Neomycinum Jelfa

Spis treści

Neomycinum Jelfa - skład

1 g maści do oczu zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

Neomycinum Jelfa - Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu do miejscowego stosowania. Działa bakteriobójczo na drobnoustroje Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, pałeczki z rodzaju Proteus i Salmonella) oraz na gronkowce. Hamuje biosyntezę białek i kwasów nukleinowych oraz wtórnie zaburza informację genetyczną w komórkach bakterii. Po miejscowym stosowaniu do oka neomycyna może ulec absorpcji do układu krążenia tylko w przypadku uszkodzenia tkanek.

Neomycinum Jelfa - wskazania

Ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki, zapalenie brzegów powiek.

Neomycinum Jelfa - Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów, u których po zastosowaniu neomycyny lub innych antybiotyków aminoglikozydowych wystąpiły kiedykolwiek objawy uczuleniowe w postaci świądu, wysypki, przekrwienia, obrzęku lub innych oznak podrażnienia w okolicy oka w wyniku stosowania preparatu.

Neomycinum Jelfa - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów nadwrażliwych na antybiotyki aminoglikozydowe. Nadwrażliwość na neomycynę może objawiać się spowolnieniem gojenia się ran np. rogówki. Przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia i nadwrażliwości. Preparatu nie stosować długotrwale, ze względu na możliwość namnażania się opornych szczepów bakterii. Nie należy dotykać końcówką tuby do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Neomycinum Jelfa - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy miejscowo stosowana neomycyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią.

Neomycinum Jelfa - efekty uboczne

Przemijające pieczenie w okolicy oka, łzawienie, przekrwienie spojówek oraz przemijające zaburzenia widzenia, ustępujące kilka minut po zastosowaniu preparatu.

Neomycinum Jelfa - interakcje

Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo do oka.

Neomycinum Jelfa - dawkowanie

Niewielką ilość maści wprowadza się 3-5 razy na dobę z tuby do worka spojówkowego lub na brzegi powiek. Nie stosować dłużej niż 10 dni.

Neomycinum Jelfa - uwagi

Brak danych dotyczących wpływu neomycyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po podaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

Pharmindex