Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Naclof

Spis treści

Reklama

Naclof - skład

1 ml kropli do oczu zawiera 1 mg diklofenaku sodowego. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Naclof - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny w postaci preparatu okulistycznego. Działa także przeciwbólowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn (mediatorów procesu zapalnego). Lek hamuje zwężenie źrenic podczas zabiegów operacyjnych zaćmy oraz zmniejsza stan zapalny oraz ból towarzyszący uszkodzeniu nabłonka rogówki po niektórych zabiegach chirurgicznych. Maksymalne stężenie diklofenaku w rogówce i spojówce występuje ok. 30 min po podaniu. Lek jest szybko i niemal w całości wydalany w czasie 6 h.

Reklama

Naclof - wskazania

Pooperacyjne stany zapalne po operacji zaćmy i innych zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka torbielowatego obrzęku plamki po operacji zaćmy z implantacją soczewki. Pourazowe stany zapalne w przypadku urazów bez perforacji gałki ocznej. Hamowanie zwężenia źrenicy w czasie operacji zaćmy. Przeciwdziałanie objawom bólu i światłowstrętowi.

Reklama

Naclof - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Lek jest przeciwskazany u pacjentów z astmą, pokrzywką lub zapaleniem błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych substancji hamujących syntezę prostaglandyn (u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy możliwe jest występowanie nadwrażliwości na pochodne kwasu fenylooctowego i inne NLPZ - nadwrażliwość krzyżowa).

Reklama

Naclof - ostrzeżenia

NLPZ mogą maskować ujawnienie się i (lub) rozwój zakażeń. W przypadku wystąpienia zakażenia lub ryzyka jego wystąpienia, należy zastosować odpowiedni lek przeciwbakteryjny jednocześnie z preparatem. Istnieje możliwość, że u pacjentów przyjmujących leki wydłużające czas krwawienia lub u pacjentów z zaburzeniami hemostazy w wywiadzie, po zastosowaniu diklofenaku może wystąpić nasilenie zaburzeń krzepnięcia krwi. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania NLPZ z miejscowo działającymi steroidami. Leku nie należy podawać w postaci wstrzyknięć podspojówkowych lub bezpośrednio do komory przedniej oka. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący - 0,0014 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Chlorek benzalkoniowy może być adsorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i może zmieniać ich zabarwienie. Pacjentom należy zalecić zdjęcie soczewek kontaktowych przed zastosowaniem tego produktu leczniczego i odczekanie co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka oraz u pacjentów z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować.

Reklama

Naclof - ciąża

Nie stosować w III trymestrze ciąży, z uwagi na ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu oraz ewentualne hamowanie skurczów macicy u matki. Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu przy stosowaniu w I i II trymestrze ciąży, brak jest jednak kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Po doustnym podaniu tabletek powlekanych w dawce 50 mg (zawartość dziesięciu 5 mililitrowych butelek leku) w mleku kobiecym stwierdzano jedynie śladowe ilości substancji czynnej – tak nieznaczne, że nie należy spodziewać się, by powodowały one jakiekolwiek działania niepożądane u karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się stosowania diklofenaku do oczu podczas karmienia piersią, chyba że przewidywane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Reklama

Naclof - efekty uboczne

Bardzo często: ból oka. Często: podrażnienie oczu. Niezbyt często: świąd oczu, przekrwienie oka, niewyraźne widzenie, punktowate zapalenie rogówki. Rzadko: zaburzenia rogówki, wrzodziejące zapalenia rogówki, przerost rogówki, ścieńczenie rogówki, ubytki nabłonka rogówki, obrzęk rogówki, zaburzenia widzenia, przekrwienie spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, podrażnienie powiek, alergia oka, obrzęk powiek, zaostrzenie objawów astmy, duszność. Częstość nieznana: nadwrażliwość, świąd powiek, kaszel, nieżyt nosa, pokrzywka, wysypka, wyprysk, rumień, świąd.

Naclof - interakcje

Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu NLPZ o działaniu miejscowym i steroidów o działaniu miejscowym u pacjentów ze znaczącym uprzednim zakażeniem rogówki (zwiększenie ryzyka powikłań). Lek stosowano bezpiecznie z antybiotykami oraz lekami hamującymi receptory β-adrenergiczne podawanymi do oka.

Naclof - dawkowanie

Dorośli. Chirurgia oka i jej powikłania: przed zabiegiem chirurgicznym - 1 kroplę do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 5 razy w ciągu 3 h; po zabiegu chirurgicznym - 1 kroplę 3 razy w ciągu dnia po operacji, w następnych dniach 1 kroplę 3-5 razy na dobę, tak długo jak to konieczne. Postępowanie w przypadkach bólu i światłowstrętu: 1 kropla co 4-6 h. Jeśli ból jest skutkiem zabiegu chirurgicznego, stosuje się 1-2 krople w ciągu godziny poprzedzającej zabieg, 1-2 krople w ciągu 15 min po zabiegu i 1 kroplę co 4-6 h w ciągu 3 dni po zabiegu chirurgicznym. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci; dostępne są jedynie ograniczone dane z badań klinicznych operacji zeza u dzieci. Sposób podania. Po wkropleniu leku zaleca się uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 5 min, aby ograniczyć wchłanianie leku do krwiobiegu. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-min przerwy.

Naclof - uwagi

Pacjenci, u których po podaniu kropli występuje niewyraźne widzenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Indocollyre
Dicloabak
Nevanac
Yellox

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!