Nowy sklep

już ON-LINE

Myconafine

Działanie

Lek przeciwgrzybiczny do stosowania miejscowego. Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. W małym stężeniu, terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie. Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450. Po podaniu na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie. Po 7-dniowym zastosowaniu leku stężenie terbinafiny w zmienionej chorobowo warstwie rogowej naskórka, większe od stężenia wykazującego działanie przeciwgrzybicze, utrzymuje się przez przynajmniej 7 dni po zaprzestaniu leczenia.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum np. grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa), grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans). Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare (inaczej Malassezia furfur).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Krem może działać drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu preparatu z oczami, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, preparat może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ciąża i laktacja

Nie należy podawać preparatu w okresie ciąży, chyba że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka. Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczoną skórą, w tym skórą piersi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu terbinafiny na płodność.

Działania niepożądane

Często: łuszczenie skóry, świąd. Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania. Rzadko: podrażnienie oka (w przypadku kontaktu kremu z oczami), suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, egzema, nasilenie objawów grzybicy. Częstość nieznana: nadwrażliwość, wysypka.

Interakcje

Nie są znane interakcje leków zawierających terbinafinę do stosowania miejscowego z innymi preparatami.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Dorośli i dzieci >12 lat. Preparat stosuje się raz lub dwa 2 na dobę w zależności od wskazania: grzybica stóp (tineapedis)– 1 tydz. raz na dobę; grzybica podeszwowa stóp (plantar typetinea pedis) (grzybica mokasynowa) – 2 tyg. 2 razy na dobę; grzybica fałdów skórnych (np. tinea cruris)– 1 tydz. raz na dobę; drożdżyca skóry (cutaneous candidiasis)– 1 tydz. raz na dobę; grzybica skóry gładkiej – 1 tydz. raz na dobę; łupież pstry (pityriasis versicolor)– 2 tyg. raz na dobę. Poprawę objawów uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeśli po 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę. Dzieci i młodzież <12 lat. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu. Sposób podania. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony preparat. Cienką warstwę kremu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i ich okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli krem stosuje się w fałdach skórnych (pod piersiami, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca, na które naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex