Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Ocumer

Spis treści

Reklama

Ocumer - skład

1 ml kropli zawiera 50 µg latanoprostu.

Reklama

Ocumer - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa przepływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Po podaniu do worka spojówkowego preparat wchłania się przez rogówkę i jest hydrolizowany do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 w osoczu wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Reklama

Ocumer - wskazania

Jaskra otwartego kąta oraz nadciśnienie wewnątrzgałkowe.

Reklama

Ocumer - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub którykolwiek ze składników preparatu.

Reklama

Ocumer - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą zamkniętego kąta, w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania, z jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, jaskrą wrodzoną oraz w stanach zapalnych oka - ograniczone doświadczenie kliniczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy oraz u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki. Ostrożnie stosować u pacjentów z skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki lub błony naczyniowej oka. Ostrożność zachować u pacjentów z astmą, gdyż może nastąpić jej nasilenie lub/i duszności. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u dzieci młodzieży nie zostały ustalone - nie zaleca się stosowania.

Reklama

Ocumer - ciąża

Preparatu nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ewentualnie należy zaprzestać karmienia.

Reklama

Ocumer - efekty uboczne

Bardzo często (≥1/10): zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym), podrażnienie oka (pieczenie, chropowatość, świąd, kłucie, uczucie obecności ciała obcego), łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych na powiece (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości; obserwowane w większości w populacji japońskiej). Często (≥1/100, do <1/10): przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (najczęściej nie dające objawów), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często (≥1/1000, do <1/100): obrzęk powiek, zespół suchego oka, zapalenie rogówki, zaburzenie ostrości widzenia, zapalenie spojówki; wysypka skórna. Rzadko (≥1/10000, do <1/1000): zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki, objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs (może to powodować podrażnienie oka), pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych; miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek; astma, zaostrzenie astmy, duszność. Bardzo rzadko (<1/10000): nasilenie dusznicy bolesnej u pacjentów z chorobą istniejącą wcześniej; ból w klatce piersiowej. Ponadto obserwowano ból i zawroty głowy; palpitacje; ból mięśni i stawów.

Ocumer - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Ocumer - dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Natychmiast po wkropleniu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej przez minutę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem 5-minutowej przerwy.

Ocumer - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może drażnić oko i odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Pacjenci używający soczewki kontaktowe powinni wyjąć je przed zastosowaniem kropli i założyć je nie wcześniej niż 15 min po zakropleniu. Preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia po podaniu, do czasu ustąpienia tych dolegliwości należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!