie

Analog prostaglandyny F i wybiórczy agonista receptora prostanoidowego FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po około 3-4 h po podaniu, osiągając maksimum po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Po podaniu do worka spojówkowego latanoprost wchłania się przez rogówkę, ulegając w całości hydrolizie do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w gałce ocznej; metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaską otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym. Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci do ukończenia 1 rż. są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). U dzieci w wieku do 3 lat, u których głównie rozwija się pierwotna jaskra wrodzona, w pierwszej kolejności stosuje się leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomię/goniotomię). Nie ustalono długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą zamkniętego kąta, jaskrą otwartego kąta u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, jaską wrodzoną, w ostrych napadach jaskry zamkniętego kąta przesączania, w stanach zapalnych oka, w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, u pacjentów z afakią, z pseudofakią i przerwaną torebką tylną soczewki lub wszczepioną soczewką przedniokomorową, u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i zamknięciem światła naczyń siatkówki) oraz u pacjentów ze skłonnością do wystąpienia zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka. Stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie; unikać stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawrotowym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Ostrożność zachować u pacjentów z astmą. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać; należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą - należy uważnie monitorować pacjentów z zespołem suchego oka lub z chorobami, w których występuje uszkodzenie rogówki, jeżeli lek jest stosowany często lub długotrwale. Ponieważ soczewki kontaktowe mogą wchłaniać chlorek benzalkoniowy, przed wkropleniem leku należy je zdjąć; można je ponownie założyć po 15 min.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u pacjentów z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; u pacjentów o jednorodnie niebieskich oczach zmian tych nie obserwowano, a u pacjentów o jednorodnie szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano rzadko; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała), łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie gałki ocznej (uczucie pieczenia, piasku w oku, kłucia i obecności ciała obcego w oku), zmiany dotyczące rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja i liczba; przeważająca większość przypadków dotyczy populacji Japończyków). Często: przemijające punktowate nadżerki nabłonka (w większości przypadków bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, zapalenie rogówki, nieostre widzenie, zapalenie spojówek, wysypka skórna. Rzadko: zapalenie tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka (większość przypadków dotyczy pacjentów z współwystępującymi czynnikami predysponującymi), obrzęk plamki, objawowy obrzęk i nadżerki rogówki, obrzęk okolicy okołooczodołowej, zmiany kierunku wyrastania rzęs niekiedy powodujące podrażnienie oka, dodatkowy rząd włosków przy ujściu gruczołów Meiboma (distichiasis -dwurzędność rzęs), astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, duszność, miejscowe reakcje skórne powiek, ściemnienie skóry powiek. Bardzo rzadko: zaostrzenie objawów dławicowych u pacjentów z dławicą piersiową, ból w klatce piersiowej. Częstość nieznana: opryszczkowe zapalenie rogówki, torbiel tęczówki, ból i zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni, ból stawów. U dzieci i młodzieży profil działań niepożądanych jest podobny do profilu w populacji pacjentów dorosłych; u dzieci i młodzieży częściej niż u dorosłych obserwowano zapalenie błony śluzowej nosa i gardła oraz gorączkę.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania jak u dorosłych. Natychmiast po zakropleniu zaleca się uciśnięcie przez minutę woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (punktowe zamknięcie), aby ograniczyć wchłanianie latanoprostu do krwiobiegu. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex