ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Netromycine

Spis treści

Reklama

Netromycine - skład

1 fiolka (2 ml) zawiera 50 mg lub 200 mg netylmycyny w postaci siarczanu.

Reklama

Netromycine - działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy. Działa bakteriobójczo na pałeczki Enterobacteriaceae (m.in. Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus spp.), Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus spp., niektóre szczepy Acinetobacter spp., Providencia spp. Netylmycyna jest aktywna wobec wielu szczepów opornych na gentamycynę, tobramycynę, a niekiedy także na amikacynę. Nie działa na Streptococcus spp., Enterococcus spp. i bakterie beztlenowe. Wykazuje synergizm po połączeniu z penicylinami lub cefalosporynami, m.in. w skojarzeniu z benzylopenicyliną działa na większość szczepów Enterococcus faecalis. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynów ustrojowych i tkanek, a także przez barierę łożyska. Praktycznie nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Stężenia terapeutyczne we krwi utrzymują się do 12 h, a przy podaniu dawki dobowej w jednej iniekcji - nawet do 24 h (dzięki wywieranemu długotrwałemu działaniu poantybiotykowemu - PAE). Jest wydalana z moczem. T0,5 we krwi wynosi 2,5 h.

Reklama

Netromycine - wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe: bakteriemia i posocznica (w tym posocznica u noworodków), ciężkie zakażenia układu oddechowego, zakażenia nerek i dróg moczowo-płciowych, skóry i tkanek miękkich, kości i stawów, zakażenia w oparzeniach, zranieniach oraz w okresie okołooperacyjnym, zakażenia jamy brzusznej (w tym zapalenie otrzewnej), zakażenia przewodu pokarmowego.

Reklama

Netromycine - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na netylmycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub jakąkolwiek substancje pomocniczą preparatu.

Reklama

Netromycine - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w podeszłym wieku, otrzymujących lek długotrwale lub w dużych dawkach (należy ściśle kontrolować czynność nerek), u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki blokujące przewodzenie nerwowo-mięśniowe (m.in. suksametonium, tubokuraryna, dekametonium), środki ogólnie znieczulające lub masywne przetaczanie krwi z dodatkiem cytrynianu. Ostrożnie stosować u pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, takimi jak nużliwość mięśni, parkinsonizm, dziecięce zatrucie jadem kiełbasianym (ryzyko nasilenia objawów chorobowych). Ze względu na zawartość siarczynów ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową (ryzyko anafilaksji i napadów astmy).

Reklama

Netromycine - ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla matki. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Netromycine - efekty uboczne

Niezbyt często obserwowano działanie nefrotoksyczne, zwykle jest ono niewielkie. Rzadziej niż w przypadku innych aminoglikozydów obserwowano uszkodzenie błędnika i ślimaka. Objawy ototoksyczności indukowanej przez aminoglikozydy są zazwyczaj przemijające (m.in. zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu wskutek zmniejszonej wrażliwości na wysokie tony, utrata słuchu). Ponadto obserwowano: ból głowy, złe samopoczucie, zaburzenia widzenia, dezorientację, przyspieszenie czynności serca, hipotonię, kołatanie serca, nadpłytkowość, parestezje, wysypkę skórną, dreszcze, gorączkę, retencję płynów, wymioty i biegunkę oraz bardzo rzadko - anafilaksję. U pacjentów leczonych netylmycyną występowały: zwiększenie stężenia glukozy, bilirubiny i potasu oraz aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej we krwi, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, leukopenia, trombocytopenia, eozynofilia, niedokrwistość, wydłużenie czasu protrombinowego, sporadycznie ból w miejscu podania i odczyny miejscowe.

Netromycine - interakcje

Należy unikać skojarzonego lub sekwencyjnego podawania ogólnego lub miejscowego innych potencjalnie nefro-, oto- i neurotoksycznych leków, takich jak: inne antybiotyki aminoglikozydowe, wankomycyna, polimiksyna B, kolistyna, organiczne związki platyny, duże dawki metotreksatu, ifosfamid, pentamidyna, foskarnet, niektóre leki przeciwwirusowe (acyklowir, gancyklowir, adefowir, cydofowir, tenowir), amfoterycyna B, leki immunosupresyjne (m.in. cyklosporyna, takrolimus) i kontrasty zawierające jod. Nasilenie działania neurotoksycznego obserwowano także podczas jednoczesnego stosowania aminoglikozydów i niektórych cefalosporyn. Należy unikać skojarzonego stosowania netylmycyny z silnie działającymi lekami moczopędnymi, takimi jak kwas etakrynowy i furosemid (ryzyko nasilenia otoksyczności). Netylmycyna wykazuje niezgodność po zmieszaniu z antybiotykami β-laktamowymi, co prowadzi do znaczącej dezaktywacji obu antybiotyków (nie mieszać z innymi lekami).

Netromycine - dawkowanie

Dorośli domięśniowo lub dożylnie: w zakażeniach dróg moczowych i niezagrażających życiu zakażeniach ogólnych: 4-6 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h lub w 2 dawkach co 12 h lub raz na dobę. Dorosłym o mc. 50-90 kg można podawać 150 mg co 12 h lub 100 mg co 8 h (dla pacjentów o większej masie ciała należy obliczyć dawkę na podstawie beztłuszczowej masy ciała). W niewydolności nerek dawkę dobiera się indywidualnie w oparciu o stężenie leku w surowicy lub klirens kreatyniny.
Dzieci domięśniowo lub dożylnie: wcześniaki i noworodki w 1. tyg. życia: 6 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach co 12 h; noworodki powyżej 1. tyg. życia, niemowlęta i dzieci: 6-7,5 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h.

Netromycine - uwagi

U dorosłych oraz dzieci i młodzieży leczonych preparatem dłużej niż 7-10 dni z powodu ciężkich zakażeń lub leczonych dawkami większymi niż zalecane w odniesieniu do wieku, masy ciała i określonej czynności nerek, należy w czasie leczenia okresowo kontrolować czynność nerek i oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy. Ponadto w czasie leczenie należy kontrolować czynność VIII nerwu czaszkowego, wykonywać badania moczu (zwracając uwagę na zmniejszenie ciężaru właściwego, zwiększone wydalanie białka oraz występowanie komórek i wałeczków), audiogram oraz oznaczać stężenie azotu mocznikowego krwi, stężenie kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny. Zaleca się monitorowanie stężenia netylmycyny w surowicy, szczególnie u pacjentów z rozległymi oparzeniami skóry.


Podobne leki
Amikin - dawkowanie i skład leku
Biodacyna
Neomycinum TZF
Garamycin gąbka

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!