Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Neosynephrin-POS

Spis treści

Reklama

Neosynephrin-POS - skład

1 ml roztworu zawiera 100 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Neosynephrin-POS - działanie

Lek α-sympatykomimetyczny do stosowania miejscowego. Chlorowodorek fenylefryny podany do worka spojówkowego w postaci 10% roztworu działa na mięśnie oka. Efektem tego działania jest rozszerzenie źrenicy, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz porażenie akomodacji oka. Rozszerzenie źrenicy utrzymuje się ok. 5 h. Nabłonek rogówki odgrywa istotną rolę w przenikaniu chlorowodorku fenylefryny, jak również bierze udział w procesach metabolicznych. Metabolizm fenylefryny zachodzi częściowo już w rogówce. Lek szybko opuszcza przednią komorę oka. Fenylefryna jest substratem dla monoaminoksydazy (MAO), enzymu występującego w nabłonku rogówki; nie jest wyjaśnione czy MAO odpowiedzialna jest za biotransformację fenylefryny. Chlorowodorek fenylefryny po podaniu miejscowym w znacznym stopniu przenika do krążenia ogólnego.

Reklama

Neosynephrin-POS - wskazania

Uzyskanie krótkotrwałego rozszerzenia źrenicy w celu wykonania badania dna oka, szczególnie obwodowej jego części oraz po operacjach okulistycznych. Zapobieganie i zrywanie tylnych zrostów tęczówki przy zapaleniach jagodówki. Podanie w celu zdiagnozowania zapalenia spojówki i występującego równocześnie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

Reklama

Neosynephrin-POS - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fenylefrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błon śluzowych nosa. Ciąża i karmienie piersią. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Neosynephrin-POS - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą (rozszerzenie źrenicy może być szkodliwe, szczególnie przy jaskrze z wąskim kątem przesączania), również w przypadku nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca, ciężkich zmian chorobowych serca i naczyń. Ze względu na ryzyko przedostania się leku do układu krążenia, preparat należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, zaawansowanym stwardnieniem tętnic, nadczynnością tarczycy, u pacjentów w podeszłym wieku, dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy (1 ml roztworu zawiera 0,05 mg chlorku benzalkoniowego). Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane, ponieważ notowano ciężkie ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z produktami okulistycznymi zawierającymi fenylefrynę. Stosowanie u dzieci w wieku od 12 do 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia klinicznego.

Reklama

Neosynephrin-POS - ciąża

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Reklama

Neosynephrin-POS - efekty uboczne

Częstość nieznana: przekrwienie i piekący ból oczu. Rzadko może wystąpić utrzymujące się przez kilka godzin zaburzenie ostrości widzenia połączone z zamazanym obrazem (w pojedynczych przypadkach może wystąpić amplituda akomodacji do 3 dioptrii). Rzadko może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi. W pojedynczych przypadkach stwierdzono podwyższenie ciśnienia krwi połączone z kołataniem serca, częstoskurczem i silnymi bólami głowy. Objawy te występowały przede wszystkim pacjentów z przekrwieniem i krwawieniem spojówek oraz uszkodzeniami nabłonka gałki ocznej. Długotrwałe stosowanie może powodować zaczerwienienie i obrzęk oka, a u starszych pacjentów występowanie działania przeciwnego, polegającego na zwężeniu źrenicy. W pojedynczych przypadkach, długotrwałe stosowanie może wywołać zrogowacenie spojówki z zamknięciem punkcików łzowych i łzotokiem. Zawarty w preparacie chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienie oczu. Preparat może zwężać kąt tęczówkowo-rogówkowy i prowadzić do napadu jaskry. Przy stwierdzonej wcześniej jaskrze należy zastosować dodatkowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. pilokarpinę). Dzieci i młodzież - częstość nieznana: obrzęk płuc.

Neosynephrin-POS - interakcje

Fenylefryna nasila działanie sercowo-naczyniowe podanych jednocześnie inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, insuliny, atropiny, propranololu. W przypadku leczenia nadciśnienia guanetydyną i rezerpiną może nastąpić znaczne podwyższenie ciśnienia krwi.

Neosynephrin-POS - dawkowanie

Zazwyczaj 1 kropla do każdego oka 1-2 razy na dobę. Podawanie przez okres dłuższy niż 5 dni może odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak danych dotyczących dzieci w wieku od 12 do 18 lat - stosowanie leku nie jest zalecane u tych pacjentów.

Neosynephrin-POS - uwagi

Preparat upośledza zdolność widzenia na kilka godzin. W tym czasie nie można prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.


Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!