Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Latanoprost Genoptim

Spis treści

Reklama

Latanoprost Genoptim - skład

100 ml roztworu kropli do oczu zawiera 5 miligramów latanoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i fosforany.

Reklama

Latanoprost Genoptim - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania leku, maksymalne działanie występuje po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Latanoprost jest nieczynnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę i cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej hydrolizowana jest podczas przejścia przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Lek praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieczynne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Reklama

Latanoprost Genoptim - wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym. Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą.

Reklama

Latanoprost Genoptim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Latanoprost Genoptim - ostrzeżenia

W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; w przypadku wystąpienia tego objawu leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem można odstawić. Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu w przewlekłej jaskrze zamkniętego kąta, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrze barwnikowej, w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka lub jaskrze wrodzonej - ograniczone doświadczenie kliniczne. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem - należy zachować ostrożność. Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy (ograniczone dane). Lek stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i unikać jego stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawrotowym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Ze względu na ryzyko wystąpienia obrzęku plamki preparat stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub wszczepioną soczewką przedniokomorową oraz u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka torbielowatego obrzęku plamki (np. retinopatia cukrzycowa i niedrożność naczyń żylnych siatkówki). U pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka preparat można stosować z zachowaniem ostrożności. Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową jest ograniczone; w okresie po wprowadzeniu preparatu do obrotu pojawiły się zgłoszenia kilku przypadków zaostrzenia astmy i (lub) duszności. Pacjentów z astmą oskrzelową powinno się leczyć z zachowaniem ostrożności do czasu uzyskania wystarczających danych. Obserwowano zmiany zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii; zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w części przypadków ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem. Latanoprost może stopniowo zmieniać rzęsy i włosy meszkowe w obrębie leczonego oka i jego okolicy; zmiany te mogą polegać na zwiększeniu długości, grubości, pigmentacji, liczby rzęs lub włosów meszkowych oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs. Zmiany dotyczące rzęs ustępują po zaprzestaniu leczenia. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą, podrażnienie gałki ocznej oraz przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci z zespołem suchego oka lub stanami, w których rogówka jest uszkodzona, wymagają ścisłego monitorowania w przypadku częstego lub długotrwałego stosowania preparatu. Przed wkropleniem preparatu należy zdjąć soczewki kontaktowe i można je ponownie założyć po 15 min. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w grupie wiekowej poniżej pierwszego roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat, u których głównie rozwija się pierwotna jaskra wrodzona, w pierwszej kolejności stosuje się leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomię/goniotomię). Nie ustalono długoterminowego bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci.

Reklama

Latanoprost Genoptim - ciąża

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał wpływ na płodność samców i samic.

Reklama

Latanoprost Genoptim - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (głównie u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych); łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie gałki ocznej (uczucie pieczenia, świąd, kłucie i uczucie obecności ciała obcego w oku); zmiany dotyczące rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja i liczba; przeważająca większość przypadków dotyczy populacji Japończyków). Często: punktowate zapalenie rogówki (w większości przypadków bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka, światłowstręt. Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, nieostre widzenie, wysypka. Rzadko: zapalenie tęczówki, erozja rogówki, obrzęk okolicy okołooczodołowej, distichiasis-dwurzędność rzęs, miejscowe reakcje skórne powiek, ciemnienie skóry powiek, zaostrzenie astmy, świąd. Bardzo rzadko: zwapnienie rogówki (ze względu na zawartość fosforanów), zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powiekowej, niestabilna dławica piersiowa. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu. Często: zapalenie spojówek. Niezbyt często: ból i zawroty głowy, zapalenie rogówki, obrzęk plamki (w tym torbielowaty obrzęk plamki), zapalenie błony naczyniowej oka, dusznica bolesna, kołatanie serca, astma oskrzelowa, duszność, bóle mięśniowe, bóle stawowe, ból w klatce piersiowej. Rzadko: opryszczkowe zapalenie rogówki, obrzęk rogówki, trichiasis, torbiel tęczówki, pęcherzyca rzekoma. U dzieci i młodzieży stwierdzono podobny profil bezpieczeństwa stosowania do profilu bezpieczeństwa stwierdzanego u dorosłych, a także brak nowych działań niepożądanych. Działania niepożądane stwierdzane częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych obejmowały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła oraz gorączkę.

Latanoprost Genoptim - interakcje

Nie są dostępne ostateczne dane dotyczące interakcji preparatu. Opisywano przypadki paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego podawania do oka dwóch analogów prostaglandyn - nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn ani pochodnych prostaglandyn.

Latanoprost Genoptim - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do oka lub oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, jeśli preparat podawany jest wieczorem. Nie podawać częściej niż raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną dawkę o zwykłej porze. W celu ograniczenia ewentualnego wchłaniania substancji czynnej do krwiobiegu zaleca się uciśnięcie przez minutę woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (punktowe zamknięcie). Czynność tę należy wykonać natychmiast po zakropleniu każdej kropli. Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć ponownie po 15 min. Jeśli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-min przerwie. Preparat może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania co u dorosłych. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone.

Latanoprost Genoptim - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia. Do czasu ustąpienia tego objawu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!