Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Nolodon

Spis treści

Reklama

Nolodon - skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci chlorowodorku). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Nolodon - działanie

Silny i wybiórczy lek przeciwalergiczny/przeciwhistaminowy. Olopatadyna antagonizuje działanie histaminy i zapobiega indukowanemu histaminą wytwarzaniu cytokin przez ludzkie komórki nabłonka spojówki. Dane z badań in vitro sugerują, że może ona wpływać na ludzkie komórki tuczne spojówki hamując wytwarzanie mediatorów zapalenia. Sugeruje się, że u pacjentów z drożnym przewodem nosowo-łzowym miejscowe podanie olopatadyny do oka zmniejsza nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów ze strony nosa, które często współistnieją z sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Olopatadyna nie powoduje klinicznie znaczących zmian średnicy źrenicy.

Nolodon - wskazania

Leczenie ocznych objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Reklama

Nolodon - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Nolodon - ostrzeżenia

W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji niepożądanych lub nadwrażliwości lek należy odstawić. Zawarty w preparacie chlorek benzalkoniowy może powodować punkcikowate i (lub) toksyczne, wrzodziejące ubytki rogówki; wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten preparat i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona. Nie należy zakraplać preparatu podczas noszenia soczewek kontaktowych. Należy odczekać 10-15 min od momentu zakroplenia preparatu do założenia soczewek kontaktowych.

Reklama

Nolodon - ciąża

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Nie zaleca się stosowania olopatadyny przez matki karmiące piersią.

Reklama

Nolodon - efekty uboczne

Często: bóle głowy, zaburzenia smaku, ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oczach, suchość nosa, zmęczenie. Niezbyt często: nieżyt nosa, zawroty głowy, obniżenie czucia dotyku, nadżerki rogówki, nieprawidłowości nabłonka rogówki, choroby nabłonka rogówki, punktowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, choroby spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, świąd powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, choroba powiek, przekrwienie spojówek, przekrwienie oka, kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry. Po wprowadzeniu do obrotu (częstość nieznana): obrzęk rogówki, zapalenie spojówek, obrzęk oka, obrzmienie oka, rozszerzenie źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek, nadwrażliwość, duszność, senność, obrzęk twarzy, zapalenie skóry, rumień, nudności, wymioty, zapalenie zatok, osłabienie mięśni, złe samopoczucie.

Nolodon - interakcje

Wyniki badań in vitro wykazały, że olopatadyna nie hamuje reakcji metabolicznych przebiegających z udziałem izoenzymów 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P-450 - nie jest prawdopodobne, aby olopatadyna wchodziła w interakcje metaboliczne z innymi jednocześnie podawanymi substancjami czynnymi.

Nolodon - dawkowanie

1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę (z zachowaniem 8 h przerwy pomiędzy zakropleniem kolejnych dawek). O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do 4 mies. W przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami okulistycznymi podawanymi miejscowo, należy zachować 5-10 min przerwy pomiędzy podaniem kolejnych leków. Preparat może być stosowany u pacjentów pediatrycznych (w wieku 3 lat i starszych) w takiej samej dawce jak u dorosłych. Nie ma potrzeby zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Nolodon - uwagi

Jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać aż powróci ostrość widzenia.


Podobne leki
Allergodil
Alomide
CromoHEXAL
Cusicrom

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!