Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Myconafine

Myconafine to lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry wrażliwych na terbinafinę, takich jak grzybica tułowia, grzybica pachwin czy grzybica stóp.
Spis treści

Reklama

Myconafine - wskazania

Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci u stóp i rąk, grzybicy podeszew stóp (stopa atlety), grzybicy wokół pachwin lub w pachwinach i rozległych zakażeń grzybiczych skóry.

Reklama

Myconafine - skład

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci terbinafiny chlorowodorku.

Reklama

Myconafine - przeciwwskazania

  • Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
  • Ciężkie zaburzenia czynności nerek.
  • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Reklama

Myconafine - działania niepożądane

Działania niepożądane są uszeregowane według częstości ich występowania, poczynając od najczęściej występujących, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (³1/10), często (³1/100 do < 1/10), niezbyt często (³1/1000 do < 1/100), rzadko (³1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/100000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Zaburzenia hematologiczne, takie jak: neutropenia, agranulocytoza i trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Wystąpienie lub nasilenie objawów tocznia rumieniowatego skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

Często: Zmniejszenie apetytu.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Depresja, lęk.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy

Niezbyt często: Utrata smaku (ageusia), zaburzenia smaku (dysgeusia) 

Rzadko: Parestezja, hipoestezja, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Niestrawność, uczucie pełności, nudności, łagodne bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka, cholestaza i zapalenie wątroby.

Jeśli rozwiną się objawy zaburzenia czynności, leczenie tabletkami zawierającymi terbinafinę należy przerwać.

Bardzo rzadko: Ciężka niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Alergiczne reakcje skórne (wysypka, pokrzywka)

Rzadko: Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło słoneczne i obrzęk naczynioruchowy. Jeśli wysypka się nasila, leczenie terbinafiną należy przerwać.

Bardzo rzadko: Zaostrzenie łuszczycy, wypadanie włosów, obrzęk naczynioruchowy, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Rzadko: Bóle mięśni i bóle stawów. Objawy te mogą świadczyć o reakcjach nadwrażliwości związanych z reakcjami alergicznymi skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: Złe samopoczucie, zmęczenie.

Reklama

Myconafine - dawkowanie

Droga podania: podanie doustne.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Dorośli

250 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 300 ?mol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle zalecanej dawki.

  • Zakażenia skóry

Zalecany okres leczenia grzybicy stóp, grzybicy tułowia i grzybicy pachwin wynosi od 2 do 4 tygodni. W przypadku grzybicy stóp (międzypalcowej, typu podeszwowo/mokasynowego): zalecany okres leczenia może wynosić do 6 tygodni.

Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy.

  • Grzybica paznokci

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

  • Grzybica paznokci rąk

W większości przypadków w leczeniu zakażeń paznokci wystarcza 6-tygodniowy okres leczenia.

  • Grzybica paznokci stóp

W większości przypadków zakażeń paznokci stóp wystarcza 12-tygodniowy okres leczenia, jakkolwiek u niektórych pacjentów może być konieczny 6-miesięczny okres leczenia.

U niektórych pacjentów z wolnym tempem wzrostu paznokci może być konieczny dłuższy okres leczenia. Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy, a dopiero po kilku miesiącach po zakończeniu leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania doustnie terbinafiny u dzieci i młodzieży, ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania terbinafiny w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na to, aby pacjenci w podeszłym wieku wymagali innego dawkowania.

Reklama

Myconafine - środki ostrożności

Przypadki cholestazy i zapalenia wątroby występowały rzadko, zazwyczaj w czasie dwóch miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, takie jak: świąd, nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, wymioty, znużenie, ból brzucha, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce, należy wykonać badanie aktywności enzymów wątrobowych i przerwać leczenie terbinafiną.

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki wykazały, że u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony o 50%. Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby, ponieważ nie przeprowadzono prospektywnych badań klinicznych.

Terbinafinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, ponieważ odnotowano bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia łuszczycy.

Pacjenci przyjmujący terbinafinę, u których wystąpi wysoka gorączka lub ból gardła, powinni być badani ze względu na możliwość wystąpienia reakcji hematologicznych.

Terbinafina jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2D6, co należy wziąć pod uwagę w przypadku jednoczesnego stosowania terbinafiny z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym. Konieczne może być dostosowanie dawki tych leków.

Reklama

Myconafine a ciąża

Ciąża

Istnieją ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania terbinafiny u kobiet w okresie ciąży. Terbinafiny nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

Laktacja

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki karmiące piersią nie powinny stosować terbinafiny podczas karmienia piersią.


Podobne leki
Lamisil
Terbisil
Onymax
TerbiGen

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!