Nurofen Plus

Reklama

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny w połączeniu z kodeiną. Ibuprofen należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Kodeina jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, działającym na ośrodkowe receptory opioidowe. Uważa się jednak, że kodeina wykazuje aktywność farmakologiczną głównie dzięki biotransformacji do morfiny. Skojarzenie dobrze tolerowanego leku przeciwbólowego o działaniu obwodowym z lekiem przeciwbólowym o działaniu ośrodkowym, zapewnia optymalne zmniejszanie bólu z niewielkim ryzykiem występowania działań niepożądanych. T0,5 ibuprofenu i kodeiny wynosi ok. 3 h.

Wskazania

Bóle reumatyczne i mięśniowe, bóle pleców, nerwobóle, migrena, bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie. Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy. Kodeina jest wskazana u pacjentów w wieku ≥12 lat w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ustąpi po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanymi w monoterapii).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kodeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Jednoczene stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia oddychania. Przewlekłe zaparcia. Dzieci w wieku <12 lat (zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych). Dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat) poddawane zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i (lub) gardłowego (adenoidektomia) w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego (zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych). Pacjenci, o których wiadomo, że mają bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6 (szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny we krwi i zwiększenia ryzyka toksyczności opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach). III trymestr ciąży. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna; ryzyko zaostrzenia choroby); nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca w wywiadzie; zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (ryzyko dalszego pogorszenie czynności nerek); zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową (ryzyko skurczu oskrzeli); zwiększonym ciśnieniem śródczaskowym lub po urazach głowy oraz u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). W przypadku wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia oraz pierwszych objawów reakcji skórnych: wysypka skórna, uszkodzenie śluzówki lub innych reakcji nadwrażliwości lek należy odstawić. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Lek może maskować objawy zakażenia i gorączki. Leku nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania leku. W III trymestrze ciąży lek jest przeciwwskazany ze względu na zmniejszenie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zamykanie przewodu tętniczego Botalla, nadciśnienie płucne u noworodka, zwiększone ryzyko przedłużonego krwawienia u matki i dziecka oraz powstawanie obrzęków u matki. W dawkach zalecanych dla ww. wskazań przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma konieczności odstawienia niemowląt od piersi. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności; bóle głowy; pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, dysturia, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwsze objawy: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ciężkie reakcje nadwrażliwości - obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem NLPZ w dużych dawkach. Ponadto może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku i perforacja. W pojedynczych przypadkach opisywano depresję, reakcje psychotyczne, szumy uszne. U pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja. Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu w dużych dawkach może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic. Ponadto działania niepożądane związane ze stosowaniem kodeiny: zaparcia, nudności, senność, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie odruchu kaszlowego.

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami: kwas acetylosalicylowy oraz inne NLPZ (zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych); leki przeciwnadciśnieniowe i leki moczopędne (leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać skuteczność działania tych leków); leki przeciwzakrzepowe (NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, takich jak warfaryna); lit i metotreksat (NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu litu i metotreksatu; zaleca się kontrolę stężenia litu w surowicy); zydowudyna (istnieją dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną); kortykosteroidy (zwiększone ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego). Ze względu na zawartość kodeiny leku nie należy stosować łącznie z inhibitorami MAO.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1-2 tabl. co 6 h; maksymalnie 6 tabl. w ciągu 24 h. Stosować wyłącznie doraźnie. Kodeinę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez jak najkrótszy okres. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna specjalna modyfikacja dawkowania, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby; wtedy dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie. Nie stosować leku dzieci w wieku <12 lat, ze względu na zawartośc kodeiny i ryzyko toksyczności opioidów związane ze zmiennym i nieprzewidywalnym metabolizmem kodeiny do morfiny.

Reklama

Uwagi

W przypadku wystąpienia uczucia zmęczenia i zawrotów głowy należy unikać kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Pharmindex